Základní údaje

České vysoké učení technické v Praze

Adresa:
Zikova 4
166 36, Praha 6
Česká republika
IČO:  
Telefon: +420-224353427

Fakulta strojní

Adresa:
Zikova 4
166 07, Praha 6
Česká republika
Telefon: +420-608048427
Umístění:PAV Z / 114
Veletrh: MSV

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

ČVUT v Praze je moderní technickou univerzitou, která působí na poli strojírenství i elektrotechniky. Strojírenství jako takovému se věnuje přes 150 let, je tedy v tomto oboru právem uznávaným evropským pracovištěm, které spolupracuje s největšími hráči průmyslu a s vědecko-výzkumnými pracovišti nejen v ČR, ale i v celé Evropě.