Základní údaje

Cerebrica s.r.o.

Address:
Bránská 51/9
571 01, Moravská Třebová
Czech Republic
ID.NO.: 09357777
Phone: +420-603463993
Location:PAV F / 139
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu