Základní údaje

EUNIKÉ, a.s.

Address:
Olomoucká 3419/9
618 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 26939690
Phone: +420-702182572
Location:PAV V / 085
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.01.02 Hot rolled steel