Základní údaje

Entry Engineering s.r.o.

Address:
1. máje 871/13
460 07, Liberec
Czech Republic
ID.NO.: 28750098
Phone: +420-774862377
Location:PAV V / 135
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.27.01 Product development