Základní údaje

Bayern Handwerk International GmbH

Address:
Josephsplatz 8
90403, Nürnberg
Germany
ID.NO.:  
Phone: +49-9115868560
Location:PAV V / 125
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.07 Export consultancy

Product categorie: 09.02.21 Marketing