CZ
Katalog bude zpřístupněn dne 16. 9. 2024 i-Katalog předchozího ročníku

MSV, FOND-EX, WELDING, PLASTEX, PROFINTECH

MSV

8. - 11. 10. 2024

Profil

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě. Návštěvnost je vysoce odborná, téměř osmdesát procent návštěvníků ovlivňuje rozhodování o investicích, třetina patří k vrcholovému managementu. Zastoupeny jsou všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Nosným oborem je tradičně obrábění a tváření. Hlavním tématem MSV je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních směrů inovačního procesu. Mezi další zvýrazněná témata patří cirkulární ekonomika – nakládání s materiálními zdroji. Jde o trend, který je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje, a adaptace průmyslu a obchodu se bude ubírat právě tímto směrem. Součástí veletrhu je špičkový doprovodný program složený z odborných konferencí, seminářů a workshopů na aktuální technická, obchodní a ekonomická témata.

Obory zastoupené na veletrhu

 • 01 Důlní, hutní, keramická a sklářská technika
 • 01.01 Důlní, zeměvrtná a úpravárenská zařízení
 • 01.01.01 Stroje a přístroje pro geologický průzkum
 • 01.01.02 Přístroje pro geofyzikální průzkum
 • 01.01.03 Stroje a zařízení pro těžbu
 • 01.01.04 Těžní zařízení pro hlubinné doly
 • 01.01.05 Stroje pro povrchovou těžbu
 • 01.01.06 Stroje a zařízení na úpravu uhlí a rud, příslušenství
 • 01.01.07 Stroje a zařízení pro těžbu ropy a zemního plynu
 • 01.01.08 Stroje a zařízení pro těžbu kamene, písku a jílovitých zemin
 • 01.01.09 Stroje a zařízení na zpracování nerostných surovin
 • 01.01.10 Dopravní a skladovací zařízení pro paliva
 • 01.01.11 Skladovací zařízení a zásobníky pro paliva
 • 01.01.12 Řídicí systémy těžebních strojů
 • 01.01.80 Měřicí přístroje pro důlní, zeměvrtná a úpravárenská zařízení
 • 01.01.87 CAD, CAM, CIM v těžebních procesech a zařízeních
 • 01.01.88 Poradenství v těžebních procesech a zařízeních
 • 01.01.89 Inženýrské a projekční služby v těžebních procesech a zařízeních
 • 01.01.90 Servis a opravy důlních, úpravárenských a vrtných zařízení
 • 01.01.91 Repasovaná důlní, zeměvrtná a úpravárenská zařízení
 • 01.01.92 Technologie pro těžební procesy
 • 01.01.93 Realizace investičních celků pro důlní, zeměvrtná a úpravárenská zařízení
 • 01.01.99 Důlní, zeměvrtná a úpravárenská zařízení jiná
 • 01.02 Zařízení na výrobu a zpracování kovů - hutní zařízení
 • 01.02.01 Stroje a zařízení pro výrobu surového železa
 • 01.02.01.01 Příslušenství k zařízením na výrobu surového železa
 • 01.02.01.02 Vysoké pece
 • 01.02.01.03 Zařízení na čištění plynů
 • 01.02.01.04 Pomocná zařízení k vysokým pecím
 • 01.02.01.05 Zařízení koksoven
 • 01.02.01.06 Vyzdívky a žáruvzdorný materiál pro hutní výrobu
 • 01.02.01.07 Struskové výrobky
 • 01.02.01.99 Stroje a zařízení pro výrobu surového železa jiné
 • 01.02.02 Zařízení oceláren
 • 01.02.02.01 Zařízení na výrobu oceli, pece, konvertory
 • 01.02.02.02 Konvertorové ocelárny
 • 01.02.02.03 Ocelárny na plynulé lití
 • 01.02.02.04 Automatické linky pro výrobu odlitků
 • 01.02.02.05 Zařízení pro výrobu elektrooceli
 • 01.02.02.06 Přísady a legury
 • 01.02.02.07 Speciální keramika pro plynulé odlévání oceli
 • 01.02.02.08 Zařízení na úpravu a zpracování šrotu
 • 01.02.02.08.01 Hydraulické nůžky pro zpracování šrotu
 • 01.02.02.09 Pomocné zařízení pro ocelárny
 • 01.02.02.99 Zařízení oceláren jiná
 • 01.02.03 Zařízení válcoven a tažíren
 • 01.02.03.01 Válcovny za tepla
 • 01.02.03.02 Válcovny za studena
 • 01.02.03.02.01 Válce k válcování za studena
 • 01.02.03.03 Blokové válcovací tratě
 • 01.02.03.04 Pohony válcovacích tratí
 • 01.02.03.05 Dopravníky pro válcovny
 • 01.02.03.06 Dělicí a řezací stroje pro hutní provozy
 • 01.02.03.07 Válcovny a tažírny trub
 • 01.02.03.08 Stroje pro úpravu trub a jejich izolaci
 • 01.02.03.09 Stroje na tažení drátu pro válcovny a tažírny
 • 01.02.03.10 Navíjecí zařízení pro válcovny a tažírny
 • 01.02.03.11 Speciální stroje pro válcovny
 • 01.02.03.12 Manipulační stroje pro válcovny a úpravny
 • 01.02.03.13 Příslušenství válcoven a úpraven
 • 01.02.03.14 Pomocná zařízení válcoven
 • 01.02.03.15 Profilovací linky na tenkostěnné profily
 • 01.02.03.99 Zařízení válcoven a tažíren jiná
 • 01.02.04 Zařízení pro výrobu neželezných kovů
 • 01.02.05 Tepelné zpracování kovů
 • 01.02.05.01 Příslušenství k zařízením pro tepelnou úpravu kovů
 • 01.02.05.02 Kalicí technika
 • 01.02.05.03 Žíhací technika
 • 01.02.05.04 Popouštěcí technika
 • 01.02.05.05 Nitridační technika
 • 01.02.05.06 Nauhličovací technika
 • 01.02.05.99 Tepelné zpracování kovů jiné
 • 01.02.06 Pece a zařízení pro zpracování kovů
 • 01.02.06.01 Příslušenství k průmyslovým pecím
 • 01.02.06.02 Komorové průmyslové pece pro zpracování kovů
 • 01.02.06.03 Průběžné průmyslové pece pro zpracování kovů
 • 01.02.06.04 Vakuové, kelímkové, spalovací, poklopové a jiné pece
 • 01.02.06.05 Elektrické pece pro zpracování kovů
 • 01.02.06.06 Plynové pece pro zpracování kovů
 • 01.02.06.06.01 Plynové hořáky pro pece na zpracování kovů
 • 01.02.06.07 Zařízení pro tepelnou úpravu kovů s řízenou atmosférou
 • 01.02.06.08 Vakuové pece pro zpracování kovů
 • 01.02.06.09 Tavicí pece pro zpracování kovů
 • 01.02.06.10 Pájecí pece
 • 01.02.06.11 Plazmové pece pro zpracování kovů
 • 01.02.06.12 Žáruvzdorné tvarovky pro průmyslové pece
 • 01.02.06.13 Servis a opravy průmyslových pecí
 • 01.02.06.99 Pece a zařízení pro zpracování kovů jiné
 • 01.02.07 Zařízení pro indukční ohřev kovů
 • 01.02.07.01 Vysokofrekvenční generátory pro indukční ohřev
 • 01.02.95 Tepelné zpracování kovových komponentů na zakázku
 • 01.02.99 Zařízení na výrobu a zpracování kovů - hutní zařízení jiná
 • 01.03 Stroje a zařízení pro keramický a sklářský průmysl
 • 01.03.01 Žárové technologie
 • 01.03.01.01 Díly a příslušenství sušárenských zařízení pro keramický a sklářský průmysl
 • 01.03.01.02 Vypalovací pece
 • 01.03.01.03 Pálicí pomůcky
 • 01.03.01.04 Pecní hořáky a vytápěcí systémy
 • 01.03.01.05 Pecní vozíky a dopravní systémy
 • 01.03.01.06 Žáruvzdorné materiály
 • 01.03.01.07 Kontrolní a ovládací technika pro technologii výpalu
 • 01.03.01.08 Technologická zařízení pro zneškodňování ekologicky nežádoucích emisí
 • 01.03.01.09 Žárové technologie jiné
 • 01.03.02 Technologie pro keramický průmysl ostatní
 • 01.03.02.01 Úprava surovin v keramickém průmyslu
 • 01.03.02.02 Příprava hmoty v keramickém průmyslu
 • 01.03.02.03 Technologie formování keramických hmot
 • 01.03.02.04 Manipulační a dopravní technika v keramickém průmyslu
 • 01.03.02.05 Povrchové úpravy výrobků keramického průmyslu
 • 01.03.02.06 Stroje a zařízení na zpracování keramiky
 • 01.03.02.07 Pily a stroje na broušení, frézování a vrtání keramiky
 • 01.03.02.08 Materiály pro výrobu forem v keramickém průmyslu
 • 01.03.03 Stroje a zařízení pro sklářský průmysl
 • 01.03.03.01 Žárové technologie - tavení skla
 • 01.03.03.02 Hořákové systémy pro sklářský průmysl
 • 01.03.03.03 Tvarování skla
 • 01.03.03.04 Technologie chlazení skla
 • 01.03.03.05 Speciální zařízení a materiály pro sklářský průmysl
 • 01.03.03.06 Technologie pro sklářský průmysl ostatní
 • 01.03.87 CAD, CAM, CIM pro sklářskou a keramickou výrobu
 • 01.03.99 Stroje a zařízení pro keramický a sklářský průmysl jiné
 • 01.04 Stroje a zařízení pro technologie práškové metalurgie
 • 02 Materiály a komponenty pro strojírenství
 • 02.01 Hutní polotovary a výrobky z kovů
 • 02.01.01 Základní hutní polotovary
 • 02.01.01.01 Ingoty
 • 02.01.01.02 Sochory
 • 02.01.01.03 Bloky, bramy
 • 02.01.01.04 Kontislitky
 • 02.01.01.05 Struska
 • 02.01.02 Ocel válcovaná za tepla
 • 02.01.02.01 Ocel protlačovaná za tepla
 • 02.01.02.02 Tyčové oceli a profily
 • 02.01.03 Ocelové plechy
 • 02.01.03.01 Plechy válcované za tepla
 • 02.01.03.02 Plechy válcované za studena
 • 02.01.03.03 Pozinkované ocelové plechy
 • 02.01.03.04 Pocínované ocelové plechy
 • 02.01.03.05 Plechy, profily a pásy z korozivzdorných ocelí
 • 02.01.03.06 Plechy odolné proti otěru
 • 02.01.03.07 Vysokopevnostní plechy
 • 02.01.03.08 Ocelové plechy s povrchovou úpravou
 • 02.01.03.09 Ocelové plechy děrované
 • 02.01.03.10 Pásy, pruhy
 • 02.01.03.11 Profilované plechy a pásy
 • 02.01.03.12 Izotropní plechy a pásy pro elektrotechniku
 • 02.01.03.13 Anizotropní plechy a pásy pro elektrotechniku
 • 02.01.03.14 Ocelové fólie
 • 02.01.03.99 Ocelové plechy jiné
 • 02.01.04 Ocelové trubky, roury, kolena, uzavřené profily
 • 02.01.04.01 Bezešvé ocelové trubky a roury
 • 02.01.04.01.01 Bezešvé korozivzdorné trubky a roury
 • 02.01.04.02 Svařované ocelové trubky a roury
 • 02.01.04.02.01 Svařované korozivzdorné trubky a roury
 • 02.01.04.03 Odstředivě lité trubky a roury
 • 02.01.04.04 Silnostěnné ocelové trubky a roury
 • 02.01.04.05 Tenkostěnné ocelové trubky a roury
 • 02.01.04.05.01 Přesné tenkostěnné ocelové svařované trubky a profily
 • 02.01.04.05.02 Tenkostěnné korozivzdorné trubky
 • 02.01.04.06 Trubky s povrchovou úpravou
 • 02.01.04.07 Trubkové objímky, spojky, kolena
 • 02.01.04.99 Ocelové trubky, roury, kolena, uzavřené profily jiné
 • 02.01.05 Ocel válcovaná za studena
 • 02.01.05.01 Ocel protlačovaná za studena
 • 02.01.05.02 Ocel profilovaná za studena
 • 02.01.06 Tažené oceli
 • 02.01.06.01 Ocel tažená za studena
 • 02.01.06.02 Ocel tažená za tepla
 • 02.01.07 Kované oceli
 • 02.01.08 Ušlechtilé oceli
 • 02.01.08.01 Nástrojové oceli
 • 02.01.08.02 Rychlořezné oceli
 • 02.01.08.03 Žáruvzdorné oceli
 • 02.01.08.04 Korozivzdorné oceli
 • 02.01.08.05 Vysoce legované oceli
 • 02.01.08.06 Speciální oceli
 • 02.01.08.06.01 Oceli pro nízké teploty
 • 02.01.09 Loupaná ocel
 • 02.01.10 Ocelové dráty
 • 02.01.10.01 Korozivzdorné dráty
 • 02.01.11 Kolejnice
 • 02.02 Výkovky, výlisky
 • 02.02.01 Lisované, tažené a ražené díly
 • 02.02.02 Volně kované výkovky
 • 02.02.02.01 Volně kované výkovky z oceli
 • 02.02.02.02 Volně kované výkovky z neželezných kovů
 • 02.02.03 Zápustkové výkovky
 • 02.02.03.01 Zápustkové výkovky z oceli
 • 02.02.03.02 Zápustkové výkovky z neželezných kovů
 • 02.02.04 Pěchované díly
 • 02.02.05 Protlačované díly
 • 02.02.06 Kovové výlisky
 • 02.02.06.01 Výlisky z plechu lisované za studena
 • 02.02.06.02 Výlisky z plechu lisované za tepla
 • 02.02.99 Výkovky, výlisky jiné
 • 02.04 Kovové obrobky
 • 02.04.01 Jemné kovové obrobky
 • 02.04.02 Soustružené, frézované, vrtané a ozávitované díly
 • 02.05 Speciální prvky - kovové polotovary
 • 02.06 Neželezné kovy a polotovary z neželezných kovů
 • 02.06.01 Neželezné kovy a slitiny
 • 02.06.02 Polotovary z neželezných kovů
 • 02.06.02.01 Polotovary z hliníku a jeho slitin
 • 02.06.02.01.01 Hliníkové plechy, pásy
 • 02.06.02.01.02 Hliníkové fólie
 • 02.06.02.01.03 Hliníkové trubky a tyče
 • 02.06.02.01.04 Hliníkové dráty
 • 02.06.02.01.05 Hliníkové profily
 • 02.06.02.01.06 Hliníková pěna
 • 02.06.02.01.07 Hliníková tělesa pro ústřední topení
 • 02.06.02.02 Plechy, tyče, trubky a dráty z mědi
 • 02.06.02.03 Plechy, tyče, trubky a dráty z mosazi
 • 02.06.02.04 Polotovary z bronzu
 • 02.06.02.05 Polotovary z titanu
 • 02.06.02.06 Polotovary ze slitin niklu
 • 02.06.02.07 Polotovary ze slitin hořčíku
 • 02.06.02.08 Polotovary ze slitin olova
 • 02.06.02.09 Polotovary ze slitin drahých kovů
 • 02.06.03 Tepelné dvojkovy (bimetaly)
 • 02.06.99 Neželezné kovy a polotovary z neželezných kovů jiné
 • 02.07 Kovové prášky a výrobky práškové metalurgie
 • 02.08 Výrobky ze slinutých karbidů
 • 02.08.01 Sintrové výlisky
 • 02.09 Kovové prvky obecného použití a součásti pro strojírenství
 • 02.09.01 Spojovací materiály
 • 02.09.01.01 Šrouby
 • 02.09.01.02 Matice
 • 02.09.01.02.01 Lisovací a nýtovací matice
 • 02.09.01.03 Podložky
 • 02.09.01.04 Pojistné kroužky
 • 02.09.01.05 Vruty
 • 02.09.01.06 Nýty
 • 02.09.01.07 Svorníky
 • 02.09.01.08 Spony
 • 02.09.01.99 Spojovací materiály jiné
 • 02.09.02 Kování
 • 02.09.03 Úchytky
 • 02.09.04 Pružiny
 • 02.09.04.01 Vinuté pružiny
 • 02.09.04.02 Teleskopické pružiny
 • 02.09.04.03 Plynové pružiny
 • 02.09.04.04 Polyuretanové pružiny
 • 02.09.05 Tahokov
 • 02.09.06 Plynové vzpěry
 • 02.09.07 Výrobky z drátu
 • 02.09.07.01 Drátěná pletiva
 • 02.09.07.02 Ocelová lana
 • 02.09.07.03 Drátěné sítě
 • 02.09.07.03.01 Svařované sítě
 • 02.09.07.04 Drátěné tkaniny
 • 02.09.07.05 Ohýbané díly z drátů
 • 02.09.07.06 Kartáče s ocelovými dráty
 • 02.09.07.99 Výrobky z drátu jiné
 • 02.09.08 Ocelové konstrukce
 • 02.09.08.01 Součásti a konstrukce (subdodávky)
 • 02.09.08.02 Těžké konstrukce (subdodávky)
 • 02.09.08.03 Svařované konstrukce
 • 02.09.08.03.01 Svařence
 • 02.09.08.04 Stožáry
 • 02.09.08.04.01 Osvětlovací věže
 • 02.09.08.05 Ocelové konstrukce pro vodní díla (jezy, plavební komory)
 • 02.09.08.06 Železniční, silniční a potrubní ocelové mosty
 • 02.09.08.07 Ocelové kontejnery, sila
 • 02.09.08.08 Ocelová vrata, brány, závory
