Základní údaje

BEEWATEC s.r.o.

Address:
Dřevařská 13
680 01, Boskovice
Czech Republic
ID.NO.: 29206367
Phone: +420-515554400
Location:PAV A2 / 001
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 10.15.01.06 Mobile shelves