Základní údaje

GOTECH s.r.o.

Address:
Štefánikova 129/59
612 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 26247496
Phone: +420-603542079
+420-734700838
Location:PAV P / 051
Trade fair: MSV

Co-exhibitor:

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 11.01.01.04 Multi-tool production lathes