Základní údaje

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie

Adresa:
Technická 4
166 07, Praha 6
Česká republika
IČO:  
Telefon: +420-224352636
WWW:  
Umístění:PAV E / 045
Veletrh: ProFintech

Firma vystavuje na stánku:

Centrum pro povrchové úpravy

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu