Základní údaje

DONGSEO AUTO TECH Co., LTD

Address:
Seongseo Industrial Complex, Daegu 55 Road, 66
Daegu
South Korea
ID.NO.:  
Phone: +82-0535817212
Location:PAV B / 034
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 11.02.06 Wire forming machines