Základní údaje

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie

Adresse:
Technická 4
166 07, Praha 6
Tschechische Republik
ID-Nr.:  
Telefon: +420-224352636
WWW:  
Standort:PAV E / 045
Messe: ProFintech

Die Firma befindet sich am Stand:

Centrum pro povrchové úpravy

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers