Základní údaje

Convoi s.r.o.

Address:
Bucharova 2657/12
150 00, Praha
Czech Republic
ID.NO.: 04900987
Phone: +420-720028352
Location:VP G / 003
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 10.05.04 Hydraulic lifting mechanisms