Základní údaje

AMTECH, spol. s r.o.

Address:
Banskobystrická 141
621 00, Brno - Řečkovice
Czech Republic
ID.NO.: 47905085
Phone: +420-541225215
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories