Základní údaje

GNT Systems Germany

Address:
Benzstr. 8
85551, Kirchheim
Germany
ID.NO.:  
Phone: +49-8990099620
Location:PAV V / 120
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 11.06.01 Machining tools