 • 02.09.08.09 Ocelové palety
 • 02.09.08.10 Žárově zinkované ocelové konstrukce
 • 02.09.08.11 Montáže ocelových konstrukcí
 • 02.09.08.99 Ocelové konstrukce jiné
 • 02.09.09 Trubkové konstrukce
 • 02.09.09.01 Kovové potrubí a trubky
 • 02.09.09.02 Fitinky
 • 02.09.09.02.01 Fitinky pro spojování zalisováním
 • 02.09.09.03 Příruby pro trubkové konstrukce
 • 02.09.09.04 Hady, vlnovcové kompenzátory
 • 02.09.09.99 Trubkové konstrukce jiné
 • 02.09.10 Aparatury, nádoby, nádrže
 • 02.09.10.01 Ocelové láhve
 • 02.09.10.02 Tlakové aparatury a nádoby
 • 02.09.10.02.01 Ventily pro redukci tlaku
 • 02.09.10.02.02 Ventily k jištění tlakových nádob
 • 02.09.10.03 Netlakové aparatury a nádoby
 • 02.09.10.04 Uskladňovací nádrže
 • 02.09.11 Kovové hadice
 • 02.09.11.01 Spojovací a upevňovací prvky kovových hadic
 • 02.09.11.02 Pružné hadice z ušlechtilé oceli
 • 02.09.11.03 Armované hadicové komplety pro dopravu produktů
 • 02.09.12 Řetězy
 • 02.09.13 Disková a jiná kola
 • 02.09.14 Pístní kroužky
 • 02.09.15 Distanční kroužky
 • 02.09.16 Čepy
 • 02.09.17 Táhla
 • 02.09.18 Ojnice
 • 02.09.19 Klikové hřídele
 • 02.09.20 Tlumiče
 • 02.09.20.01 Hydraulické tlumiče
 • 02.09.99 Kovové prvky obecného použití a součásti pro strojírenství jiné
 • 02.13 Těsnění
 • 02.13.01 Kovová těsnění
 • 02.13.02 Plastová těsnění
 • 02.13.02.01 Polymerové těsnicí systémy
 • 02.13.03 Těsnění z gumy
 • 02.13.04 Těsnění z korku
 • 02.13.05 Azbestová těsnění
 • 02.13.06 Bezazbestová těsnění
 • 02.13.07 Těsnění z grafitu
 • 02.13.07.01 Fólie a desky z grafitu pro těsnicí techniku
 • 02.13.08 Profilová těsnění
 • 02.13.09 Samolepicí těsnění
 • 02.13.10 Gufera
 • 02.13.11 Přírubová těsnění
 • 02.13.12 Plochá těsnění s kovovou výztuží
 • 02.13.13 Těsnění pro ložiska
 • 02.13.14 Rotační těsnění
 • 02.13.14.01 Těsnění pro rotační hřídele
 • 02.13.15 O-kroužky
 • 02.13.16 Těsnicí pásy
 • 02.13.17 Těsnicí šňůry
 • 02.13.18 Těsnicí manžety
 • 02.13.19 Univerzální těsnicí systémy
 • 02.13.99 Těsnění jiná
 • 02.14 Sklo a výrobky ze skla
 • 02.14.01 Technické sklo
 • 02.14.02 Optické sklo, hranoly, čočky
 • 02.14.03 Osvětlovací sklo
 • 02.14.04 Skleněné trubky
 • 02.14.05 Skleněné součástky pro průmysl
 • 02.14.06 Skleněná vlákna
 • 02.14.06.01 Výrobky ze skleněných vláken
 • 02.14.99 Sklo a výrobky ze skla jiné
 • 02.15 Porcelán a technická keramika
 • 02.15.01 Inženýrská keramika
 • 02.15.02 Řezná keramika
 • 02.15.03 Průmyslová keramika zpevněná vlákny
 • 02.15.04 Keramická vlákna
 • 02.15.05 Keramika pro elektronické součástky
 • 02.15.06 Keramické součástky
 • 02.15.07 Porcelánové součástky
 • 02.15.99 Porcelán a technická keramika jiné
 • 02.16 Uhlíkové součástky
 • 02.18 Technické tkaniny
 • 02.18.01 Tkaninové dilatační kompenzátory
 • 02.19 Ebonitové výrobky a polotovary
 • 02.20 Papírenské výrobky pro průmyslovou potřebu
 • 02.21 Výrobky na bázi krystalů
 • 02.21.01 Safírové výrobky a polotovary
 • 02.22 Permanentní magnety
 • 02.23 Značkovací prostředky pro popis a označování
 • 02.23.01 Samolepicí materiály
 • 02.23.02 Označování průmyslových součástí potiskem
 • 02.24 Čelní štítky
 • 02.24.01 Čelní štítky hliníkové, eloxované s fotovrstvou
 • 02.24.02 Štítky, tabule ze smaltovaného plechu
 • 02.25 Kryty, uzávěry
 • 02.25.01 Skládané krycí měchy
 • 02.25.02 Teleskopické kryty
 • 02.25.03 Roletové kryty
 • 02.26 Stavebnicové systémy pro stavbu jednoúčelových strojů
 • 02.26.01 Kabiny pro obsluhu strojů
 • 02.27 Ochranné pracovní prostředky pro práci v průmyslu
 • 02.28 Textilní čisticí prostředky
 • 02.29 Zařízení dílen, průmyslový nábytek
 • 02.29.01 Trezory
 • 02.29.02 Ponky
 • 02.29.03 Kovové bedny pro díly
 • 02.29.04 Rohože pro průmyslové provozy
 • 02.29.05 Pracovní ergonomické židle
 • 02.30 Výroba prototypů, konstrukce modelů (Rapid Prototyping)
 • 02.30.01 Výroba prototypů stereolitografií
 • 02.30.02 Výroba prototypů litím do silikonových forem
 • 02.30.03 3D tiskárny pro výrobu prototypů
 • 02.40 Kluzná a valivá ložiska a jejich příslušenství
 • 02.40.01 Díly a příslušenství valivých ložisek
 • 02.40.01.01 Ložisková tělesa
 • 02.40.02 Spékaná kluzná ložiska
 • 02.40.03 Kuličková ložiska
 • 02.40.04 Válečková ložiska
 • 02.40.05 Jehlová ložiska
 • 02.40.06 Kloubová ložiska
 • 02.40.07 Kuželíková ložiska
 • 02.40.08 Valivá soudečková ložiska
 • 02.40.09 Kluzná ložiska
 • 02.40.10 Samomazná ložiska
 • 02.40.11 Speciální ložiska
 • 02.40.12 Zařízení pro mazání ložisek
 • 02.40.99 Kluzná a valivá ložiska a jejich příslušenství jiná
 • 02.41 Převody
 • 02.41.01 Díly k převodům
 • 02.41.02 Ozubená kola k převodům
 • 02.41.03 Ozubené tyče - hřebeny
 • 02.41.04 Mechanické převodovky
 • 02.41.04.01 Převodovky s čelními ozubenými koly
 • 02.41.04.02 Převodovky s kuželovými ozubenými koly
 • 02.41.04.03 Šnekové převodovky
 • 02.41.04.04 Planetové převodovky
 • 02.41.04.05 Rychloběžné převodovky
 • 02.41.04.06 Převodovky s plynulou změnou převodu
 • 02.41.04.07 Převodovky o velkých výkonech
 • 02.41.04.08 Převodovky pro zvedací zařízení
 • 02.41.04.99 Mechanické převodovky jiné
 • 02.41.05 Mechanické kombinované převodovky
 • 02.41.06 Hydraulické převodovky
 • 02.41.07 Variátory
 • 02.41.08 Automatické převodovky
 • 02.41.09 Turbopřevodovky
 • 02.41.10 Vačkové převodové mechanismy
 • 02.41.11 Speciální převodovky
 • 02.41.99 Převody jiné
 • 02.42 Spojky
 • 02.42.01 Díly ke spojkám
 • 02.42.02 Tuhé spojky
 • 02.42.03 Pružné spojky
 • 02.42.04 Třecí spojky
 • 02.42.05 Odstředivé spojky
 • 02.42.06 Bezpečnostní spojky
 • 02.42.07 Regulovatelné přetěžovací spojky
 • 02.42.08 Rozběhové spojky
 • 02.42.09 Volnoběžné spojky
 • 02.42.10 Zubové spojky
 • 02.42.11 Hydraulické spojky a jejich příslušenství
 • 02.42.12 Elektromagnetické spojky
 • 02.42.13 Hřídelové spojky
 • 02.42.14 Turbospojky
 • 02.42.15 Spojky vzduchové
 • 02.42.99 Spojky jiné
 • 02.43 Brzdy a brzdové systémy
 • 02.43.01 Příslušenství brzd
 • 02.43.02 Kotoučové brzdy
 • 02.43.03 Lamelové brzdy
 • 02.43.04 Bubnové brzdy
 • 02.43.05 Pružinové brzdy
 • 02.43.06 Hydraulické brzdy
 • 02.43.07 Magnetické brzdy
 • 02.43.08 Brzdy s využitím vířivých proudů
 • 02.43.09 Bezpečnostní brzdy
 • 02.43.10 Elektromagnetické brzdy
 • 02.43.11 Brzdové systémy
 • 02.43.99 Brzdy a brzdové systémy jiné
 • 02.44 Rozvodovky a jejich příslušenství
 • 02.45 Mazací technika
 • 02.45.01 Mazací zařízení
 • 02.45.02 Díly k mazacím zařízením
 • 02.45.03 Centrální mazací technika
 • 02.45.04 Filtry pro mazací techniku
 • 02.45.99 Mazací technika jiná
 • 02.87 CAD, CAM, CIM pro ložiska a převody
 • 02.88 Poradenství pro ložiska a převody
 • 02.89 Inženýrské a projekční služby v oblasti výroby ložisek a převodů
 • 02.90 Servis a opravy ložisek a převodů
 • 02.90.01 Diagnostika ložisek a převodů
 • 02.90.02 Náhradní díly pro ložiska a převody
 • 02.90.03 Rekonstrukce a modernizace ložisek, převodů a spojek
 • 02.91 Montáž strojů a zařízení
 • 02.92 Inženýring montáže, servisu a oprav technologických zařízení
 • 02.99 Materiály a komponenty pro strojírenství jiné
 • 03 Pohony, hydraulika a pneumatika, chladicí technika a klimatizace
 • 03.01 Pohony
 • 03.01.01 Měniče pro pohony
 • 03.01.02 Točivé elektrické motory
 • 03.01.02.01 Elektrické motory s integrovanou převodovkou
 • 03.01.03 Krokové motory
 • 03.01.04 Lineární motory
 • 03.01.05 Hydraulická zařízení pro pohony
 • 03.01.06 Pneumatická zařízení pro pohony
 • 03.02 Lineární pohybové jednotky
 • 03.02.01 Lineární pohony a posuny
 • 03.02.01.01 Lineární vedení
 • 03.02.01.02 Kuličkové šrouby
 • 03.03 Polohovací systémy
 • 03.04 Řemenové a řetězové pohony
 • 03.04.01 Příslušenství řemenových a řetězových pohonů
 • 03.04.01.01 Řemenice
 • 03.04.01.02 Ozubené řemeny
 • 03.04.01.03 Klínové řemeny
 • 03.04.01.04 Ploché řemeny
 • 03.04.01.05 Řetězy pro pohony
 • 03.04.01.05.01 Válečkové řetězy
 • 03.04.01.05.02 Pouzdrové řetězy
 • 03.04.01.06 Řetězová kola
 • 03.05 Hřídele pro pohony
 • 03.05.01 Kloubové hřídele
 • 03.05.01.01 Kardany
 • 03.05.01.02 Homokinematické klouby
 • 03.05.02 Ohebné hřídele
 • 03.06 Vysokootáčková vřetena
 • 03.10 Hydraulické prvky a systémy
 • 03.10.01 Díly k hydraulickým prvkům
 • 03.10.01.01 Hydraulické ventily
 • 03.10.01.02 Těsnění pro hydrauliku
 • 03.10.01.03 Spojovací prvky pro hydrauliku
 • 03.10.01.04 Hydraulické hlavy
 • 03.10.02 Hydrogenerátory
 • 03.10.03 Hydromotory
 • 03.10.03.01 Vysokomomentové pomaluběžné hydromotory
 • 03.10.03.02 Hydrodynamické měniče krouticího momentu
 • 03.10.03.03 Hydrodynamické spojky
 • 03.10.03.04 Hydrodynamické retardéry
 • 03.10.04 Hydraulické turbíny
 • 03.10.05 Hydraulické agregáty
 • 03.10.06 Hydrostatické převodovky
 • 03.10.07 Hydraulické spojky
 • 03.10.08 Hydraulické řídicí prvky
 • 03.10.09 Tlakové hydraulické spínače
 • 03.10.10 Nádrže hydraulických kapalin
 • 03.10.11 Hydraulické hadice se šroubením
 • 03.10.11.01 Nízkotlaké hydraulické hadice
 • 03.10.11.02 Vysokotlaké hydraulické hadice
 • 03.10.11.03 Hadicové spony pro hydrauliku
 • 03.10.11.04 Koncovky hydraulických hadic
 • 03.10.12 Hydraulické děliče průtoku
 • 03.10.13 Hydraulické filtry
 • 03.10.14 Čerpadla pro hydrauliku
 • 03.10.15 Hydraulické ventilátory
 • 03.10.16 Manometry pro hydrauliku
 • 03.10.17 Hydraulické řídicí systémy
 • 03.10.18 Zkoušky hydraulických prvků
 • 03.10.19 Výukové systémy pro hydrauliku
 • 03.10.20 Hydraulické a teleskopické válce
 • 03.10.21 Hydraulika - proporcionální technika
 • 03.10.22 Výroba hydraulických agregátů a systémů dle požadavku
 • 03.10.99 Hydraulické prvky a systémy jiné
 • 03.15 Ventilátory a kompresory vzduchotechnických zařízení
 • 03.20 Kompresory a průmyslové vývěvy
 • 03.20.01 Díly ke kompresorům a vývěvám
 • 03.20.02 Pístové kompresory
 • 03.20.03 Rotační kompresory
 • 03.20.04 Šroubové kompresory
 • 03.20.04.01 Šroubové kompresory mazané olejem
 • 03.20.04.02 Šroubové kompresory bez oleje
 • 03.20.05 Membránové kompresory
 • 03.20.06 Vysokotlaké kompresory
 • 03.20.07 Turbokompresory
 • 03.20.08 Pojízdné kompresory
 • 03.20.09 Kompresory pro chladicí zařízení
 • 03.20.10 Bezolejové vzduchové kompresory
 • 03.20.11 Mazné vzduchové kompresory
 • 03.20.12 Kompresory pro technické plyny
 • 03.20.13 Průmyslové vývěvy a vakuová čerpadla
 • 03.20.14 Booster kompresory
 • 03.20.15 Hydropneumatické akumulátory
 • 03.20.16 Dmychadla
 • 03.20.17 Zařízení pro sušení, úpravu a filtraci stlačeného plynu
 • 03.20.18 Čističky kondenzátů pro olejové kompresory
 • 03.20.19 Regulační zařízení pro kompresory
 • 03.20.99 Kompresory a průmyslové vývěvy jiné
 • 03.21 Pneumatické prvky
 • 03.21.01 Díly k pneumatickým prvkům a zařízením
 • 03.21.02 Pneumatické motory
 • 03.21.03 Prvky pro řízení tlaku a průtoku vzduchu
 • 03.21.04 Pneumatické ventily tlaku
 • 03.21.05 Pneumatické uzavírací ventily
 • 03.21.06 Pneumatické ventily průtoku
 • 03.21.07 Rychloodvětrávací ventily
 • 03.21.08 Bezpečnostní pneumatické ventily
 • 03.21.09 Ovládací, škrticí pneumatické ventily
 • 03.21.10 Pneumatické speciální ventily
 • 03.21.11 Pneumatické pracovní jednotky
 • 03.21.12 Tlakové převodníky
 • 03.21.13 Přístroje na úpravu vzduchu
 • 03.21.14 Pneumatické rozvaděče
 • 03.21.15 Pneumatické čističe a odlučovače
 • 03.21.16 Pneumatické filtry
 • 03.21.17 Pneumatické převodovky
 • 03.21.18 Pneumatické spojky
 • 03.21.19 Pneumatické řídicí systémy
 • 03.21.20 Pneumatické válce
 • 03.21.21 Mikropneumatické prvky a systémy
 • 03.21.99 Pneumatické prvky jiné
 • 03.22 Chladicí a mrazicí zařízení pro průmysl
 • 03.22.01 Malé chladicí stroje a zařízení
 • 03.22.02 Mrazicí zařízení pro kluziště
 • 03.22.03 Stroje na vločkový led
 • 03.22.04 Speciální chladicí a mrazicí zařízení
 • 03.22.05 Průmyslové kapalinové chladiče
 • 03.22.06 Odpařovací kondenzátory
 • 03.22.07 Chladicí věže
 • 03.22.08 Ovládací a regulační přístroje pro chladicí zařízení
 • 03.22.09 Díly a příslušenství pro chladicí zařízení
 • 03.22.99 Chladicí a mrazicí zařízení pro průmysl jiná
 • 03.23 Průmyslové sušárny
 • 03.30 Průmyslové armatury
 • 03.30.01 Díly a příslušenství armatur
 • 03.30.01.01 Pohony armatur a ventilů
 • 03.30.01.01.01 Pohony armatur a ventilů elektrické
 • 03.30.01.01.02 Pohony armatur a ventilů pneumatické
 • 03.30.01.01.03 Pohony armatur a ventilů hydraulické
 • 03.30.01.01.04 Pohony armatur a ventilů ruční
 • 03.30.01.02 Hardware a software pro řízení armatur
 • 03.30.02 Hydroventily
 • 03.30.03 Uzavírací a zpětné ventily
 • 03.30.04 Bezpečnostní ventily
 • 03.30.05 Regulační ventily
 • 03.30.06 Redukční ventily
 • 03.30.07 Servoventily pro řízení
 • 03.30.08 Elektromagnetické ventily
 • 03.30.09 Termostatické ventily
 • 03.30.10 Kulové kohouty
 • 03.30.11 Kohouty ostatní
 • 03.30.12 Šoupátka
 • 03.30.13 Klapky
 • 03.30.13.01 Zpětné klapky
 • 03.30.13.02 Uzavírací klapky
 • 03.30.13.03 Regulační klapky
 • 03.30.14 Armatury pro chemický průmysl
 • 03.30.15 Armatury pro energetiku
 • 03.30.16 Armatury pro vakuovou techniku
 • 03.30.17 Armatury pro agresivní látky
 • 03.30.18 Armatury pro abrazivní látky
 • 03.30.19 Armatury pro látky hořlavé a výbušné
 • 03.30.20 Armatury pro látky řídce tekoucí
 • 03.30.21 Armatury pro odpadní a kalové vody
 • 03.30.22 Armatury pro dálkové rozvody vody
 • 03.30.23 Plastové armatury
 • 03.30.24 Armatury povlakované plastem
 • 03.30.25 Armatury korozivzdorné
 • 03.30.26 Koaxiální armatury
 • 03.30.27 Mísicí armatury
 • 03.30.28 Speciální armatury
 • 03.30.99 Průmyslové armatury jiné
 • 03.31 Průmyslová potrubí, nádrže
 • 03.31.01 Díly pro potrubí
 • 03.31.01.01 Příruby
 • 03.31.01.02 Tvarovky
 • 03.31.01.03 Kolena
 • 03.31.01.04 T-kusy
 • 03.31.01.05 Záslepky
 • 03.31.02 Tlumiče rázů pro potrubní rozvody
 • 03.31.03 Potrubní uložení a závěsy
 • 03.31.04 Navrtávací a balonovací soupravy pro potrubí
 • 03.31.05 Vložkovaná potrubí odolná proti fyzikálním a chemickým vlivům
 • 03.31.06 Potrubí s kontinuální indikací úniku dopravovaných látek
 • 03.31.07 Cisterny
 • 03.32 Trysky
 • 03.32.01 Trysky vzduchové
 • 03.32.02 Trysky kapalinové
 • 03.32.03 Trysky nízkotlaké
 • 03.32.04 Trysky vysokotlaké
 • 03.40 Čerpadla
 • 03.40.01 Díly a příslušenství k čerpadlům
 • 03.40.02 Čerpadla pro jadernou energetiku
 • 03.40.03 Čerpadla pro klasickou energetiku
 • 03.40.04 Čerpadla pro vysoké tlaky a teploty
 • 03.40.05 Čerpadla pro chemii
 • 03.40.05.01 Čerpadla pro kyseliny a louhy
 • 03.40.05.02 Čerpadla pro petrochemii
 • 03.40.05.03 Čerpadla pro hořlavé a výbušné látky
 • 03.40.05.04 Čerpadla čpavku pro chladírenské okruhy
 • 03.40.06 Čerpadla pro potravinářství
 • 03.40.06.01 Čerpadla pro řídce tekoucí látky
 • 03.40.06.02 Čerpadla pro cukrovarnictví
 • 03.40.07 Čerpadla pro doly
 • 03.40.08 Kalová čerpadla
 • 03.40.09 Čerpadla pro strojírenství
 • 03.40.10 Čerpadla pro vodní hospodářství
 • 03.40.11 Drenážní čerpadla
 • 03.40.12 Čerpadla odpadových vod
 • 03.40.13 Čerpací jeřáby odpadních vod
 • 03.40.14 Čerpadla pro zemědělství
 • 03.40.15 Zavlažovací technika
 • 03.40.16 Čerpadla pro pitnou vodu
 • 03.40.17 Průmyslová čerpadla
 • 03.40.17.01 Čerpadla pro textilní průmysl
 • 03.40.17.02 Čerpadla pro výrobu cementu
 • 03.40.17.03 Čerpadla pro papírenský průmysl
 • 03.40.17.04 Olejová čerpadla pro průmyslová zařízení
 • 03.40.18 Čerpadla pro malospotřebitele
 • 03.40.18.01 Čerpadla plastiková
 • 03.40.18.02 Čerpadla hadicová
 • 03.40.18.03 Ruční čerpadla
 • 03.40.18.04 Sudová čerpadla
 • 03.40.19 Vysokotlaká čerpadla
 • 03.40.20 Čerpadla pro pevné látky
 • 03.40.21 Čerpadla pro abrazivní látky
 • 03.40.22 Čerpadla pro kapalné plyny
 • 03.40.23 Ponorná čerpadla
 • 03.40.23.01 Ponorná čerpadla do vrtů
 • 03.40.24 Dávkovací čerpadla
 • 03.40.25 Samonasávací čerpadla
 • 03.40.26 Topenářská čerpadla
 • 03.40.99 Čerpadla jiná
 • 03.50 Ředicí zařízení
 • 03.77 CAD, CAM, CIM pro pohony, hydrauliku, vzduchotechniku a kompresorovou techniku
 • 03.78 Poradenství v oblasti pohonů, hydrauliky, vzduchotechniky a kompresorové techniky
 • 03.79 Inženýrské a projekční služby pro pohony, hydrauliku, vzduchotechniku a v kompresorové technice
 • 03.80 Servis a opravy pohonů, hydrauliky, kompresorové techniky, vzduchotechnických a chladicích zařízení
 • 03.80.01 Diagnostika pohonů, hydrauliky, vzduchotechnických a kompresorových zařízení
 • 03.80.02 Náhradní díly pohonů, hydrauliky pro vzduchotechnická a kompresorová zařízení
 • 03.80.03 Rekonstrukce a modernizace pohonů, hydrauliky vzduchotechnických a kompresorových zařízení
 • 03.81 Repasované pohony, hydraulika, vzduchotechnická a chladicí zařízení a sušárny
 • 03.82 Technologie pro pohony, hydrauliku, vzduchotechniku, chladicí zařízení a sušárny
 • 03.83 Realizace investičních celků pro vzduchotechniku, chladicí zařízení a sušárny
 • 03.90 CAD, CAM, CIM pro armatury, čerpadla, vodní hospodářství a zavlažovací techniku
 • 03.99 Zařízení ve vodním hospodářství a zavlažovací technice jiná
 • 06 Energetika a silnoproudá elektrotechnika
 • 06.01 Primární zdroje pro energetiku
 • 06.01.01 Hnědé uhlí
 • 06.01.02 Černé uhlí
 • 06.01.03 Brikety
 • 06.01.04 Koks
 • 06.01.05 Zemní plyn
 • 06.01.06 Topné oleje
 • 06.01.07 Palivové články pro jaderné elektrárny
 • 06.01.99 Primární zdroje pro energetiku jiné
 • 06.02 Průmyslové kotle a jejich příslušenství
 • 06.02.01 Díly a příslušenství průmyslových kotlů
 • 06.02.02 Průmyslové kotle
 • 06.02.03 Průmyslové parní kotle
 • 06.02.04 Generátory páry
 • 06.02.05 Nádrže a potrubí k průmyslovým kotlům
 • 06.02.06 Hořáky kotlů
 • 06.03 Zařízení pro výrobu tepelné energie
 • 06.03.01 Díly k zařízením pro výrobu tepelné energie
 • 06.03.02 Topeniště
 • 06.03.02.01 Roštová topeniště
 • 06.03.02.02 Suchá prášková topeniště
 • 06.03.02.03 Fluidizační topeniště
 • 06.03.03 Zařízení pro chemické úpravy vody v energetice
 • 06.03.04 Zařízení pro tepelné úpravy vody v energetice
 • 06.03.05 Předehřívače napájecí vody
 • 06.03.06 Předehřívače plynu
 • 06.03.07 Kotelny
 • 06.03.08 Teplárny
 • 06.03.09 Spalovny odpadů
 • 06.03.10 Výměníky, výměníkové stanice
 • 06.03.10.01 Tepelné výměníky
 • 06.03.10.02 Výměníkové (předávací) stanice
 • 06.03.11 Stroje a zařízení pro palivové hospodářství
 • 06.03.99 Zařízení pro výrobu tepelné energie jiná
 • 06.04 Turbíny
 • 06.04.01 Díly a příslušenství turbín
 • 06.04.02 Parní turbíny
 • 06.04.03 Expanzní turbíny
 • 06.04.04 Spalovací turbíny
 • 06.04.05 Plynové turbíny
 • 06.05 Jaderná technika
 • 06.05.01 Součásti jaderných zařízení
 • 06.05.99 Jaderná technika jiná
 • 06.06 Kompletní elektrárny
 • 06.06.01 Parní elektrárny
 • 06.06.02 Spřažené systémy: elektrárna-teplárna
 • 06.06.03 Tepelné elektrárny
 • 06.06.03.01 Tepelné elektrárny na pevná paliva
 • 06.06.03.02 Tepelné elektrárny na kapalná paliva
 • 06.06.03.03 Tepelné elektrárny na plyn
 • 06.06.03.04 Elektrárny s paroplynovým cyklem
 • 06.06.03.05 Tepelné elektrárny - spalovny
 • 06.06.03.06 Jaderné elektrárny
 • 06.07 Spalovací motory
 • 06.07.01 Prvky spalovacích motorů
 • 06.07.02 Naftové motory, dieselmotory
 • 06.07.03 Benzinové motory
 • 06.07.04 Dvojpalivové motory
 • 06.07.05 Plynové motory
 • 06.07.99 Spalovací motory jiné
 • 06.08 Elektrocentrály (motorgenerátorové záložní zdroje)
 • 06.09 Zařízení pro využití tepelné energie z tepelných motorů a turbín
 • 06.09.01 Kogenerační jednotky
 • 06.10 Informační a řídicí technologie pro energetiku
 • 06.11 Zařízení na snižování obsahu síry a NOx ve spalinách
 • 06.12 Pomocná elektrárenská zařízení
 • 06.13 Úpravny vody v elektrárnách
 • 06.14 Kondenzátory pro parní turbíny
 • 06.15 Odváděče parního kondenzátu
 • 06.16 Zařízení pro rozvod elektrické energie
 • 06.17 Zařízení pro plynárenský průmysl
 • 06.17.01 Regulační, měřicí a bezpečnostní armatury pro plyn
 • 06.17.02 Kompresory a turbokompresory pro úpravu zemního plynu a pro plynárenské sítě
 • 06.17.03 Regulační stanice plynu
 • 06.18 Zařízení pro rozvod tepelné energie
 • 06.19 Tepelně izolační materiály pro energetická zařízení
 • 06.20 Topná zařízení
 • 06.20.01 Díly topných zařízení
 • 06.20.02 Topné prvky
 • 06.20.03 Plynové sálavé topení pro průmyslové účely
 • 06.21 Rekuperační jednotky, rekuperátory
 • 06.22 Zařízení, systémy a pomůcky pro zajištění bezpečnosti v jaderných zařízeních
 • 06.23 CAD, CAM, CIM v energetice
 • 06.24 Poradenství v energetice
 • 06.25 Inženýrské a projekční služby v oblasti energetických zařízení
 • 06.26 Servis a opravy energetických zařízení
 • 06.26.01 Diagnostika energetických zařízení
 • 06.26.02 Náhradní díly pro energetická zařízení a stroje
 • 06.26.03 Generální opravy energetických zařízení na klíč
 • 06.27 Rekonstrukce a modernizace energetických zařízení
 • 06.28 Stavebně montážní práce pro energetiku
 • 06.29 Čištění ropných nádrží
 • 06.30 Technologie pro klasickou a jadernou energetiku a teplárny
 • 06.30.01 Technologické projekty pro klasickou a jadernou energetiku a teplárny
 • 06.30.02 Transfer technologií pro klasickou a jadernou energetiku a teplárny
 • 06.30.03 Technologické dodávky pro klasickou a jadernou energetiku a teplárny
 • 06.31 Realizace investičních celků pro klasickou a jadernou energetiku a teplárny
 • 06.32 Výrobci elektřiny, plynu a tepla
 • 06.33 Distributoři elektřiny, plynu a tepla
 • 06.34 Klasická a jaderná energetika, teplárny jiné
 • 06.35 Alternativní zdroje energie
 • 06.35.01 Stroje a zařízení na výrobu tvarových biopaliv (pelety, peletky, brikety)
 • 06.35.02 Kotle na spalování biomasy
 • 06.35.03 Kotelny, výtopny, teplárny na biomasu
 • 06.35.04 Solární ohřevní systémy
 • 06.35.05 Fotovoltaické zdroje elektrické energie
 • 06.35.06 Vodní elektrárny
 • 06.35.07 Větrné elektrárny a jejich příslušenství
 • 06.35.08 Tepelná čerpadla a jejich příslušenství
 • 06.35.09 Energetická zařízení pro využití bioplynu
 • 06.35.10 Zařízení a příslušenství pro využití geotermální energie
 • 06.35.11 Využití odpadního tepla, rekuperace
 • 06.35.12 Biopaliva
 • 06.35.13 Hybridní pohony
 • 06.35.14 Palivové články na vodík, zemní plyn, líh pro výrobu energie
 • 06.35.15 Distribuční sítě elektrické energie typu Smart Grids
 • 06.35.16 Služby, poradenství, financování v oblasti alternativních zdrojů energie
 • 06.35.17 Instituce se zaměřením na oblast obnovitelných zdrojů energie
 • 06.35.99 Alternativní zdroje energie jiné
 • 06.36 Obchodování s energiemi, s emisemi CO2
 • 06.36.01 Obchodování s energiemi
 • 06.36.02 Obchodování s emisemi CO2
 • 06.40 Kabely a vodiče
 • 06.40.01 Kabely pro vysoké a velmi vysoké napětí
 • 06.40.02 Silové kabely
 • 06.40.03 Kabely retardující oheň
 • 06.40.04 Zemní kabely
 • 06.40.05 Samonosné kabely
 • 06.40.06 Flexibilní kabely pro řízení strojů
 • 06.40.07 Propojovací kabely pro přístroje
 • 06.40.08 Kabelové spojovače, oka
 • 06.40.09 Kabelové spojky
 • 06.40.10 Kabelové koncovky
 • 06.40.11 Silnoproudá instalační vedení
 • 06.40.12 Vodiče pro elektrotechnická vinutí
 • 06.40.13 Izolované vodiče
 • 06.40.14 Zemnicí materiál
 • 06.40.15 Kabelová vedení (stojany, podpěry, vedení, lávky, žlaby)
 • 06.40.16 Upevňovací materiál pro kabely a vodiče
 • 06.40.17 Kabelové cívky
 • 06.40.18 Supravodiče
 • 06.40.19 Topné odporové materiály
 • 06.40.20 Potiskovače kabelů
 • 06.40.21 Nástroje a zařízení pro práci s kabely a vodiči
 • 06.40.98 Kompletní výrobní program kabelů, vodičů a příslušenství
 • 06.40.99 Kabely a vodiče jiné
 • 06.41 Elektrotechnické izolátory a izolanty
 • 06.41.01 Porcelánové izolátory
 • 06.41.02 Elektroinstalační a montážní porcelán
 • 06.41.03 Keramické součásti pro elektrotechniku jiné
 • 06.41.04 Elektrotechnické izolanty (mimo keramických)
 • 06.41.05 Izolační trubky pro vysokonapěťovou techniku
 • 06.41.99 Elektrotechnické izolátory a izolanty jiné
 • 06.42 Výkonové kondenzátory
 • 06.43 Elektrochemické zdroje proudu
 • 06.43.01 Baterie, elektrochemické články
 • 06.43.02 Akumulátory
 • 06.43.03 Nabíjecí systémy pro akumulátory
 • 06.43.99 Elektrochemické zdroje proudu jiné
 • 06.44 Elektrické zdroje světla
 • 06.44.01 Žárovky
 • 06.44.01.01 Halogenové žárovky
 • 06.44.01.02 LED žárovky
 • 06.44.02 Zářivky
 • 06.44.03 Výbojky
 • 06.44.99 Elektrické zdroje světla jiné
 • 06.45 Svítidla
 • 06.45.01 Venkovní svítidla
 • 06.45.02 Svítidla pro nebezpečná a náročná prostředí
 • 06.45.03 Světlomety a reflektory
 • 06.45.99 Svítidla jiná
 • 06.47 Měniče, usměrňovače a jiné elektrotechnické prvky
 • 06.47.01 Silnoproudá výkonová elektronika (diody, tranzistory, tyristory)
 • 06.47.02 Příslušenství měničů, usměrňovačů, spínačů
 • 06.47.02.01 Měniče
 • 06.47.02.02 Usměrňovače
 • 06.47.02.03 Stabilizátory
 • 06.47.02.04 Střídače
 • 06.47.02.05 Měniče elektrického proudu
 • 06.47.02.06 Frekvenční měniče
 • 06.47.02.07 Měniče stejnosměrného napětí
 • 06.47.02.08 Spínače a regulátory elektrického proudu
 • 06.48 Zdroje nepřetržitého napájení
 • 06.49 Rozváděče elektrického proudu
 • 06.49.01 Díly rozváděčů
 • 06.49.02 NN rozváděče
 • 06.49.03 VN rozváděče
 • 06.49.04 Kompenzační rozváděče
 • 06.49.05 Rozváděče pro měření a regulaci
 • 06.49.06 Kabelové rozváděcí kabiny
 • 06.49.07 Univerzální rozváděčové skříně
 • 06.49.08 Rozváděče vyrobené na zakázku
 • 06.49.09 Rozvodnice
 • 06.50 Rozvodky
 • 06.51 Spojovací a spínací přístroje NN
 • 06.51.02 Spínače NN
 • 06.51.03 Stykače a jističe NN
 • 06.51.04 Pojistky
 • 06.51.05 Spouštěče
 • 06.51.06 Reostaty
 • 06.51.07 Elektromagnety NN
 • 06.51.08 Povelové přístroje
 • 06.52 Výkonová spínací zařízení
 • 06.53 Transformátory
 • 06.53.01 Transformátory NN
 • 06.53.02 Transformátory VN
 • 06.53.03 Transformátory VVN
 • 06.53.04 Kapacitní napěťové transformátory
 • 06.53.05 Regulační transformátory
 • 06.53.06 Měřicí transformátory
 • 06.53.07 Spínače pro transformátory
 • 06.53.08 Součásti a příslušenství pro transformátory
 • 06.53.09 Tlumivkové cívky
 • 06.53.10 Servis a opravy transformátorů VN a VVN
 • 06.53.11 Kioskové (betonové) trafostanice
 • 06.54 Elektrické přístroje VN a VVN
 • 06.54.01 Vypínače VN a VVN
 • 06.54.02 Stykače VN
 • 06.54.03 Bleskojistky VN a VVN
 • 06.54.04 Odpojovače VN a VVN
 • 06.54.05 Vysokonapěťové vakuové jističe
 • 06.54.06 Ochranné a bezpečnostní pomůcky pro VN techniku
 • 06.54.07 Zařízení pro ochranu před statickou elektřinou
 • 06.54.08 Uzemňovací soustavy
 • 06.55 Elektromotory
 • 06.55.01 Díly k elektromotorům
 • 06.55.02 Synchronní elektromotory
 • 06.55.03 Asynchronní elektromotory
 • 06.55.03.01 Asynchronní motory do 1 kW
 • 06.55.03.02 Asynchronní motory od 1 kW do 100 kW
 • 06.55.03.03 Asynchronní motory nad 100 kW
 • 06.55.03.04 Asynchronní motory nízkonapěťové
 • 06.55.03.05 Asynchronní motory vysokonapěťové
 • 06.55.03.06 Asynchronní brzdy
 • 06.55.03.07 Spouštěče asynchronních motorů
 • 06.55.03.07.01 Softstartéry
 • 06.55.04 Komutátorové elektromotory
 • 06.55.05 Stejnosměrné elektromotory
 • 06.55.05.01 Stejnosměrné elektromotory do 1 kW
 • 06.55.05.02 Stejnosměrné elektromotory nad 1 kW
 • 06.55.05.03 Bezkartáčové stejnosměrné elektromotory
 • 06.55.06 Krokové elektromotory, mikromotory
 • 06.55.07 Piezomotory
 • 06.55.08 Malé převodové motory
 • 06.55.09 Lineární elektrické motory
 • 06.55.10 Servomotory - stejnosměrný proud
 • 06.55.11 Servomotory - střídavý proud
 • 06.55.12 Elektromotory pro speciální účely
 • 06.55.12.01 Elektromotory pro výbušná prostředí
 • 06.55.12.02 Elektromotory pro práci v extrémních teplotách
 • 06.55.13 Elektromotory konstruované na zakázku
 • 06.55.14 Opravy elektromotorů
 • 06.55.99 Elektromotory jiné
 • 06.56 Rotační zdroje proudu
 • 06.56.01 Alternátory
 • 06.56.02 Synchronní generátory
 • 06.56.03 Kompenzátory účinníku
 • 06.56.04 Dynama
 • 06.56.99 Rotační zdroje proudu jiné
 • 06.57 Dynamometry
 • 06.58 Elektrický průmyslový ohřev
 • 06.58.01 Díly k elektrotepelným zařízením
 • 06.58.02 Elektrické obloukové a odporové pece
 • 06.58.03 Indukční pece
 • 06.58.04 Dielektrická zařízení
 • 06.58.05 Vysokofrekvenční ohřevy
 • 06.58.06 Mikrovlnné ohřevy
 • 06.58.07 Infraohřevy
 • 06.58.08 Speciální elektrické ohřevy
 • 06.58.09 Topné kabely
 • 06.58.09.01 Samoregulační topné kabely
 • 06.58.10 Zařízení pro indukční ohřev
 • 06.59 Elektrické točivé pohony
 • 06.60 Elektroinstalační materiály
 • 06.60.01 Domovní spínače a zásuvky
 • 06.60.02 Elektroinstalační krabice
 • 06.60.03 Svorkovnice
 • 06.60.04 Elektronické regulátory a zařízení
 • 06.60.05 Úložné a upevňovací materiály
 • 06.60.06 Plastové a kovové kabelové vývodky
 • 06.60.07 Kabelové chráničky
 • 06.60.08 Průmyslové zásuvky a vidlice
 • 06.60.09 Spojovací elektroinstalační materiály
 • 06.61 Měřicí převodníky pro silnoproudou elektrotechniku
 • 06.62 Odrušovací filtry
 • 06.63 Elektromagnety pro strojírenství
 • 06.64 Elektrické přístroje pro výbušná prostředí
 • 06.65 Elektrotechnické nářadí pro silnoproudou elektrotechniku
 • 06.66 Ochranné pomůcky pro práci na elektrických zařízeních
 • 06.67 Hromosvody, systémy ochrany proti úderu bleskem
 • 06.68 Řídicí systémy pro elektrárny, rozvodny a transformovny
 • 06.77 CAD, CAM, CIM v silnoproudé elektrotechnice
 • 06.78 Poradenství v silnoproudé elektrotechnice
 • 06.79 Inženýrské a projekční služby v silnoproudé elektrotechnice
 • 06.80 Servis a opravy strojů, zařízení v silnoproudé elektrotechnice
 • 07 Elektronika, automatizace a měřicí technika
 • 07.01 Stroje a zařízení pro elektrotechnický průmysl
 • 07.01.01 Stroje na výrobu vodičů a kabelů
 • 07.01.02 Navíjecí stroje
 • 07.01.03 Střihací a odizolovací stroje na drát
 • 07.01.04 Zařízení pro zkoušení kabelů, kabelových svazků a propojovacích systémů
 • 07.01.05 Lisovací stroje pro elektrotechnický průmysl
 • 07.01.06 Stroje na výrobu izolantů
 • 07.01.07 Stroje pro izolaci, impregnaci a těsnění v elektrotechnice
 • 07.01.08 Bandážovací stroje
 • 07.01.09 Linky na výrobu cívek
 • 07.01.10 Linky na výrobu transformátorů
 • 07.01.11 Stroje a zařízení na výrobu elektromotorů
 • 07.01.12 Stroje na výrobu rezistorů
 • 07.01.13 Stroje na výrobu kondenzátorů
 • 07.01.14 Čisticí stroje a zařízení v elektrotechnice
 • 07.01.14.01 Ultrazvuková čisticí zařízení
 • 07.01.15 Vakuová zařízení pro elektrotechnický průmysl
 • 07.01.16 Stroje pro výrobu polovodičů, SMD prvků a hybridních obvodů
 • 07.01.17 Stroje na výrobu desek plošných spojů
 • 07.01.17.01 Vrtačky pro desky plošných obvodů
 • 07.01.17.02 Součástkové osazovací automaty a poloautomaty
 • 07.01.17.03 Pájecí zařízení pro klasickou, smíšenou a povrchovou (SMT) montáž
 • 07.01.18 Montážní zařízení pro technologii DPS
 • 07.01.19 Nářadí pro montáž desek plošných spojů
 • 07.01.20 Stroje pro instalaci kontaktů k elektrosoučástkám
 • 07.01.21 Testovací systémy pro plošné spoje
 • 07.01.22 Manipulační moduly pro elektrotechnický průmysl
 • 07.01.23 Zařízení pro automatickou vizuální kontrolu
 • 07.01.24 Paletizační systémy pro elektrotechnický průmysl
 • 07.01.25 Systémy pro demontáž pájených součástí
 • 07.01.26 Jednoúčelové stroje pro elektrotechnickou výrobu
 • 07.01.27 Měřicí a testovací zařízení pro elektrotechnickou výrobu
 • 07.01.28 Systémy pro opravy desek plošných spojů
 • 07.01.29 Pomocná zařízení pro elektrotechniku a elektroniku
 • 07.01.30 Antistatická pracoviště a pomůcky
 • 07.01.87 CAD, CAM, CIM pro elektrotechnický průmysl
 • 07.01.88 Poradenství pro elektrotechnický průmysl
 • 07.01.89 Inženýrské a projekční služby pro elektrotechnický průmysl
 • 07.01.90 Servis a opravy strojů a zařízení pro elektrotechnický průmysl
 • 07.01.90.01 Diagnostika strojů a zařízení v elektrotechnickém průmyslu
 • 07.01.90.02 Náhradní díly pro zařízení v elektrotechnickém průmyslu
 • 07.01.90.03 Rekonstrukce a modernizace zařízení v elektrotechnickém průmyslu
 • 07.01.91 Repasované stroje a zařízení pro elektrotechnický průmysl
 • 07.01.92 Technologie pro elektrotechnický průmysl
 • 07.01.99 Stroje a zařízení pro elektrotechnický průmysl jiné
 • 07.02 Elektronické součástky a prvky
 • 07.02.01 Vodiče
 • 07.02.01.01 Sdělovací kabely
 • 07.02.01.02 Propojovací dráty a splétané vodiče
 • 07.02.01.03 Vodiče a jemné dráty pro vinutí
 • 07.02.01.04 Instalační vedení
 • 07.02.01.05 Optické kabely
 • 07.02.01.06 Konfekčně vyrobené kabely pro přenosovou techniku
 • 07.02.01.99 Vodiče jiné
 • 07.02.02 Pasivní elektrosoučástky
 • 07.02.02.01 Rezistory pro elektroniku
 • 07.02.02.02 Potenciometry pro elektroniku
 • 07.02.02.03 Kondenzátory pro elektroniku
 • 07.02.02.04 Cívky pro elektroniku
 • 07.02.02.05 Piezoelektrické krystalové prvky
 • 07.02.02.06 Feritová jádra
 • 07.02.02.07 SMD pasivní prvky
 • 07.02.02.99 Pasivní elektrosoučástky jiné
 • 07.02.03 Přístrojové baterie a akumulátory
 • 07.02.04 Polovodičové prvky
 • 07.02.04.01 Diody
 • 07.02.04.99 Polovodičové prvky jiné
 • 07.02.05 Analogové integrované obvody
 • 07.02.06 Digitální integrované obvody
 • 07.02.07 IGBT moduly
 • 07.02.08 Hybridní obvody
 • 07.02.09 Elektronické prvky jiné než polovodičové
 • 07.02.10 Optické a optoelektronické prvky
 • 07.02.10.01 Miniaturní žárovky
 • 07.02.10.02 Zobrazovací prvky, indikátory
 • 07.02.10.03 LED - displeje
 • 07.02.10.04 LCD - displeje z tekutých krystalů
 • 07.02.10.05 Laserové displeje
 • 07.02.10.06 Plasmové displeje
 • 07.02.10.07 Fluorescentní displeje
 • 07.02.10.08 Solární články
 • 07.02.10.09 Spojovací optické prvky
 • 07.02.10.10 Prvky zpracování optického signálu
 • 07.02.10.11 Optoelektronická zařízení
 • 07.02.10.12 CCD prvky
 • 07.02.10.13 Laserová zařízení
 • 07.02.10.14 SMD optické a optoelektronické prvky
 • 07.02.10.99 Optické a optoelektronické prvky jiné
 • 07.02.11 Převodníky
 • 07.02.12 Zesilovače
 • 07.02.13 DC/DC měniče
 • 07.02.14 Vakuové prvky (elektronky, obrazovky, jiné)
 • 07.02.15 Mechanické komponenty pro elektroniku
 • 07.02.15.01 Konektory pro plošné vodiče
 • 07.02.15.02 Konektory pro interface
 • 07.02.15.03 Vnitřní propojovací prostředky (plošné spoje)
 • 07.02.15.04 Konektory k plošným spojům
 • 07.02.15.05 Konektory pro optické vlnovody
 • 07.02.15.06 Mechanické prvky elektronických konstrukcí (skříně, chladiče)
 • 07.02.15.07 Kabely, vodiče pro elektroniku
 • 07.02.15.08 Elektromechanické prvky (motory, spínače)
 • 07.02.15.09 Otočné spínače
 • 07.02.15.10 Tlačítkové spínače
 • 07.02.15.11 Mikrospínače
 • 07.02.15.12 Klávesy
 • 07.02.15.13 Fóliové klávesnice
 • 07.02.15.14 Pojistné a bezpečnostní prvky
 • 07.02.15.15 Prvky pro napájecí zdroje (feritová jádra, transformátory)
 • 07.02.15.16 Přenašeče, sdělovací transformátory
 • 07.02.15.17 Toroidní transformátory
 • 07.02.15.18 Přístrojové transformátory
 • 07.02.15.19 Relé pro elektroniku (SMD relé, patice pro relé)
 • 07.02.15.20 Magnety pro elektroniku
 • 07.02.15.99 Mechanické komponenty pro elektroniku jiné
 • 07.02.16 Piezoelektrické senzory, ovladače
 • 07.02.17 Napájecí zdroje pro elektroniku
 • 07.02.87 CAD, CAM, CIM pro elektronické součástky a prvky
 • 07.02.88 Poradenství pro elektronické součástky a prvky
 • 07.02.89 Inženýrské a projekční služby v oblasti elektronických součástí a prvků
 • 07.02.90 Výroba desek plošných spojů na zakázku
 • 07.02.99 Elektronické součástky a prvky jiné
 • 07.03 Studiová a vysílací technika
 • 07.03.01 Díly a příslušenství vysílačů
 • 07.03.01.01 Generátorové a vysílací elektronické prvky
 • 07.03.01.02 Anténní systémy
 • 07.03.01.03 Kabely a vedení pro vysílací techniku
 • 07.03.02 Rozhlasové, telegrafní, komunikační vysílače
 • 07.03.03 Televizní vysílače
 • 07.03.04 Rádiové sítě
 • 07.03.05 Mobilní radiotelekomunikační zařízení
 • 07.03.06 Směrové spoje
 • 07.03.07 Radarová zařízení
 • 07.03.08 Rozhlasová studiová technika
 • 07.03.09 Hovorové a telefonní dispečerské systémy
 • 07.03.10 Televizní studiová technika
 • 07.03.10.01 Nábytek pro televizní studia
 • 07.03.11 Kabelová televize (kabely a jiné komponenty)
 • 07.03.12 Průmyslová televize
 • 07.03.13 Satelitní televizní technika
 • 07.03.14 Zaměřovací přístroje
 • 07.03.15 GPS
 • 07.03.16 Bezdrátové systémy dálkového ovládání
 • 07.03.17 Měřicí přístroje pro vysílací techniku
 • 07.03.99 Vysílací zařízení jiná
 • 07.05 Přístroje a zařízení pro automatickou regulaci a řízení
 • 07.05.01 Díly k zařízením pro automatizaci a regulaci řízení
 • 07.05.01.01 Procesní mikroprocesory, mikrořadiče
 • 07.05.01.02 Procesorové a paměťové moduly
 • 07.05.01.03 Signálové procesory
 • 07.05.01.04 RAM/ROM diskové paměti
 • 07.05.01.05 Komunikační moduly, I/O moduly - karty
 • 07.05.01.06 Systémy průmyslových sběrnic
 • 07.05.01.07 Šasi, skříně pro řídicí techniku
 • 07.05.01.08 Průmyslové řídicí počítače
 • 07.05.01.08.01 Minipanelová PC
 • 07.05.01.08.02 Jednodeskové řídicí počítače
 • 07.05.01.08.03 Síťové servery pro průmyslové provozy
 • 07.05.01.08.04 Průmyslové PC pro sběr dat
 • 07.05.01.08.05 Notebooky vhodné pro průmyslové provozy
 • 07.05.01.09 Monitory
 • 07.05.01.10 Panelové a velkoplošné alfanumerické displeje
 • 07.05.01.11 Vizualizační panely pro monitorování strojů
 • 07.05.01.12 Pákové ovladače (joysticky) a trackbally pro průmyslové provozy
 • 07.05.01.13 Průmyslové terminály
 • 07.05.01.14 Průmyslové klávesnice
 • 07.05.01.15 Projekční a prezentační technika pro dispečinky
 • 07.05.01.16 Počítačové tiskárny pro průmyslové provozy
 • 07.05.01.17 Napájecí zdroje
 • 07.05.01.18 Výstupní a spojovací kabely, konektory
 • 07.05.01.19 Měřicí periferie k PC
 • 07.05.01.20 Počítačové karty do průmyslových řídicích počítačů
 • 07.05.01.21 UPS pro řídicí, automatizační a regulační techniku
 • 07.05.01.22 Průmyslové informační a řídicí sítě a jejich prvky
 • 07.05.01.22.01 LAN a WAN sítě
 • 07.05.01.22.02 Wireless LAN sítě
 • 07.05.01.23 Operační systémy pro řízení technologických procesů
 • 07.05.01.24 Vývojové systémy a programy pro simulaci procesů
 • 07.05.01.25 Programy pro řízení technologických procesů
 • 07.05.01.26 Programy pro vizualizaci procesů
 • 07.05.01.27 Systémy pro vzdálenou správu počítačů
 • 07.05.01.28 Data Warehousing / Data Mining pro průmyslové údaje
 • 07.05.01.99 Díly k zařízením pro automatizaci a regulaci řízení jiné
 • 07.05.02 Převodníky elektrických a neelektrických veličin
 • 07.05.02.01 Systémy inteligentních čidel
 • 07.05.02.02 Inkrementální a absolutní enkodéry
 • 07.05.03 Čítače pro regulaci
 • 07.05.04 Dálková kontrola a ovládání
 • 07.05.04.01 Dálkové elektrické měření/ovládání
 • 07.05.04.02 Automatická centrální kontrola/ovládání
 • 07.05.04.03 Ovládání přístrojů po telefonní lince
 • 07.05.04.04 Rádiové systémy pro dálkové ovládání průmyslové techniky
 • 07.05.04.05 Datové sítě na bázi GSM/GPRS
 • 07.05.04.05.01 Komunikační moduly pro GSM/GPRS
 • 07.05.05 Elektrické a elektromagnetické regulátory
 • 07.05.05.01 Magnetické regulátory
 • 07.05.05.02 Hydraulické regulátory
 • 07.05.05.03 Pneumatické regulátory
 • 07.05.05.04 Elektronické regulátory
 • 07.05.05.05 PID regulátory
 • 07.05.05.06 Řídicí systémy s fuzzy logikou
 • 07.05.05.07 Programovatelné logické automaty (PLC)
 • 07.05.05.08 Propojení programovatelného logického automatu s nadřízeným počítačem
 • 07.05.05.09 Řídicí systémy PCC (Programmable Computer Controller)
 • 07.05.05.10 Optimalizační systémy
 • 07.05.06 Ovladače a výkonové členy
 • 07.05.06.01 Servomotory (pneumatické, integrované)
 • 07.05.06.02 Servopohony
 • 07.05.06.03 Selsyny
 • 07.05.06.04 Zesilovače výkonu
 • 07.05.06.05 Relé
 • 07.05.06.06 Spínače pro regulaci
 • 07.05.07 Velíny
 • 07.05.07.01 Ovládací pulty pro řízení technologií
 • 07.05.08 Řídicí a měřicí systémy
 • 07.05.08.01 Řídicí a měřicí systémy pro podnikovou energetiku
 • 07.05.09 Systémy automatického řízení výrobních procesů
 • 07.05.09.01 Systémy automatického řízení tepelných procesů a klimatizace
 • 07.05.09.02 Systémy automatického řízení technologických procesů ve strojírenství
 • 07.05.09.03 Systémy automatického řízení technologických procesů v chemickém průmyslu
 • 07.05.09.04 Systémy automatického řízení technologických procesů v energetice
 • 07.05.09.99 Systémy automatického řízení výrobních procesů jiné
 • 07.05.10 Systémy automatického řízení pro železniční dopravu
 • 07.05.11 Systémy automatického řízení letového provozu
 • 07.05.12 Měřicí a automatická zařízení pro zásobování a distribuci
 • 07.05.13 GIS (Geografické informační systémy) pro správu inženýrských sítí
 • 07.05.14 Zařízení pro sběr a zpracování dat pro řídicí počítače
 • 07.05.14.01 Čtečky čárového kódu
 • 07.05.14.02 RFID technologie
 • 07.05.15 Systémy zpracování obrazu
 • 07.05.15.01 Robot vision pro 2D obrazy
 • 07.05.15.02 Robot vision pro 3D obrazy
 • 07.05.16 Technika datového rozvodu v budovách
 • 07.05.17 Vysoce spolehlivé redundantní řídicí systémy
 • 07.05.18 Prvky a systémy v řídicí, automatizační a regulační technice pro výbušná prostředí
 • 07.05.99 Přístroje a zařízení pro automatickou regulaci a řízení jiné
 • 07.06 Výstražná a zabezpečovací zařízení
 • 07.06.01 Železniční, letecká a silniční výstražná a zabezpečovací zařízení
 • 07.06.02 Důlní zabezpečovací zařízení
 • 07.06.03 Monitorovací a výstražné systémy pro nebezpečí
 • 07.06.04 Systémy hlášení poruch
 • 07.06.99 Výstražná a zabezpečovací zařízení jiná
 • 07.07 Dohlížecí a kontrolní zařízení
 • 07.07.01 Kontrola přístupu
 • 07.07.01.01 Světelné závory a jiné fotoelektrické přístroje
 • 07.07.01.02 Přístupové systémy s magnetickými a čipovými kartami
 • 07.07.02 Zařízení na kontrolu osob a zavazadel
 • 07.07.03 Televizní monitorovací zařízení
 • 07.08 Systémy hlásičů požárů, plynu
 • 07.09 Zařízení pro protipožární a protiexplozní ochranu v průmyslových provozech
 • 07.09.01 Systémy protipožární bezpečnosti pro obráběcí a tvářecí stroje
 • 07.09.02 Systémy protipožární bezpečnosti lakovacích kabin
 • 07.10 Systémy hlášení vloupání, nebezpečí, vstupu nepovolaných osob
 • 07.10.01 Systémy s centrálním pultem ochrany
 • 07.10.02 Elektrické a fotoelektrické dohlížecí systémy
 • 07.10.02.01 Systémy s CCD kamerou
 • 07.10.02.02 Detektory tříštěného skla
 • 07.10.03 Infračervené dohlížecí systémy
 • 07.10.04 Ultrazvukové dohlížecí systémy
 • 07.10.05 Mikrovlnné dohlížecí systémy
 • 07.10.06 Laserové a radarové dohlížecí systémy
 • 07.10.07 Systémy se seizmickými čidly (geofony)
 • 07.11 Průmyslové roboty a jejich prvky
 • 07.11.01 Mikropolohovací systémy
 • 07.11.02 Robotické buňky
 • 07.11.03 Integrovaná řešení robotizovaných výrobních procesů na klíč
 • 07.12 Obecný software pro řízení podniků
 • 07.12.01 Evidence hmotného a nehmotného majetku
 • 07.12.02 Fakturace
 • 07.12.03 Účetnictví
 • 07.12.04 Personalistika
 • 07.12.05 Mzdy a platy
 • 07.12.06 Software pro podporu vývoje nových průmyslových výrobků
 • 07.12.07 Technická příprava výroby
 • 07.12.08 Řízení výroby
 • 07.12.08.01 Operativní plánování a řízení dílenské výroby
 • 07.12.08.02 Systémy APS (Advanced Planning System) pro pokročilé plánování
 • 07.12.09 Sledování kvality, systémy CAQ (Computer Aided Quality)
 • 07.12.10 Normování
 • 07.12.11 Technologie
 • 07.12.12 Servis a údržba
 • 07.12.13 Statistiky a analýzy pro vrcholové řízení
 • 07.12.14 Sledování a využívání informací pro řízení
 • 07.12.15 Systémy pro podporu rozhodování
 • 07.12.16 Business Intelligence (Data Warehausing/Data Mining)
 • 07.12.17 Systémy CRM (Customer Relationship Management)
 • 07.12.18 Marketing
 • 07.12.19 Modelování a optimalizace podnikových procesů (Workflow, Reengineering)
 • 07.12.20 HelpDeskové nástroje pro podporu podnikových aplikací
 • 07.12.99 Obecný software pro řízení podniku jiný
 • 07.13 Software pro kanceláře a úřady
 • 07.13.01 Elektronická pošta
 • 07.13.02 Software pro podporu týmové práce
 • 07.13.03 Zpracování dokumentů
 • 07.13.04 Archivování dokumentů
 • 07.13.05 Software pro podporu automatizované kanceláře
 • 07.13.06 Systémy DMS (Document Management System) pro správu a řízení strukturovaných a nestrukturovaných dokumentů
 • 07.13.99 Software pro kanceláře a úřady jiný
 • 07.14 Systémová integrace, komplexní řešení ERP systémů
 • 07.14.01 Systémy pro komplexní správu, řízení toku a ukládání dokumentů (Workflow)
 • 07.14.02 Systémy PLM (Product Lifecycle Management) pro komplexní řízení životních cyklů produktů
 • 07.14.03 Integrovaný ekonomický systém podniku
 • 07.14.04 Komplexní systém řízení výrobního podniku
 • 07.14.05 Komplexní systém řízení nevýrobního podniku
 • 07.14.06 Komplexní systém řízení pro rozpočtové a příspěvkové organizace
 • 07.14.07 Komplexní systém řízení výrobně-obchodního podniku
 • 07.14.08 Komplexní systém řízení holdingových společností
 • 07.14.09 Síťový systém řízení podniku
 • 07.14.10 Modulární systém řízení podniků
 • 07.14.11 Komplexní informační systém pro krizové řízení
 • 07.14.99 Systémová integrace, komplexní řešení ERP systémů jiné
 • 07.15 Systémová integrace v oblasti průmyslových informačních, měřicích a řídicích systémů
 • 07.15.01 Vývoj SW a HW v oblasti automatizace na zakázku
 • 07.16 Trenažérové stroje a zařízení
 • 07.17 CAD, CAM, CIM v řídicí, automatizační a regulační technice
 • 07.18 Poradenství v řídicí, automatizační a regulační technice
 • 07.19 Inženýrské projekční služby v řídicí, automatizační a regulační technice
 • 07.20 Servis a opravy zařízení a přístrojů v řídicí, automatizační a regulační technice
 • 07.20.01 Diagnostika řídicí, automatizační a regulační techniky
 • 07.20.02 Náhradní díly pro řídicí, automatizační a regulační techniku
 • 07.20.03 Rekonstrukce a modernizace řídicí, automatizační a regulační techniky
 • 07.29 Prvky a systémy v řídicí, regulační a automatizační technice jiné
 • 07.31 Váhy a technika vážení
 • 07.31.01 Díly a součásti k váhám
 • 07.31.02 Mostové silniční váhy
 • 07.31.03 Pásové dopravníkové váhy
 • 07.31.04 Jeřábové váhy
 • 07.31.05 Dávkovací váhy
 • 07.31.06 Pytlovací a plnicí váhy
 • 07.31.07 Elektronické váhy a vážení
 • 07.31.08 Laboratorní váhy
 • 07.32 Časoměrné přístroje
 • 07.32.01 Elektrické a elektronické hodiny
 • 07.32.02 Kontrolní hodiny
 • 07.32.03 Časové spínače
 • 07.32.04 Panelové časoměrné přístroje
 • 07.32.05 Časoměrné přístroje pro speciální účely
 • 07.32.06 Počítadla provozních hodin
 • 07.33 Opticko-mechanické přístroje
 • 07.33.01 Díly k opticko-mechanickým přístrojům
 • 07.33.02 Mikroskopy a příslušenství
 • 07.33.03 Geodetické a kartografické přístroje
 • 07.33.04 Fotogrammetrické přístroje a příslušenství
 • 07.33.05 Dalekohledy, lupy
 • 07.33.06 Astronomické přístroje
 • 07.33.07 Spektrální analyzátory opticko-mechanické
 • 07.33.08 Vláknová optika
 • 07.33.09 Průmyslové endoskopy
 • 07.33.10 Profilprojektory
 • 07.33.99 Opticko-mechanické přístroje jiné
 • 07.34 Zařízení a měřicí přístroje elektrických veličin
 • 07.34.01 Multimetry
 • 07.34.02 Ampérmetry
 • 07.34.03 Digitální avometry
 • 07.34.04 Voltmetry
 • 07.34.05 Zkoušeče napětí
 • 07.34.06 Měřiče nabíjení
 • 07.34.07 R-L-C-Z měřicí přístroje
 • 07.34.08 Měřiče vodivosti
 • 07.34.09 Univerzální analyzátory analogových a digitálních NF systémů
 • 07.34.09.01 Univerzální měřicí přístroje
 • 07.34.10 Měřiče napětí, proudu, odporu a výkonu pro VN
 • 07.34.11 Panelové měřicí přístroje
 • 07.34.12 Osciloskopy
 • 07.34.13 Elektroměry
 • 07.34.14 Měřicí můstky
 • 07.34.15 Měřicí fotoelektrické přístroje
 • 07.34.16 Měřicí zesilovače
 • 07.34.17 Měřicí převodníky
 • 07.34.18 Analyzátory harmonického zkreslení
 • 07.34.19 Spektrální analyzátory elektrického signálu
 • 07.34.20 Analyzátory signálu
 • 07.34.21 Analyzátory elektrických sítí
 • 07.34.22 Analyzátory kabelů lokálních sítí
 • 07.34.23 Měřiče fáze
 • 07.34.24 Měřiče úrovně útlumu
 • 07.34.25 Měřiče šumu
 • 07.34.26 Testery digitálních kanálů
 • 07.34.27 Vf měřiče výkonu
 • 07.34.28 Měřiče elektronických součástek
 • 07.34.29 Testery číslicových integrovaných obvodů
 • 07.34.30 Logické analyzátory
 • 07.34.31 Analyzátory datových rozhraní
 • 07.34.32 Počítačové karty logického analyzátoru pro PC
 • 07.34.33 Čítače
 • 07.34.34 Testovací přístroje pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
 • 07.34.35 Elektronické generátory
 • 07.34.99 Zařízení a měřicí přístroje elektrických veličin jiné
 • 07.35 Univerzální zdroje
 • 07.35.01 Univerzální zdroje stabilizovaného napětí
 • 07.35.02 Univerzální zdroje stabilizovaného proudu
 • 07.36 Vysokonapěťové zdroje
 • 07.37 Cejchovací normály pro elektrotechniku
 • 07.38 Sensorová technika - čidla
 • 07.38.01 Snímače mechanických veličin
 • 07.38.01.01 Snímače tlaku
 • 07.38.01.02 Snímače rozdílu tlaku
 • 07.38.01.03 Snímače rychlosti
 • 07.38.01.04 Snímače zrychlení
 • 07.38.01.05 Snímače zatížení
 • 07.38.01.06 Snímače polohy
 • 07.38.01.07 Snímače trajektorie (včetně gyroskopických systémů)
 • 07.38.01.08 Snímače délky, vzdálenosti
 • 07.38.01.09 Snímače posuvu
 • 07.38.01.10 Snímače tloušťky
 • 07.38.01.11 Snímače úhlů, sklonu
 • 07.38.01.12 Snímače otáček
 • 07.38.01.13 Snímače počtu otáček, rychlosti, zrychlení
 • 07.38.01.14 Snímače průtoku kapalin
 • 07.38.01.15 Snímače průtoku plynů
 • 07.38.01.16 Snímače hladiny kapalin
 • 07.38.01.17 Snímače hodnot měření hladiny kapaliny
 • 07.38.01.18 Snímače hodnotící kvalitu povrchu
 • 07.38.01.19 Snímače síly
 • 07.38.01.20 Snímače síly, napětí, deformace a ohybu
 • 07.38.01.21 Snímače kmitů
 • 07.38.01.22 Snímače krouticího momentu
 • 07.38.01.99 Snímače mechanických veličin jiné
 • 07.38.02 Čidla pro snímání elektrických veličin a parametrů
 • 07.38.03 Čidla pro snímání akustických veličin a parametrů
 • 07.38.04 Čidla pro snímání optických veličin a parametrů
 • 07.38.04.01 Optické snímače
 • 07.38.04.02 Optoelektronické snímače
 • 07.38.04.03 Snímače parametrů světelného signálu ve skleněných vláknech
 • 07.38.04.04 Snímače obrazu
 • 07.38.04.05 Snímače barev
 • 07.38.04.99 Čidla pro snímání optických veličin a parametrů jiná
 • 07.38.05 Snímače teploty a tepelné energie
 • 07.38.05.01 Bezdotykové snímače teploty
 • 07.38.05.02 Snímače tepelné energie
 • 07.38.06 Čidla pro snímání magnetických veličin a parametrů
 • 07.38.06.01 Snímače pro měření magnetických veličin
 • 07.38.06.02 Detektory magnetických polí
 • 07.38.06.03 Snímače parametrů magnetického pole
 • 07.38.07 Snímače vlhkosti
 • 07.38.07.01 Snímače absolutní vlhkosti
 • 07.38.07.02 Snímače relativní vlhkosti
 • 07.38.07.03 Snímače úniku kapalin
 • 07.38.08 Čidla pro snímání chemických veličin a parametrů
 • 07.39 Měřicí přístroje fyzikálních veličin
 • 07.39.01 Měřicí přístroje délek, úhlů, závitů
 • 07.39.01.01 Měřiče délek
 • 07.39.01.02 Měřiče úhlů
 • 07.39.01.03 Měřiče závitů
 • 07.39.01.04 Měřiče geometrických tvarů
 • 07.39.01.05 Měřiče poloh
 • 07.39.01.06 Elektronické libely
 • 07.39.01.07 Laserové nivelační přístroje
 • 07.39.01.08 Zařízení pro bezdotyková měření rozměrů
 • 07.39.02 Měřiče rychlosti
 • 07.39.03 Měřiče zrychlení
 • 07.39.04 Průtokoměry
 • 07.39.04.01 Průtokoměry pro kapaliny
 • 07.39.04.02 Vodoměry pro studenou vodu
 • 07.39.04.03 Vodoměry pro horkou vodu
 • 07.39.04.04 Průtokoměry pro plyny
 • 07.39.04.05 Plynoměry (membránové, turbínové)
 • 07.39.05 Měřicí přístroje výskytu jevů
 • 07.39.05.01 Počítadla impulsů s předvolbou a bez předvolby
 • 07.39.06 Otáčkoměry
 • 07.39.07 Měřicí přístroje teploty
 • 07.39.07.01 Digitální měřiče teploty
 • 07.39.07.02 Bezkontaktní měřiče teploty
 • 07.39.07.03 Pyrometry, infrapyrometry
 • 07.39.07.04 Měřiče teploty s termočlánky
 • 07.39.07.05 Odporové teploměry
 • 07.39.07.06 Zapisovače měřené teploty
 • 07.39.07.07 Ručkové teploměry
 • 07.39.08 Měřiče tepelné energie a výkonu
 • 07.39.08.01 Průmyslové teplotní monitorovací systémy
 • 07.39.08.02 Kamery pro infračervenou termografii
 • 07.39.08.03 Přístroje pro termickou analýzu
 • 07.39.08.04 Kalorimetry
 • 07.39.08.05 Měřiče tepla
 • 07.39.09 Optické měřicí přístroje
 • 07.39.09.01 Měřiče ultrafialového a infračerveného záření
 • 07.39.09.02 Měřicí přístroje optických vlnovodů
 • 07.39.09.03 Luxmetry
 • 07.39.09.04 Optoelektronické měřiče
 • 07.39.09.05 Přístroje pro stanovení barevnosti
 • 07.39.09.06 Leskoměry
 • 07.39.09.07 Optické zdroje s definovanými vlastnostmi
 • 07.39.10 Měřicí přístroje síly
 • 07.39.11 Měřicí přístroje tlaku
 • 07.39.11.01 Měřiče tlaku v plynech
 • 07.39.11.01.01 Vakuometry
 • 07.39.11.02 Měřiče tlaku v kapalinách
 • 07.39.11.03 Měřiče dynamických tlaků
 • 07.39.12 Měřicí přístroje hmoty, tloušťky, rozlohy
 • 07.39.12.01 Zařízení pro kontinuální měření hustoty směsí
 • 07.39.12.02 Měřicí přístroje pro stav naplnění, výšku hladiny
 • 07.39.13 Měřiče a analyzátory vibrací
 • 07.39.14 Akustické měřicí přístroje
 • 07.39.14.01 Dozimetry zvukové
 • 07.39.14.02 Měřiče úrovně zvuku
 • 07.39.14.03 Přístroje pro monitorování hluku
 • 07.39.14.04 Přístroje pro hydroakustiku
 • 07.39.14.05 Ultrazvukové měřicí přístroje
 • 07.39.15 Měřicí přístroje výše plnění, hladiny
 • 07.39.16 Měřicí přístroje krouticího momentu
 • 07.39.17 Měřicí přístroje vlhkosti
 • 07.39.18 Měřicí přístroje magnetických veličin
 • 07.39.18.01 Detektory kovů
 • 07.39.19 Detektory podzemních inženýrských sítí
 • 07.39.20 Měřicí přístroje rentgenového a jaderného záření
 • 07.39.21 Viskozimetry
 • 07.39.22 Měřiče povrchového napětí a kontaktního úhlu
 • 07.39.23 Systémy a přístroje pro kalibraci fyzikálních veličin
 • 07.39.24 Zkušební a cejchovací měřicí přístroje a etalony pro fyzikální veličiny
 • 07.39.99 Měřicí přístroje fyzikálních veličin jiné
 • 07.40 Měřicí přístroje chemických veličin
 • 07.40.01 Měřicí přístroje pH, redox-potenciálu a vodivosti
 • 07.40.02 Měřiče a analyzátory škodlivých plynů
 • 07.40.03 Měřiče kyslíku
 • 07.40.04 Stacionární a přenosné detektory hořlavých plynů
 • 07.40.05 Přístroje pro analýzu spalin
 • 07.40.06 Přístroje pro analýzu a monitorování plynů
 • 07.40.07 Měřiče a analyzátory toxických látek
 • 07.40.08 Iontometry
 • 07.40.09 Přístroje pro rychlou chemickou analýzu
 • 07.40.99 Měřicí přístroje chemických veličin jiné
 • 07.41 Laserové měřicí přístroje
 • 07.42 Měřicí přístroje a systémy
 • 07.42.01 Měřicí přístroje pro meteorologii
 • 07.42.02 Měřicí přístroje pro strojírenství
 • 07.42.02.01 Kalibry pro strojírenství
 • 07.42.02.02 Mikrometry
 • 07.42.02.03 Mikrometry pro měření dutin a otvorů
 • 07.42.02.04 Souřadnicové měřicí stroje a jejich příslušenství
 • 07.42.02.04.01 3D souřadnicové měřicí stroje a prvky
 • 07.42.02.05 Měřicí přístroje pro ložiska
 • 07.42.02.06 Měřicí přístroje pro ozubená kola
 • 07.42.02.07 Vyvažovací stroje
 • 07.42.02.08 Provozní vyvažovací stroje
 • 07.42.02.09 Diagnostika převodovek a ložisek
 • 07.42.02.10 Vibrodiagnostika
 • 07.42.02.11 Monitorování stavu rotačních strojů
 • 07.42.02.12 Přístroje pro měření drsnosti povrchu a kulatosti
 • 07.42.02.13 Přístroje pro destruktivní a nedestruktivní zkoušení svarových spojů
 • 07.42.03 Měřicí přístroje pro stavebnictví
 • 07.42.04 Měřicí přístroje pro zemědělství
 • 07.42.05 Měřicí přístroje pro plasty a kaučuky
 • 07.42.05.01 Rheometry pro měření reologických vlastností plastů
 • 07.42.05.02 Viskozimetry pro plasty a kaučuky
 • 07.42.05.03 Plastometry
 • 07.42.06 Zkušební a cejchovací přístroje a systémy
 • 07.42.07 Měřicí přístroje pro metrologii
 • 07.42.08 Univerzální modulové měřicí přístroje s výměnnými snímači
 • 07.42.09 Automatické vzorkovače
 • 07.42.99 Měřicí přístroje a systémy jiné
 • 07.43 Laboratorní a vědecké přístroje
 • 07.43.01 Laboratorní sklo
 • 07.43.02 Laboratorní porcelán
 • 07.43.03 Pipety a dávkovače kapalin
 • 07.43.03.01 Titrátory
 • 07.43.04 Laboratorní teploměry
 • 07.43.05 Laboratorní sušárny
 • 07.43.06 Laboratorní chladicí zařízení
 • 07.43.07 Lyofilizátory
 • 07.43.08 Destilační a extrakční přístroje
 • 07.43.09 Emulgační, homogenizační a dispergenční zařízení pro laboratoře
 • 07.43.10 Laboratorní autoklávy
 • 07.43.11 Klimatické a teplotní komory pro laboratoře
 • 07.43.11.01 Termostaty
 • 07.43.12 Laboratorní pece a jejich příslušenství
 • 07.43.13 Vakuová technika pro laboratoře
 • 07.43.13.01 Laboratorní vývěvy
 • 07.43.13.02 Laboratorní měřiče vakua
 • 07.43.13.99 Vakuová technika pro laboratoře jiná
 • 07.43.20 Laboratorní přístrojová technika
 • 07.43.20.01 Laboratorní analyzátory
 • 07.43.20.01.01 Polarografy
 • 07.43.20.01.02 Zařízení pro rentgenovou fluorescenci
 • 07.43.20.02 Filtrační přístroje pro laboratoř
 • 07.43.20.03 Separační zařízení pro laboratoře
 • 07.43.20.04 Laboratorní odstředivky
 • 07.43.20.05 Laboratorní třídiče
 • 07.43.20.06 Laboratorní prosévací stroje
 • 07.43.20.07 Laboratorní barvicí přístroje
 • 07.43.20.08 Speciální vědecké přístroje
 • 07.43.21 Optické laboratorní přístroje
 • 07.43.21.01 Polarimetry
 • 07.43.22 Spektrometry
 • 07.43.22.01 Rentgenové spektrometry
 • 07.43.22.02 Spektrometry pro infračervené oblasti
 • 07.43.22.03 Spektrometry pro ultrafialové záření
 • 07.43.22.04 Atomové absorpční spektrometry
 • 07.43.22.05 Hmotové spektrometry
 • 07.43.22.06 Jiskrové spektrometry
 • 07.43.22.07 Databáze spekter
 • 07.43.23 Laboratorní mikroskopy
 • 07.43.23.01 Elektronové mikroskopy
 • 07.43.23.02 Infračervené mikroskopy
 • 07.43.23.03 Laserové mikroskopy
 • 07.43.24 Přístroje pro chromatografii (kapalinová, plynová, příslušenství)
 • 07.43.25 Difraktometry
 • 07.43.25.01 Analyzátory velikosti částic
 • 07.43.26 Refraktometry
 • 07.43.27 Spektrofotometry
 • 07.43.28 Kolorimetry
 • 07.43.29 Zákaloměry
 • 07.43.30 Přístroje pro metalografii
 • 07.43.31 Vysokotlaká laboratorní zařízení
 • 07.43.32 Laboratorní vybavení pro petrochemii a ropný průmysl
 • 07.43.32.01 Zařízení pro multikomponentovou analýzu olejů a plynů bez separace
 • 07.43.33 Měřicí přístroje pro chemii mezifází
 • 07.43.34 Zařízení pro práci s radioaktivními látkami
 • 07.43.34.01 Přístroje pro analýzu izotopů
 • 07.43.35 Lineární urychlovače
 • 07.43.36 Pomocné laboratorní přístroje
 • 07.43.36.01 Laboratorní děliče materiálu
 • 07.43.36.02 Laboratorní drtiče materiálu
 • 07.43.36.03 Laboratorní mlýny
 • 07.43.37 Laboratorní manipulátory
 • 07.43.38 Laboratorní čisticí stroje
 • 07.43.39 Laboratorní nářadí z drahých kovů
 • 07.43.40 Vybavení pro školní laboratoře, školní měřicí přístroje
 • 07.43.99 Laboratorní a vědecké přístroje jiné
 • 07.44 Laboratorní nábytek
 • 07.45 Přístroje pro zjišťování vlastností a vad materiálu
 • 07.45.01 Díly k zařízení na zjišťování vlastností a vad materiálu
 • 07.45.02 Zařízení na statické zkoušky vlastností materiálu
 • 07.45.02.01 Zařízení na zjišťování tloušťky materiálu a vrstev
 • 07.45.02.02 Zařízení na zjišťování nerovnosti povrchu
 • 07.45.02.03 Zařízení na zjišťování pórovitosti
 • 07.45.02.04 Drsnoměry
 • 07.45.03 Zařízení na dynamické zkoušky vlastností materiálu
 • 07.45.03.01 Zařízení na zkoušky tvrdosti materiálu
 • 07.45.03.02 Zařízení pro zkoušky materiálu na tah, tlak, ohyb a střih
 • 07.45.03.03 Přístroje na zjišťování adheze
 • 07.45.03.04 Trhací stroje
 • 07.45.03.05 Zařízení pro zkoušky opotřebení, simulace provozního namáhání
 • 07.45.03.06 Zařízení pro zjišťování únavových trhlin a únavové houževnatosti
 • 07.45.03.07 Zařízení na zjišťování pružnosti materiálu
 • 07.45.03.07.01 Testery pružin
 • 07.45.03.08 Zařízení na zjišťování tepelných vlastností materiálu
 • 07.45.03.09 Dilatometry
 • 07.45.04 Zařízení na zjišťování struktury materiálu
 • 07.45.04.01 Ultrazvukové zkušební přístroje
 • 07.45.04.02 Nedestruktivní zkušební přístroje (defektoskopie)
 • 07.45.04.03 Zařízení na zjišťování vlastností stavebních hmot
 • 07.45.05 Zjišťování trhlin v materiálu
 • 07.45.06 Zjišťování netěsnosti v potrubích, ventilech a nádržích
 • 07.45.07 Zjišťování míst poruch kabelů
 • 07.45.08 Zařízení pro zkoušky a analýzu koroze
 • 07.45.08.01 Korozní komory
 • 07.45.09 Zařízení pro zkoušky vlivu slunečního záření
 • 07.45.09.01 Komory pro sluneční simulaci
 • 07.45.10 Zařízení pro zkoušky vlivu vibrací
 • 07.45.10.01 Vibrační komory
 • 07.45.11 Zařízení pro kontrolu výrobků
 • 07.45.11.01 Průmyslové rentgeny
 • 07.45.11.02 Zařízení na průběžnou kontrolu jakosti ve výrobě
 • 07.45.11.03 Zkušební zařízení pro průmysl polovodičů a mikroprocesorů
 • 07.45.11.04 Zkušební zařízení pro automobilový průmysl
 • 07.45.11.05 Zkušební zařízení pro výrobky silnoproudé elektrotechniky
 • 07.45.11.06 Diagnostika elektromotorů
 • 07.45.11.07 Zkušební zařízení pro výrobky z plastů a kaučuku
 • 07.45.11.08 Stroje na zkoušení těsnosti odlitků
 • 07.45.99 Přístroje pro zjišťování vlastností a vad materiálu jiné
 • 07.46 Systémy pro měření a analýzu dat pomocí PC
 • 07.46.01 Systém sběru měřených hodnot, měřicí ústředny
 • 07.46.02 Mobilní systémy pro sběr měřených hodnot
 • 07.46.03 Přenosné jednotky pro sběr měřených dat se signálním procesorem
 • 07.46.04 Telemetrické systémy
 • 07.46.05 Kabely pro měřicí a laboratorní přístroje
 • 07.46.06 Měřicí moduly
 • 07.46.07 Měřicí karty pro PC
 • 07.46.08 Software pro měření a analýzu dat
 • 07.46.09 Měřicí systémy se sběrem dat
 • 07.46.99 Systémy pro měření a analýzu dat pomocí PC jiné
 • 07.47 Zapisovací přístroje
 • 07.48 Elektronické zpracování obrazu v měření
 • 07.48.01 Kamery pro snímání obrazů
 • 07.48.01.01 Vysokorychlostní kamery
 • 07.48.02 Laserové scanovací snímače
 • 07.48.03 Techniky pro archivaci a analýzu digitálního obrazu v měření
 • 07.80 Komplexní vybavení laboratoří na klíč
 • 07.83 Technická rýsovadla a speciální výkresové nástroje
 • 07.88 Poradenství v měřicí a laboratorní technice
 • 07.89 Inženýrské a projekční služby v měřicí a laboratorní technice
 • 07.90 Servis a opravy přístrojů pro měřicí a laboratorní techniku
 • 07.91 Repasovaná laboratorní a měřicí technika
 • 07.92 Služby spojené s testováním materiálů
 • 07.94 Revize rentgenových přístrojů
 • 07.99 Přístroje a zařízení měřicí a laboratorní techniky jiné
 • 08 Ekotechnika a Cirkulární ekonomika
 • 08.01 Vzduchotechnická zařízení
 • 08.01.01 Díly ke vzduchotechnickým zařízením
 • 08.01.01.01 Vzduchotechnická potrubí
 • 08.01.01.02 Zařízení pro pneumatickou dopravu
 • 08.01.01.03 Zařízení pro rozvod vzduchu
 • 08.01.02 Ventilátory a příslušenství
 • 08.01.02.01 Axiální ventilátory
 • 08.01.02.02 Radiální ventilátory
 • 08.01.02.99 Ventilátory a příslušenství jiné
 • 08.01.03 Odprašovací zařízení vzduchu a plynů
 • 08.01.03.01 Odstředivé odlučovače prachu
 • 08.01.03.02 Příslušenství k odprašovacím zařízením vzduchu a plynů
 • 08.01.03.03 Pračky vzduchu
 • 08.01.04 Odlučovače tuhých částic
 • 08.01.04.01 Elektrostatické odlučovače
 • 08.01.05 Filtry tuhých částic
 • 08.01.05.01 Filtrační textilie
 • 08.01.05.02 Textilní filtry
 • 08.01.06 Zařízení na čištění výfukových a kouřových plynů
 • 08.01.07 Výměníky tepla pro vzduchotechniku
 • 08.01.07.01 Výměníky pro zpětné získávání tepla
 • 08.01.08 Vzduchotechnická zařízení pro čisté prostory
 • 08.01.08.01 Větrací zařízení
 • 08.01.08.02 Vzduchové vytápění
 • 08.01.08.03 Odsávače
 • 08.01.08.04 Průmyslové systémy na čištění vzduchu pro obráběcí a tvářecí stroje a výrobní prostory
 • 08.01.09 Zařízení pro odlučování nežádoucích plynných látek ze vzduchu a spalin
 • 08.01.09.01 Absorpční zařízení pro čištění vzdušin
 • 08.01.09.02 Adsorpční zařízení pro čištění vzdušin
 • 08.01.09.03 Biologická zařízení pro odstranění odpadních látek ve vzdušinách
 • 08.01.09.04 Katalytická spalovací zařízení pro čistotu vzdušin
 • 08.01.09.05 Termická zařízení pro čistotu vzdušin
 • 08.01.09.06 Kondenzační zařízení pro čistotu vzdušin
 • 08.01.09.07 Zařízení na zpětné získávání látek z ovzduší pracovních místností
 • 08.01.09.08 Zařízení na odsávání olejové a emulzní mlhy
 • 08.01.09.99 Zařízení pro odlučování nežádoucích plynných látek ze vzduchu a spalin jiná
 • 08.01.10 Zařízení pro odsíření a denitrifikaci spalin
 • 08.01.10.01 Hořáky snižující emise NOx
 • 08.01.11 Čističky spalin pro spalovny komunálních a průmyslových odpadů
 • 08.01.12 Komíny a jejich příslušenství
 • 08.01.13 Dýchací přístroje, respirátory
 • 08.01.14 Klimatizační zařízení
 • 08.01.14.01 Klimatizační jednotky
 • 08.01.14.02 Zařízení na vytváření určitých klimatických podmínek
 • 08.01.14.03 Zvlhčovače a odvlhčovače vzduchu
 • 08.01.15 Sušičky plynných médií
 • 08.01.16 Solenoidové a pneumaticky ovládané ventily pro řízení průtoku
 • 08.01.17 Provzdušňovací zařízení
 • 08.01.45 Poradenství v oblasti ochrany čistoty ovzduší
 • 08.01.46 Projektové práce v oblasti čistoty ovzduší
 • 08.01.47 Rekonstrukce a modernizace zařízení pro čištění vzdušin
 • 08.01.48 Servis a opravy zařízení na čistotu vzdušin
 • 08.01.99 Vzduchotechnická zařízení jiná
 • 08.02 Čerpací stanice
 • 08.03 Technologie úpravy pitné, užitkové a technologické vody
 • 08.03.01 Projektování úpraven vody
 • 08.03.02 Sedimentační a filtrační jednotky úpraven vody
 • 08.03.03 Provzdušňovací zařízení pro úpravny vody
 • 08.03.04 Vločkovací zařízení pro úpravny vody
 • 08.03.05 Filtry pro odstranění mechanických nečistot při úpravě vody
 • 08.03.06 Česle a síta pro úpravny vod
 • 08.03.07 Odstředivé odlučovače nečistot
 • 08.03.08 Chemicko-fyzikální úprava vody
 • 08.03.08.01 Dávkovací zařízení pro úpravny vod
 • 08.03.08.02 Zařízení pro odstraňování železa a manganu při úpravě vody
 • 08.03.08.03 Zařízení pro změkčování a demineralizaci vody
 • 08.03.08.04 Zařízení pro odsolování vody
 • 08.03.08.05 Zařízení pro dekarbonizaci vody
 • 08.03.08.06 Zařízení pro dechloraci vody
 • 08.03.08.07 Filtry pro odstranění zápachu a nepříjemné chuti vody
 • 08.03.08.08 Zařízení pro odstranění radonu z vody
 • 08.03.08.09 Zařízení pro membránové separační procesy
 • 08.03.08.09.01 Mikrofiltrace
 • 08.03.08.09.02 Ultrafiltrace
 • 08.03.08.09.03 Reverzní osmóza
 • 08.03.08.10 Ionexové systémy pro úpravny vod
 • 08.03.08.11 Zařízení pro dezinfekci vody v úpravnách
 • 08.03.08.12 Magnetická úprava vody
 • 08.03.08.13 Odplynovací zařízení
 • 08.03.08.99 Chemicko-fyzikální úprava vody jiná
 • 08.03.09 Úpravy vody pro domácnosti
 • 08.03.09.01 Filtry pro úpravy vod v domácnostech
 • 08.03.10 Doplňky a příslušenství pro úpravny vod
 • 08.03.11 Kompletní dodávky úpraven vody
 • 08.03.12 Výroba čisté a ultračisté vody
 • 08.03.99 Technologie úpravy pitné, užitkové a technologické vody jiné
 • 08.04 Vodojemy, nádrže
 • 08.05 Technologie pro čistírny odpadních vod
 • 08.05.01 Projektování čistíren odpadních vod
 • 08.05.02 Zařízení pro mechanické předčištění odpadních vod
 • 08.05.02.06 Filtry, filtrační zařízení pro čistírny odpadních vod
 • 08.05.02.99 Zařízení pro mechanické předčištění odpadních vod jiná
 • 08.05.03 Zařízení pro biologické čištění odpadních vod
 • 08.05.03.01 Aerobní zařízení pro čištění odpadních vod (aerační, biodisková)
 • 08.05.03.02 Nitrifikační a denitrifikační zařízení
 • 08.05.03.03 Zařízení pro odstraňování fosforu z odpadních vod
 • 08.05.03.04 Biologicky aktivní filtry
 • 08.05.03.05 Biodegradace ropných látek a jejich derivátů v odpadních vodách
 • 08.05.03.06 Anaerobní zařízení pro čištění odpadních vod
 • 08.05.03.99 Zařízení pro biologické čištění odpadních vod jiná
 • 08.05.04 Chemicko-fyzikální čištění odpadních vod
 • 08.05.04.01 Flotační a flokulační jednotky
 • 08.05.04.02 Absorpční a adsorpční zařízení pro čištění odpadních vod
 • 08.05.04.03 Odlučovače ropných látek
 • 08.05.04.03.01 Odlučovače olejů, emulzí, ředidel
 • 08.05.04.04 Mikrofiltrační a ultrafiltrační jednotky čistíren odpadních vod
 • 08.05.04.05 Elektrodialyzační jednotky
 • 08.05.04.06 Jednotky reverzní osmózy pro čištění odpadních vod
 • 08.05.04.07 Zařízení s iontoměniči pro čištění odpadních vod
 • 08.05.04.08 Zařízení pro dezinfekci a oxidaci odpadních vod
 • 08.05.04.09 Termická zařízení pro čištění odpadních vod
 • 08.05.04.99 Chemicko-fyzikální čištění odpadních vod jiná
 • 08.05.05 Zařízení pro zpracování čistírenských kalů
 • 08.05.05.01 Bioreaktory
 • 08.05.05.02 Vyhnívací nádrže
 • 08.05.05.03 Plynojemy pro kalový plyn
 • 08.05.05.04 Zařízení pro zahušťování a odvodňování kalů
 • 08.05.05.05 Bioplynové motory
 • 08.05.05.06 Zařízení na výrobu granulátů z čistírenských kalů
 • 08.05.05.07 Kalové hospodářství
 • 08.05.05.08 Doprava a uskladňování kalů
 • 08.05.05.99 Zařízení pro zpracování čistírenských kalů jiná
 • 08.06 Čerpadla, dmychadla, míchadla pro vodní hospodářství
 • 08.07 Elektrocentrály pro vodní hospodářství
 • 08.08 Stavební komponenty pro vodní hospodářství
 • 08.09 Chemické produkty pro úpravu a čištění vody
 • 08.10 Čistírny odpadních vod
 • 08.10.01 Čistírny komunálních odpadních vod
 • 08.10.02 Průmyslové čistírny odpadních vod
 • 08.10.03 Kompletní dodávky čistíren odpadních vod
 • 08.11 Kanalizační sítě a stoky
 • 08.12 Vodní nádrže pro akumulaci vod
 • 08.13 Poradenství v oblasti ochrany čistoty vod
 • 08.14 Rekonstrukce a modernizace nevyhovujících čistíren odpadních vod
 • 08.15 Servis a opravy zařízení v úpravnách a čistírnách vody
 • 08.16 Technologie pro snížení spotřeby technologické vody
 • 08.20 Zpracování a využití odpadů
 • 08.20.01 Zařízení pro sběr a přepravu odpadů
 • 08.20.01.01 Odpadkové koše
 • 08.20.01.02 Kontejnery pro sběr komunálních odpadů
 • 08.20.01.03 Kontejnery pro sběr průmyslových odpadů
 • 08.20.01.04 Kontejnery a sudy pro sběr nebezpečných odpadů
 • 08.20.01.05 Sila a průmyslové nádrže na odpady
 • 08.20.01.06 Nádoby na nemocniční odpad
 • 08.20.01.07 Mobilní a ekologická WC
 • 08.20.01.08 Zařízení pro zhutňování a stlačování odpadu
 • 08.20.01.09 Nakládací a manipulační zařízení pro odpady
 • 08.20.01.10 Transportní zařízení pro přepravu odpadu
 • 08.20.01.11 Kompletní program pro skladování a zacházení s nebezpečnými látkami
 • 08.20.01.99 Zařízení pro sběr a přepravu odpadů jiná
 • 08.20.02 Stroje a zařízení pro úpravu odpadů
 • 08.20.02.01 Vysokotlaké vodní řezací a demoliční systémy
 • 08.20.02.02 Hydraulické nůžky
 • 08.20.02.03 Nožové mlýny
 • 08.20.02.04 Drtiče odpadu
 • 08.20.02.05 Přepravníky a podavače odpadu
 • 08.20.02.06 Zásobníky na odpad
 • 08.20.02.07 Třídírny druhotných surovin
 • 08.20.02.08 Lisy na odpad
 • 08.20.02.08.01 Paketovací lisy na odpad
 • 08.20.02.99 Stroje a zařízení pro úpravu odpadů jiné
 • 08.20.03 Získávání surovin z odpadů, recyklace
 • 08.20.03.01 Recyklace odpadů s obsahem kovů
 • 08.20.03.02 Zpracování elektrotechnického šrotu
 • 08.20.03.03 Zpracování starých aut
 • 08.20.03.04 Zpracování starých chladicích zařízení, ledniček
 • 08.20.03.05 Recyklace plastových odpadů
 • 08.20.03.06 Recyklace textilního odpadu
 • 08.20.03.07 Recyklace opotřebovaných pneumatik, pryží
 • 08.20.03.08 Recyklace starého skla
 • 08.20.03.09 Recyklace použitého papíru
 • 08.20.03.10 Recyklace stavební suti
 • 08.20.03.11 Zpracování odpadů z potravinářského průmyslu na krmivo pro zvířata
 • 08.20.03.12 Recyklace vzdušin a plynů
 • 08.20.03.13 Recyklace kapalných odpadů
 • 08.20.04 Kompostovací linky
 • 08.20.05 Zařízení pro fermentaci
 • 08.20.06 Tepelné zpracování odpadů
 • 08.20.06.01 Spalovny komunálních odpadů
 • 08.20.06.02 Spalovny průmyslových odpadů
 • 08.20.06.03 Spalovny nemocničních odpadů
 • 08.20.06.04 Zařízení pro pyrolýzu
 • 08.20.07 Skládkování odpadů
 • 08.20.07.01 Inženýrsko-geologický průzkum
 • 08.20.07.02 Projektování skládek
 • 08.20.07.03 Geotextilie
 • 08.20.07.04 Izolační a těsnicí fólie a materiály pro skládky
 • 08.20.07.05 Trubky pro odplynění a odvodnění skládek
 • 08.20.07.06 Bioplynové stanice
 • 08.20.07.07 Vážicí technika pro skládky
 • 08.20.07.08 Monitorovací systémy pro skládky odpadů
 • 08.20.07.09 Bezvýkopové oddrenážování stávajících skládek
 • 08.20.07.10 Provozování skládek odpadů
 • 08.20.08 Zneškodňování odpadů solidifikací
 • 08.20.09 Zneškodňování odpadů biodegradací
 • 08.20.10 Technologie zneškodňování nebezpečných odpadů
 • 08.20.11 Poradenská činnost při nakládání s odpady
 • 08.20.12 Vypracování studií v oblasti odpadového hospodářství
 • 08.20.13 Přeprava nebezpečných odpadů a látek
 • 08.20.14 Komplexní řešení problematiky nakládání s odpady
 • 08.20.15 Komplexní převzetí odpadového hospodářství vlastními pracovníky na zakázku
 • 08.20.16 Snižování produkce odpadů
 • 08.20.99 Zpracování a využití odpadů jiné
 • 08.21 Ochrana půdy a krajiny
 • 08.22 Ekologické technologie pro průmysl
 • 08.22.01 Alternativní zdroje energie
 • 08.22.02 Energeticky úsporná zařízení a technologie
 • 08.22.03 Ekologicky nezávadné obalové techniky a materiály
 • 08.22.04 Chemické prostředky šetrné k životnímu prostředí
 • 08.22.05 Bezodpadové technologie
 • 08.22.99 Ekologické technologie pro průmysl jiné
 • 08.25 Odstraňování starých ekologických zátěží a důsledků ekologických havárií
 • 08.25.01 Technika pro zjištění škodlivin v půdě a půdním vzduchu
 • 08.25.02 Technika pro zjištění škodlivin ve vodách
 • 08.25.03 Hydrogeologický průzkum ke zjišťování znečištění v podloží
 • 08.25.04 Odstraňování škodlivin z horninového prostředí
 • 08.25.05 Čištění zemin
 • 08.25.06 Sanace a rekultivace starých skládek
 • 08.25.07 Odstraňování škodlivin z povrchových a podzemních vod
 • 08.25.08 Sanace chemických provozů
 • 08.25.09 Sanace znečištěných průmyslových zón
 • 08.25.10 Zneškodnění odpadů vzniklých v procesu asanace
 • 08.25.11 Odstranění organických znečištění
 • 08.25.12 Technika pro signalizaci ekologických havárií
 • 08.25.13 Technika pro zamezení havarijních úniků škodlivých látek
 • 08.25.14 Ochranné oděvy a pomůcky pro práci s nebezpečnými a toxickými látkami
 • 08.25.15 Poradenství v oblasti starých ekologických zátěží a ekologických havárií
 • 08.25.16 Dekontaminační projekty
 • 08.25.99 Odstraňování starých ekologických zátěží a důsledků ekologických havárií jiné
 • 08.30 Snižování úrovně hluku
 • 08.30.01 Zvukově izolační materiály
 • 08.30.02 Protihlukové absorpční stěny, panely
 • 08.30.03 Protihlukové kabiny, pouzdra, stěny, bariéry
 • 08.30.04 Tlumiče zvuku
 • 08.30.05 Tlumiče otřesů a vibrací
 • 08.30.06 Zvukotěsná okna
 • 08.30.07 Projektování protihlukových opatření
 • 08.30.99 Snižování úrovně hluku jiné
 • 08.33 Měřicí a regulační technika pro kontrolu životního prostředí
 • 08.33.01 Řídicí a regulační systémy pro techniku životního prostředí
 • 08.33.02 Měřicí technika pro analýzu vzduchu a spalin
 • 08.33.03 Zařízení pro měření ionizujícího záření
 • 08.33.04 Technika pro měření hluku a vibrací
 • 08.33.05 Měřicí technika pro analýzu půdy
 • 08.33.06 Monitoring v oblasti životního prostředí
 • 08.33.07 Akreditované zkušební laboratoře
 • 08.33.08 Výroba měřicích přístrojů pro oblast životního prostředí na zakázku
 • 08.33.09 Kompletní vybavení laboratoří
 • 08.33.10 Hardware a software pro ochranu životního prostředí
 • 08.33.11 Komunikační technika pro přenos údajů
 • 08.33.99 Měřicí a regulační technika pro kontrolu životního prostředí jiná
 • 08.40 Stroje pro průmyslové čištění a mytí
 • 08.40.01 Čisticí stroje
 • 08.40.02 Paketovací lisy pro třídění a manipulaci s odpadem
 • 08.40.03 Průmyslové čisticí stroje
 • 08.40.03.01 Vysokotlaká čisticí zařízení
 • 08.40.03.02 Ultrazvuková mycí zařízení
 • 08.40.03.03 Průmyslové mycí stoly
 • 08.40.03.04 Průmyslové vysavače
 • 08.40.04 Zametací a podlahové mycí stroje
 • 08.40.05 Stroje pro čištění a úklid vozovek a letišť
 • 08.40.99 Stroje pro průmyslové čištění a mytí jiné
 • 08.50 Literatura, služby, výzkum, ekologické organizace
 • 08.50.01 Literatura a časopisy z oblasti životního prostředí
 • 08.50.02 Služby v oblasti životního prostředí
 • 08.50.02.01 Zpracování ekologických auditů
 • 08.50.02.02 Zpracování energetických auditů
 • 08.50.02.03 Rizikové analýzy
 • 08.50.02.04 Průzkumy ekologických zátěží
 • 08.50.02.05 Rozptylové studie
 • 08.50.02.06 Posuzování vlivu projektových záměrů na životní prostředí
 • 08.50.02.07 Vypracování posudků pro Státní fond životního prostředí
 • 08.50.02.08 Projekty systému ekologického řízení podniků
 • 08.50.02.09 Poradenství v oblasti zavádění norem ISO 14000
 • 08.50.02.10 Poradenství v legislativě životního prostředí
 • 08.50.02.11 Právní zastupování
 • 08.50.02.12 Patenty, licence, know-how v ekologii
 • 08.50.02.13 Certifikace výrobků z hlediska ochrany životního prostředí
 • 08.50.02.14 Hodnocení ekologických škod
 • 08.50.02.15 Financování ekologických projektů
 • 08.50.03 Monitoring v oblasti životního prostředí
 • 08.50.04 Akreditované zkušební laboratoře v oblasti životního prostředí
 • 08.50.04.01 Akreditované analýzy odpadů a půdy
 • 08.50.04.02 Akreditované analýzy vod
 • 08.50.04.03 Akreditované analýzy emisí a imisí
 • 08.50.05 Výzkum v oblasti ekologie
 • 08.50.06 Ekologické organizace
 • 08.60 Cirkulární ekonomika
 • 08.60.01 Recyklace vod, nutrientů a energie v ní obsažené
 • 08.60.02 Recirkulace vod v podnicích
 • 08.60.03 Využití šedých vod ve stavbách
 • 08.60.04 Systémy hospodařící s dešťovými vodami
 • 08.60.05 Energeticky soběstačné systémy pro domácnosti
 • 08.60.06 Nové zdroje energií
 • 08.60.07 Bioplynové stanice nové generace
 • 08.60.08 Systémy cirkulární ekonomiky pro oblast stavebnictví
 • 08.60.09 Nové stavební materiály
 • 08.60.10 Systémy cirkulární ekonomiky pro práci s odpady
 • 08.60.11 Inovativní systémy třídění
 • 08.60.12 Nové technologie recyklace odpadů
 • 08.60.13 Materiály z odpadů obecně
 • 08.60.14 Materiály z odpadních toků
 • 08.60.15 Výrobky z druhotných surovin
 • 08.60.16 Digitální technologie v cirkulární ekonomice
 • 08.60.17 Chytré systémy efektivního řízení využívání zdrojů
 • 08.60.18 Systémy pro repasování a opravy
 • 08.60.19 Služby v oblasti cirkulární ekonomiky
 • 08.60.20 Poradenství v oblasti cirkulární ekonomiky
