CZ

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade

Adresa:
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
Česká republika
IČO:
00001171
Telefon:
+420-224907508
+420-224907852
Umístění:
PAV P / 011
Veletrh:
MSV

Firma vystavuje na stánku:

Česká exportní banka, a.s.
Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.

Profil

Agentura CzechTrade je národní proexportní organizací založenou Ministerstvem průmyslu a obchodu s cílem rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty.
CzechTrade poskytuje českým firmám profesionální a komplexní exportní servis, založený na dlouhodobých zkušenostech zahraničních zástupců a oborových znalostech exportních konzultantů.

Značky vystavovatele

Design Centrum CzechTrade

https://www.czechtrade.cz/design-centrum-czechtrade

09.02.33.01 Orgány státní moci, vládní instituce

Obory vystavovatele