Státy a regiony
Plochy
Veletrhy

Obor Zařízení na zjišťování pórovitosti

Vystavovatelé v oboru Zařízení na zjišťování pórovitosti:

PROMINENT, spol. s r.o.

PAV F / 033

Prodej, výroba a servis měřidel, měřicí a zkušební techniky HELMUT FISCHER ...

Veletrh: MSV