Základní údaje

Česká svářečská společnost ANB

Adresa:
Velflíkova 4
160 75, Praha 6
Česká republika
IČO: 68380704
Telefon: +420-224310394
Umístění:PAV G2 / 054
Veletrh: Welding

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Autorizovaný nominovaný orgán (ANB) pro zkoušky svářečského personálu a certifikaci výrobců od IIW a EWF.
Notifikovaná osoba pro PED.
Oznámený subjekt pro posuzování shody řízení výroby.
Začleněné Živnostenské společenstvo HK ČR.