Základní údaje

Franz-Kessler GmbH

Adresse:
Franz-Kessler Str. 2
88422, Bad Buchau
Deutschland
ID-Nr.: 813083281
Telefon: +49-75828090
+49-78528090
Standort:PAV P / 069
Messe: MSV

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers