Základní údaje

Exportno-importná banka Slovenskej republiky (EXIMBANKA SR)

Address:
Grösslingová 1
813 50, Bratislava 1
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-259398111
Location:VP K / 002
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.01 Banks and financial institutions