CZ

GAMO a.s.

Adresa:
Kyjevské námestie 6
974 04 Banská Bystrica
Slovensko
IČO:
36033987
Telefon:
+421-484372111
E-mail:
Umístění:
PAV V / 115
Veletrh:
MSV
Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.

Profil

GAMO je spoločnosť s viac ako 30-ročnou históriou v oblasti poskytovania inovatívnych IT služieb. V súčasnosti sa zameriava najmä na služby kybernetickej bezpečnosti, špecializuje sa na priemyselné systémy, cloudové služby a vývoj softvéru na mieru, ako je centrálna platforma, ktorá umožňuje analytický prehľad spracovaných a konsolidovaných údajov z rôznych zdrojov.
Ročne sa podieľame na viac ako 100 projektoch. Medzi naše najúspešnejšie projekty pre Slovenskú poštu patrí vývoj softvéru na mieru, služby bezpečnostného monitoringu a bezpečnostného operačného centra, ako aj monitorovanie siete WAN na úrovni návrhu, monitorovania a správy sieťových prvkov.
Pre tohto klienta sme pripravili aj centrálnu platformu, ktorá umožňuje jeho používateľom prezerať spracované a konsolidované údaje z rôznych zdrojov. Prezentačná vrstva môže kombinovať prvky tabuliek, grafov agregovaných údajov, aktuálnych udalostí, súboru odporúčaných reakcií na vybrané udalosti a interného komunikačného kanála.
Pre Baumit Beteiligungen poskytujeme systém riadenia incidentov. Monitorujeme stav 600 čiastkových IT systémov a služieb v dvadsiatich dvoch európskych výrobných spoločnostiach Baumit.
Spoločnosť Lenovo International BV poskytuje svoje interné ekonomické systémy a služby pre regióny Európa, Blízky východ, Afrika a Austrália z cloudu GAMO.
GAMO Cloud je prvé plne virtualizované cloudové riešenie na Slovensku. Využívame technológie VMware založené na úplnej virtualizácii siete a dátových úložísk.
Kybernetická bezpečnosť je oblasť, v ktorej sme silní z hľadiska technického zázemia, reálnych znalostí a skúseností s riešeniami v oblasti IT a OT bezpečnosti. Primárne sa zameriavame na to, aby klient vnímal potrebu riešenia problémov skôr, ako vzniknú.
Nielen z hľadiska teórie a dokumentácie, ale aj z hľadiska procesov a technologickej úrovne zabezpečenia systémov. Nastavujeme a zabezpečujeme systémy a procesy, ktoré reagujú na kybernetické hrozby. Aby naši klienti nemuseli zažívať bezmocnosť v situácii, keď priamy útočník alebo zamestnanec odstaví webovú stránku, výrobnú linku alebo otvorí dvere do systémov a firemnej siete v čase, keď to vôbec neočakávajú, alebo keď sa im to najmenej hodí.
Služby, ktoré GAMO Cloud poskytuje, sú: Virtuálny server, hybridný a privátny cloud, zálohovanie cloudu, konzultácie v oblasti cloudu, kvalifikovaná pomoc pri migrácii do cloudu, objektové úložisko S3, DaaS, Kubernetes.
Kybernetická bezpečnosť je oblasť, v ktorej sme silní z hľadiska technického zázemia, reálnych znalostí a skúseností s riešeniami v oblasti IT a OT bezpečnosti. Primárne sa zameriavame na to, aby klient vnímal potrebu riešenia problémov skôr, ako vzniknú.
Nielen z hľadiska teórie a dokumentácie, ale aj z hľadiska procesov a technologickej úrovne zabezpečenia systémov. Nastavujeme a zabezpečujeme systémy a procesy, ktoré reagujú na kybernetické hrozby. Aby naši klienti nemuseli zažívať bezmocnosť v situácii, keď priamy útočník alebo zamestnanec odstaví webovú stránku, výrobnú linku alebo otvorí dvere do systémov a firemnej siete v čase, keď to vôbec neočakávajú, alebo keď sa im to najmenej hodí.