Základní údaje

Hospodářská komora České republiky

Address:
Na Florenci 2116/15
110 00, Praha 1
Czech Republic
ID.NO.: 49279530
Phone: +420-296646112
Location:VP K / 002
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.33.02.01 Chambers of commerce