Základní údaje

Filter Technik Slovakia, s.r.o.

Address:
Štrková 578/4
010 09, Žilina
Slovakia
ID.NO.: 36589063
Phone: +421-415650278
Location:PAV V / 115
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 03.10.13 Hydraulic filters