Základní údaje

Compensa Handel G.m.b.H

Address:
Alberichgasse 2
1150, Wien
Austria
ID.NO.:  
Phone: +43-1982143938
Location:PAV V / 107
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories