Státy a regiony
Plochy
Veletrhy

Obor Projektování čistíren odpadních vod

Vystavovatelé v oboru Projektování čistíren odpadních vod:

EASY Technologies s.r.o.

PAV P / 071

Regenerace a recyklace řezných emulzí, čištění a filtrace olejů, zpracování, drcení ...

Veletrh: MSV