Základní údaje

ANAMET s.r.o.

Adresa:
Kováků 3210/26
150 00, Praha 5 - Smíchov
Česká republika
IČO: 25652150
Telefon: +420-257328175
Umístění:PAV C / 017
Veletrh: MSV

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Analytická technika a zkušební zařízení pro fyzikální a mechanické měření pro vědu, výzkum a průmysl: laboratorní deskové lisy, mooney viskozimetry a MDR reometry, trhací stroje, charpyho kladiva, extruzní plastometry, Vicat/HDT testery, tvrdoměry, profilometry, scratch test, nanoindentory, tribometry, mikroskopy (AFM, žárové), klimatické, korozní, šokové a vibrační komory, velké pochozí komory, komory pro simulaci povětrnostních podmínek (xenon a UV testy), přístroje pro zkoušení požární odolnosti materiálů a kalorimetry, analyzátory distribuce tvaru a velikosti částic, zařízení pro monitorování čistých prostor pro farmaceutický a polovodičový průmysl, analyzátory TOC, AOX, TN, TS, TX(Cl), CHNS, procesní analyzátory plynů (emise: vzduch, spalovací motory), stanovení obsahu vody v plastech podle Karla Fischera, objektivní měření barvy, vzhledu a lesku, mikroskopie anomálních sil, laboratorní a procesní měření povrchového napětí a kontaktního úhlu.

Obory vystavovatele

Obor: 07.31.08 Laboratorní váhy

Obor: 07.39.08.04 Kalorimetry

Obor: 07.39.09.03 Luxmetry

Obor: 07.39.09.06 Leskoměry

Obor: 07.39.14.01 Dozimetry zvukové

Obor: 07.39.21 Viskozimetry

Obor: 07.42.05.03 Plastometry

Obor: 07.43.03.01 Titrátory

Obor: 07.43.10 Laboratorní autoklávy

Obor: 07.43.20.01 Laboratorní analyzátory

Obor: 07.43.21.01 Polarimetry

Obor: 07.43.23 Laboratorní mikroskopy

Obor: 07.43.23.01 Elektronové mikroskopy

Obor: 07.43.23.02 Infračervené mikroskopy

Obor: 07.43.26 Refraktometry

Obor: 07.43.27 Spektrofotometry

Obor: 07.45.03.04 Trhací stroje

Obor: 07.45.08.01 Korozní komory

Obor: 07.45.09.01 Komory pro sluneční simulaci

Obor: 07.45.10.01 Vibrační komory

Obor: 11.02.02 Hydraulické lisy

Firmy zastoupené vystavovatelem

ADAM Equipment

 • Velká Británie

AMS Alliance

 • Francie

Angelantoni Test Technology S.r.l.

 • Itálie

CASELLA

 • Velká Británie

CO.FO.ME.GRA. S.r.l.

 • Itálie

DataPhysics Instruments GmbH

 • Německo

Elementar Analysensysteme GmbH

 • Německo

Ellab A/S

 • Dánsko

Fire Testing Technology, Ltd.

 • Velká Británie

Fontijne Presses & Services BV

 • Nizozemí

Hesse Instruments

 • Německo

INDEX Instruments

 • Velká Británie

KONICA MINOLTA SENSING EUROPE B.V.

 • Japonsko

LUM Instruments GmbH

 • Německo

Malvern Panalytical Ltd

 • Velká Británie

Mitsubishi Analytech

 • Japonsko

MonTech Werkstoffprüfmaschinen GmbH

 • Německo

Nanosurf

 • Švýcarsko

Optical Activity Ltd

 • Velká Británie

Orbis BV

 • Nizozemí

Particle Measuring Systems

 • USA

Phenom World

 • Nizozemí

Stanhope-Seta Ltd

 • Velká Británie

Tinius Olsen Inc.

 • USA

Tinius Olsen Ltd.

 • Velká Británie

XOS

 • USA