Základní údaje

Five-Star Tooling Limited

Address:
Jičínská 226/17
130 00, Praha 3
Czech Republic
ID.NO.: 02704366
Phone: +420-272048011
Location:PAV G1 / 018
Trade fair: Plastex

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 15.02.13.01 Injection moulds