Státy a regiony
Plochy
Veletrhy

Obor Servis a opravy zařízení v úpravnách a čistírnách vody

Vystavovatelé v oboru Servis a opravy zařízení v úpravnách a čistírnách vody:

Filter Technik Slovakia, s.r.o.

PAV V / 115

Veletrh: MSV