Základní údaje

Franz-Kessler GmbH

Address:
Franz-Kessler Str. 2
88422, Bad Buchau
Germany
ID.NO.: 813083281
Phone: +49-75828090
+49-78528090
Location:PAV P / 069
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories