Základní údaje

AMF ANDREAS MAIER GmbH & Co. KG

Adresa:
Waiblinger Str. 116
70734, Fellbach
Německo
IČO:  
Telefon: +49-71157660
WWW: www.amf.de
Umístění:PAV P / 094
Veletrh: MSV

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

HOME OF CLAMPING
Od založení firmy Andreasem Maierem v roce 1890 podnik zažil vzrušující a napínavé časy. Dnes jako vedoucí dodavatel v Evropě nabízíme přes 5 000 různých výrobků z oborů upínání, šroubování a uzavírání. S tímto rozsáhlým sortimentem uspokojíme s určitostí všechny potřeby a požadavky našich zákazníků. Dosahování optimální kvality však znamená výzvu na všech úrovních: kompetentní poradenství, moderní organizaci teamu, individuální řešení, vlastní vývoj, flexibilitu při měnících se podmínkách.

Certifikáty

DIN EN ISO 9001:2015.