Základní údaje

Exportno-importná banka Slovenskej republiky (EXIMBANKA SR)

Adresa:
Grösslingová 1
813 50, Bratislava 1
Slovensko
IČO:  
Telefon: +421-259398111
Umístění:VP K / 002
Veletrh: MSV

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Obory vystavovatele