Základní údaje

Hemimex b.v.

Adresa:
Saffierborch 10
5241 LN, Rosmalen
Nizozemí
IČO:  
Telefon: +31-735219125
Umístění:PAV V / 100
Veletrh: MSV

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Hemimex Group je jedním z předních akcionářů v oblasti obchodu s bronzem a neželeznými kovy v Evropě. Máme také vlastní slévárnu na odstředivé lití měděných slitin. Se širokým sortimentem a 1000 t materiálu na skladě můžeme dodat mnoho výrobků přímo. Máme také 8 řezacích strojů na kruhové a ploché tyče a trubky, které můžeme dodat přímo. Olověný bronz, cínový bronz, fosforový bronz, hliníkový bronz, mosaz, kovaný materiál Rg7 CuSn12 CuAl10Ni CC333G CC762S CuSn8 CW614N CW307G atd.

Firmy zastoupené vystavovatelem

West Friesland Metagis

  • Nizozemí