Státy a regiony
Plochy
Veletrhy

Vystavovatelé v oboru Technologie úpravy pitné, užitkové a technologické vody:

Eurowater, spol. s r.o.

PAV F / 132

Dodáváme a instalujeme zařízení na úpravu a čištění vod do široké škály ...

Veletrh: MSV