CZ

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie

Adresa:
Technická 4
166 07 Praha 6
Česká republika
IČO:
68407700
Telefon:
+420-224352636
WWW:
Umístění:
PAV E / 045
Veletrh:
ProFintech

Firma vystavuje na stánku:

Centrum pro povrchové úpravy
Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.