Základní údaje

Exportno-importná banka Slovenskej republiky

Adresa:
Grösslingová 1
813 50, Bratislava 1
Slovensko
IČO:  
Telefon: +421-259398205
Umístění:PAV A1 / 030
Veletrh: MSV

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Exportno-importná banka Slovenskej republiky je státní exportní úvěrová instituce. Představuje jediný přímý finanční nástroj státu na podporu exportu.

Obory vystavovatele