Základní údaje

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie

Address:
Technická 4
166 07, Praha 6
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-224352636
WWW:  
Location:PAV E / 045
Trade fair: ProFintech

Company exhibits at stand:

Centrum pro povrchové úpravy

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories