Základní údaje

Atlas Copco s.r.o.

Address:
Jána Jonáša 5
841 07, Bratislava
Slovakia
ID.NO.: 36289833
Phone: +421-264536331
Location:VP F / 010
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 10.13.99 Assembly machines and equipment - other