Státy a regiony
Plochy
Veletrhy
PAV B / 009

Automatic Systeme Dreher

  • Obor:11.01.15.04 Postupové výrobní linky

Veletrh: MSV

Zastoupená firmou
Automatic-Systeme Dreher GmbH
PAV B / 009

Automatic-Systeme Dreher

  • Obor:11.01.15.04 Postupové výrobní linky

Veletrh: MSV

Zastoupená firmou
PRESSENTECHNIK s.r.o.