Základní údaje

Con-Science Technology Co., Ltd.

Address:
No. 642, Cheng Gong Rd., Fengyuan Dist.
420, Taichung City
Taiwan
ID.NO.:  
Phone: +886-425238599
Location:PAV A1 / 026
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories