Základní údaje

Exportno-importná banka Slovenskej republiky (EXIMBANKA SR)

Adresse:
Grösslingová 1
813 50, Bratislava 1
Slowakei
ID-Nr.:  
Telefon: +421-259398111
Standort:VP K / 002
Messe: MSV

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers

Produktkategorie: 09.02.01 Banken und Geldinstitute