Základní údaje

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní

Adresa:
Jugoslávských partyzánů 3
160 00, Praha 6
Česká republika
IČO:  
Telefon: +420-224352612
Umístění:PAV A1 / 022
Veletrh: MSV

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Fakultu strojní ČVUT v Praze tvoří celkem 20 ústavů a vědeckých pracovišť, které pokrývají značný záběr inženýrských odborností od technické matematiky, fyziky, mechatroniky, termodynamiky, přes konstruování částí strojů, automobilů, letadlové techniky i výrobních strojů, až po zpracovatelský průmysl a jednotlivé výrobní technologie, jejich projektování a automatizaci. Značný tvůrčí potenciál spočívá ve vědecko-výzkumných pracovnících a také ve studentech, kterých je téměř tři tisíce.
Přes 150 let historie fakulty je dlouhých a představuje velký závazek, ale i nadějný příslib dalšího rozvoje fakulty pro průmysl v Českých zemích založený na českých strojních inženýrech.

Obory vystavovatele