Základní údaje

CARBIDE, s.r.o. Měřín

Address:
Brněnská 618
594 42, Měřín
Czech Republic
ID.NO.: 25524879
Phone: +420-566544600
Location:PAV V / 006
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.08 Products of sintered carbides