Základní údaje

Boskó Hidraulika Ltd.

Address:
Kiss Ernő út 17
3533, Miskolc
Hungary
ID.NO.:  
Phone: +36-202622992
Location:PAV V / 035
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 03.10.01 Components of hydraulic elements