Základní údaje

Elektrotechnická asociace České republiky

Address:
Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Czech Republic
ID.NO.: 45246327
Phone:
Location:PAV F / 112
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.33.02.02 Interest unions, interest associations