Základní údaje

Brosserie Devirieux

Address:
Zone D'Activites Les Andres, 39 Rue du Chapitre
69126, Brindas
France
ID.NO.:  
Phone: +33-484885239
WWW:  
Location:PAV V / 033
Trade fair: MSV

Company exhibits at stand:

FRANCOUZSKO-ČESKÁ OBCHODNÍ KOMORA

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 14.01.03.01 Industrial brushes