CZ

tti Technologietransfer und Innovationsförderung Magdeburg GmbH

Adresa:
Bruno-Wille-Str. 9
39108 Magdeburg
Německo
IČO:
139310185
Telefon:
+49-3917443520
Umístění:
PAV V / 142
Veletrh:
MSV
Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.

Profil

Společnost tti Technologietransfer und Innovationsförderung Magdeburg GmbH byla založena v roce 1992 jako dceřiná společnost Magdeburské průmyslové a obchodní komory. Od počátku bylo a je cílem aktivit společnosti rozvinout vědecký potenciál výzkumných institucí firmám v Sasku-Anhaltsku způsobem blízkým obchodu, iniciovat technologicky orientované start-upy a podporovat spolupráci mezi průmyslovými společnostmi, které prošly vážnými strukturálními změnami. - Inovační síť EDITAZ je mezioborové sdružení firem a výzkumných institucí, tti je v roli správce této sítě. Partneři společně vyvíjejí inovativní digitální řešení pro malé a střední slévárenské firmy s komplexními a individuálními odlévanými produkty. Společnost tti se již léta stará o klastry relevantní pro spolkovou zemi Sasko-Anhaltsko v oblasti speciálních strojů a stavby zařízení a lékařské techniky. - Prostřednictvím sítě Mittelstand-Digital podporuje tti spolu s různými partnery digitalizaci v malých a středních firmách a v řemeslech. - Enterprise Europe Network podporuje společnosti v inovacích a růstu na mezinárodní úrovni. Jde o největší světovou podpůrnou síť pro malé a střední podniky (MSP) s mezinárodními ambicemi. Odborníci ve společnosti tti nabízejí firmám personalizované služby.

Značky vystavovatele

Enterprise Europe Network Sachsen-Anhalt

https://een-sachsen-anhalt.de/

09.02.08 Vyhledávání obchodních kontaktů v zahraničí

EdiTAZ - digitization of foundries

www.editaz.de/

12.18 Roboty, manipulátory, manipulační zařízení a jejich příslušenství pro slévárenství