Základní údaje

GAPA MB, s.r.o.

Address:
Svatovítská 217
293 01, Mladá Boleslav
Czech Republic
ID.NO.: 40767795
Phone: +420-326735428
Location:PAV V / 002
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.29.04 Mats for industrial operation