Základní údaje

Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Address:
Partyzánská 7
170 00, Praha 7
Czech Republic
ID.NO.: 18631584
Phone: +420-266753586
Location:PAV Z / 031
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 06.24 Consultancy in the power industry