Základní údaje

BILZ Vibration Technology AG

Adresa:
Böblinger Straße 25
71229, Leonberg
Německo
IČO:  
Telefon: +49-715230910
Umístění:PAV B / 009
Veletrh: MSV

Firma vystavuje na stánku:

SERVISTEK s.r.o.

Profil

Výrobce tlumičů otřesů, rázů, kmitání a vibrací.

Obory vystavovatele

Obor: 11.07.03.03 Pružné podložky a ustavovací prvky

Tlumicí antivibrační a izolační systémy.