Základní údaje

Ferdinand Gross GmbH & Co. KG

Address:
Zur Wetterwarte 50 Haus 301
01109, Dresden
Germany
ID.NO.: 147643340
Phone: +49-351850070
+49-351850071700
Location:PAV V / 050
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.09.01 Connecting materials