 • 08.60.21 Pronájem systémů a zařízení v oblasti cirkulární ekonomiky
 • 08.60.22 Věda a výzkum v oblasti cirkulární ekonomiky
 • 08.60.23 Cirkulární ekonomika jiné
 • 08.60.99 Literatura, služby, výzkum, ekologické organizace jiné
 • 09 Výzkum, vývoj, transfer technologií, finanční a jiné služby
 • 09.01 Věda a výzkum
 • 09.01.01 Základní a aplikovaný výzkum
 • 09.01.01.01 Výzkum v oblasti zajišťování surovin a energie
 • 09.01.01.02 Výzkum v oblasti materiálů
 • 09.01.01.03 Výzkum v oblasti nanotechnologií
 • 09.01.01.04 Výzkum v oblasti fyziky
 • 09.01.01.05 Výzkum v oblasti jaderné techniky
 • 09.01.01.06 Výzkum v oblasti elektrotechniky
 • 09.01.01.07 Výzkum v oblasti zpracování informací a komunikace
 • 09.01.01.08 Výzkum v oblasti průmyslové automatizace
 • 09.01.01.09 Výzkum v oblasti konstrukce strojů a zařízení
 • 09.01.01.10 Výzkum v oblasti dopravy a přepravy
 • 09.01.01.11 Výzkum v oblasti ekonomiky a managementu
 • 09.01.01.99 Základní a aplikovaný výzkum jiný
 • 09.02 Ekonomické, finanční, propagační a jiné služby, instituce
 • 09.02.01 Banky a peněžní ústavy
 • 09.02.02 Finanční poradenství
 • 09.02.03 Organizační, ekonomické a podnikatelské poradenství
 • 09.02.04 Financování
 • 09.02.05 Leasing
 • 09.02.06 Pojištění
 • 09.02.07 Exportní poradenství
 • 09.02.08 Vyhledávání obchodních kontaktů v zahraničí
 • 09.02.09 Zjišťování bonity firem
 • 09.02.10 Zajištění dovozu a vývozu
 • 09.02.11 Zastupování zahraničních firem
 • 09.02.12 Zhodnocování patentů, patentové zastupování
 • 09.02.13 Know-how
 • 09.02.14 Licence
 • 09.02.15 Ochranné známky
 • 09.02.16 Normy
 • 09.02.17 Certifikace výrobků
 • 09.02.18 Certifikace kvality a jakosti
 • 09.02.18.01 Poradenství v oblasti zavádění norem ISO 9000 a ISO 14000
 • 09.02.19 Přejímací zkoušky
 • 09.02.20 Design výrobků a obalů
 • 09.02.21 Marketing
 • 09.02.21.01 Výzkum trhu
 • 09.02.21.02 Informace o trhu
 • 09.02.21.03 Adresy potenciálních zákazníků
 • 09.02.21.04 Databanky informací
 • 09.02.21.05 Direct mailing
 • 09.02.22 Reklamní a propagační služby
 • 09.02.22.01 Reklamní a dárkové předměty
 • 09.02.22.02 Reklamní služby v zahraničí
 • 09.02.22.03 Propagační tiskoviny
 • 09.02.22.04 Reklamní služby na bázi Internetu
 • 09.02.23 Nakladatelství
 • 09.02.23.01 Odborné noviny a časopisy
 • 09.02.23.02 Odborné publikace
 • 09.02.24 Technické informace
 • 09.02.25 Semináře a odborná školení
 • 09.02.26 Podpora obchodu a exportu
 • 09.02.27 Inženýrské služby
 • 09.02.27.01 Vývoj výrobků
 • 09.02.28 Technické služby
 • 09.02.29 Zkušebnictví
 • 09.02.30 Kontrola jakosti
 • 09.02.31 Kontrola provozu a zařízení
 • 09.02.32 Poskytování služeb v oblasti FM (Facility Management)
 • 09.02.33 Organizace, instituce
 • 09.02.33.01 Orgány státní moci, vládní instituce
 • 09.02.33.02 Nevládní instituce
 • 09.02.33.02.01 Obchodní komory
 • 09.02.33.02.02 Zájmové svazy, zájmová sdružení
 • 09.02.33.03 Nadnárodní instituce
 • 09.02.33.03.01 Evropské instituce
 • 09.02.33.03.02 Programy spolupráce a pomoci
 • 09.02.34 Školy
 • 09.02.99 Ekonomické, finanční, propagační a jiné služby, instituce jiné
 • 09.03 Průmyslové investice
 • 09.03.01 Územní plánování
 • 09.03.02 Programy rozvoje regionů
 • 09.03.03 Prezentace rozvojových a investičních záměrů
 • 09.03.04 Technologické parky, business centra, zóny volného obchodu
 • 09.03.05 Nabídka rozvojových lokalit pro průmyslovou výstavbu
 • 09.03.06 Nabídka průmyslových nemovitostí
 • 09.03.07 Poptávka po investorech
 • 09.03.08 Finanční instituce, financování projektů, služby
 • 09.03.99 Průmyslové investice jiné
 • 10 Doprava, manipulace, průmyslové balení, skladování a logistika
 • 10.01 Lodě
 • 10.01.01 Díly a příslušenství k lodím
 • 10.02 Letadla a letecké přístroje
 • 10.02.01 Díly a příslušenství letadel
 • 10.02.02 Přístroje pro letectví
 • 10.02.03 Zabezpečovací letecká technika
 • 10.02.04 Letištní vybavení
 • 10.03 Kolejová vozidla
 • 10.03.01 Díly a příslušenství ke kolejovým vozidlům
 • 10.03.01.01 Dálkové ovládání lokomotiv
 • 10.03.02 Lokomotivy
 • 10.03.03 Vagony
 • 10.03.04 Speciální vagony
 • 10.03.05 Podvozky
 • 10.03.06 Tramvaje
 • 10.03.90 Generální opravy, modernizace a rekonstrukce kolejových vozidel
 • 10.03.91 Výhybky a konstrukce pro železniční svršek
 • 10.04 Jeřáby
 • 10.04.01 Díly a příslušenství jeřábů
 • 10.04.01.01 Dálkové ovládání jeřábů
 • 10.04.01.02 Vázací lana, oka a háky
 • 10.04.01.03 Jeřábové dráhy
 • 10.04.01.04 Závěsné prostředky
 • 10.04.02 Mostové jeřáby
 • 10.04.03 Kolejové jeřáby
 • 10.04.04 Věžové jeřáby
 • 10.04.05 Portálové jeřáby
 • 10.04.06 Sloupové a stožárové jeřáby
 • 10.04.07 Autojeřáby
 • 10.04.08 Výložníkové jeřáby
 • 10.04.09 Konzolové jeřáby
 • 10.04.10 Montážní jeřáby
 • 10.04.11 Klešťové jeřáby
 • 10.04.12 Teleskopické jeřáby
 • 10.04.13 Lanové jeřáby
 • 10.04.14 Otočné jeřáby
 • 10.04.15 Hutní průmyslové jeřáby
 • 10.04.16 Jeřáby pro práci na elektrických vedeních
 • 10.04.17 Jeřáby pro přístavy a loděnice
 • 10.04.90 Generální opravy, modernizace a rekonstrukce jeřábů
 • 10.04.99 Jeřáby jiné
 • 10.05 Zvedací mechanismy
 • 10.05.01 Kladkostroje
 • 10.05.01.01 Lanové kladkostroje
 • 10.05.01.02 Řetězové kladkostroje
 • 10.05.02 Zvedáky
 • 10.05.03 Pneumatické zvedací mechanismy
 • 10.05.04 Hydraulické zvedací mechanismy
 • 10.05.04.01 Hydraulické hevery
 • 10.05.05 Zvedací plošiny a rampy
 • 10.05.06 Břemenové elektromagnety
 • 10.05.07 Břemenové magnety permanentní
 • 10.05.08 Ruční zvedací zařízení
 • 10.05.09 Prostředky k uchopení břemen
 • 10.05.10 Navijáky
 • 10.05.11 Vakuová uchopovací a zdvihací zařízení
 • 10.05.99 Zvedací mechanismy jiné
 • 10.06 Dopravní a zdvihací vozíky
 • 10.06.01 Díly vozíků
 • 10.06.02 Ruční vozíky
 • 10.06.03 Akumulátorové vozíky
 • 10.06.03.01 Baterie a příslušenství pro akumulátorové vozíky
 • 10.06.04 Vozíky na plyn
 • 10.06.05 Vozíky se spalovacím motorem
 • 10.06.06 Bezřidičové vozíky, indukční vozíky
 • 10.06.07 Přídavná zařízení k dopravním vozíkům
 • 10.06.07.01 Přídavná zařízení k vysokozdvižným vozíkům
 • 10.06.99 Dopravní a zdvihací vozíky jiné
 • 10.07 Výtahy
 • 10.08 Transportní zařízení
 • 10.08.01 Díly a příslušenství transportních zařízení
 • 10.08.01.01 Díly a příslušenství dopravníků
 • 10.08.02 Dopravníky pro přepravu sypkých materiálů
 • 10.08.02.01 Pásové dopravníky
 • 10.08.02.02 Šnekové dopravníky
 • 10.08.02.03 Vibrační dopravníky
 • 10.08.02.04 Řetězové dopravníky - redlery
 • 10.08.02.05 Elevátory korečkové
 • 10.08.02.99 Dopravníky pro přepravu sypkých materiálů jiné
 • 10.08.03 Dopravníky pro přepravu kusových materiálů
 • 10.08.03.01 Tratě válečkové
 • 10.08.03.02 Tratě kladičkové
 • 10.08.03.03 Tratě kuličkové
 • 10.08.03.04 Dopravníky podvěsné včetně podvěsných drážek
 • 10.08.03.99 Dopravníky pro přepravu kusových materiálů jiné
 • 10.08.04 Pneumatická doprava
 • 10.08.99 Transportní zařízení jiná
 • 10.09 Zařízení pro dopravu po laně
 • 10.10 Manipulační zařízení
 • 10.10.01 Zařízení pro nakládku a vykládku kusových materiálů
 • 10.10.01.01 Nakládače ramenové
 • 10.10.01.02 Hydraulické ruce
 • 10.10.02 Zařízení pro nakládku a vykládku sypkých materiálů
 • 10.10.03 Přepravní prostředky
 • 10.10.03.01 Palety
 • 10.10.03.02 Nástavby na palety
 • 10.10.03.03 Ukládací bedny
 • 10.10.03.04 Přepravky
 • 10.10.03.05 Roltejnery
 • 10.10.03.06 Kontejnery vč. ISO
 • 10.10.03.07 Kontejnery pro přepravu kapalin
 • 10.10.03.08 Omnitejnery
 • 10.10.03.09 Cisternové návěsy
 • 10.10.03.99 Přepravní prostředky jiné
 • 10.10.04 Ukládací a rozebírací stroje
 • 10.10.04.01 Paletovací a depaletovací stroje
 • 10.10.04.02 Stohovače a odstohovače
 • 10.10.04.09 Ukládací a rozebírací stroje jiné
 • 10.10.05 Zařízení pro úpravu manipulační jednotky
 • 10.10.05.01 Svazkovací zařízení
 • 10.10.05.02 Páskovací zařízení
 • 10.10.05.02.01 Vázací pásky
 • 10.10.05.03 Vázací zařízení
 • 10.10.05.03.01 Řetězové, textilní a lanové vázací prostředky
 • 10.10.05.04 Paketovací lisy
 • 10.10.05.05 Zařízení pro kontrolu obrysu manipulační jednotky
 • 10.10.05.09 Zařízení pro úpravu manipulační jednotky jiná
 • 10.10.06 Účelová a komunální vozidla s nástavbami
 • 10.10.07 Manipulační pomůcky
 • 10.10.07.01 Svěrky ruční
 • 10.10.07.02 Přísavky vakuové, magnetické
 • 10.10.07.03 Sochory
 • 10.10.07.04 Posunováky včetně posunováků pro vagony
 • 10.10.07.05 Přesuvné válečky
 • 10.10.07.06 Valivé podvozky
 • 10.10.07.07 Zdvižná kolečka
 • 10.10.07.08 Stojany
 • 10.10.07.09 Schůdky
 • 10.10.07.10 Žebříky
 • 10.10.07.99 Manipulační pomůcky jiné
 • 10.10.08 Systémy manipulační automatizované
 • 10.10.09 Systémy přepravní a dopravní kontejnerové
 • 10.10.99 Manipulační zařízení jiná
 • 10.11 Lešení
 • 10.11.01 Pojízdná lešení
 • 10.12 Pracovní, bezpečnostní a evakuační technika pro práci ve výškách
 • 10.13 Montážní stroje a zařízení
 • 10.13.01 Příslušenství k montážním strojům
 • 10.13.02 Montážní stroje
 • 10.13.03 Montážní linky
 • 10.13.03.01 Pracovní stoly pro montážní linky
 • 10.13.04 Stavebnicové montážní jednotky
 • 10.13.05 Kontrolní jednotky pro montáž
 • 10.13.06 Nýtovačky pro montáž
 • 10.13.07 Automatizační a řídicí technika pro montážní stroje a zařízení
 • 10.13.99 Montážní stroje a zařízení jiné
 • 10.14 Montážní a manipulační roboty pro průmyslovou výrobu
 • 10.14.01 Robotové periférie a příslušenství
 • 10.15 Skladovací technika a provozní vybavení
 • 10.15.01 Regály
 • 10.15.01.01 Paletové regály
 • 10.15.01.02 Policové regály
 • 10.15.01.03 Konzolové regály
 • 10.15.01.04 Páternosterové regály
 • 10.15.01.05 Výtažné regály pro dlouhý materiál
 • 10.15.01.06 Pojízdné regály
 • 10.15.01.07 Knihovní, archivní a kancelářské regály
 • 10.15.01.08 Úložné a šatnové systémy
 • 10.15.02 Regálové zakladače
 • 10.15.03 Zásobníky
 • 10.15.04 Váhy pro logistiku a transport
 • 10.15.05 Rampy a můstky
 • 10.15.06 Systémy skladovací automatizované
 • 10.15.07 Parkovací systémy
 • 10.15.07.01 Automatizované parkovací domy
 • 10.15.08 Zabezpečení skladů proti požáru a výbuchu
 • 10.15.99 Skladovací technika a provozní vybavení jiné
 • 10.16 Průmyslová vrata, brány, závory, automatické a turniketové dveře
 • 10.16.01 Vratová těsnění a clony
 • 10.17 CAD, CAM, CIM v dopravní, manipulační a montážní technice
 • 10.18 Inženýrské a projekční služby v dopravní, manipulační a montážní technice
 • 10.19 Servis a opravy v dopravní, manipulační a montážní technice
 • 10.19.01 Diagnostika v dopravní, manipulační a montážní technice
 • 10.19.02 Náhradní díly pro dopravní, manipulační a montážní techniku
 • 10.19.02.01 Pojezdová kola a válečky
 • 10.19.02.02 Pneumatiky pro dopravní a manipulační techniku
 • 10.19.03 Rekonstrukce a modernizace v dopravní, manipulační a montážní technice
 • 10.20 Repasovaná dopravní, manipulační a montážní technika
 • 10.21 Technologie pro dopravní, manipulační a montážní techniku
 • 10.21.01 Technologické projekty pro dopravní, manipulační a montážní techniku
 • 10.21.02 Technologické dodávky pro dopravní, manipulační a montážní techniku
 • 10.22 Realizace investičních celků pro dopravní, manipulační a montážní techniku
 • 10.23 Obalové materiály a obaly, balicí stroje pro průmysl
 • 10.23.01 Materiály pro výrobu obalů
 • 10.23.02 Obaly pro průmyslová balení
 • 10.23.02.01 Antikorozní papíry
 • 10.23.03 Balicí stroje a zařízení
 • 10.23.03.01 Stroje pro balení do fólie
 • 10.23.03.02 Stroje pro tvarování, plnění a uzavírání obalů
 • 10.23.03.03 Stroje pro skupinová balení
 • 10.23.04 Značicí stroje a zařízení pro balení
 • 10.23.05 Obalová řešení na klíč
 • 10.23.06 Balení na zakázku
 • 10.23.07 Technologie pro průmyslové lepení
 • 10.23.09 Obalové materiály a obaly, balicí stroje pro průmysl jiné
 • 10.24 Služby speditérů a dopravců
 • 10.24.01 Vnitrostátní nákladní doprava
 • 10.24.02 Mezinárodní nákladní doprava
 • 10.24.03 Doprava speciálních nákladů
 • 10.24.03.01 Doprava těžkých a nadrozměrných nákladů
 • 10.24.03.02 Doprava nebezpečných nákladů dle ADR
 • 10.24.04 Potrubní přeprava
 • 10.24.05 City logistika
 • 10.24.06 Sklady a skladovací služby
 • 10.24.07 Balení transportních zásilek
 • 10.24.08 Zasilatelské a spediční služby
 • 10.24.09 Sběrné služby
 • 10.24.10 Vytěžovací a zajišťovací služby v dopravě
 • 10.24.11 Celní služby
 • 10.24.12 Expresní přeprava kusových zásilek
 • 10.24.99 Služby speditérů a dopravců jiné
 • 10.25 Dopravní terminály
 • 10.25.01 Letiště
 • 10.25.02 Přístavy
 • 10.25.03 Kontejnerová překladiště
 • 10.25.04 Logistická (distribuční) centra, areály
 • 10.25.04.01 Poskytovatelé logistických služeb
 • 10.26 Služby pro dopravu
 • 10.26.01 Služby pro osádky kamionů v zahraničí
 • 10.26.02 Pojištění v dopravě
 • 10.26.03 Poštovní služby
 • 10.26.04 Zajišťování povolení pro přepravu speciálních nákladů do zahraničí
 • 10.26.05 Bankovní služby v dopravě
 • 10.26.99 Služby pro dopravu jiné
 • 10.27 Telematika, komunikační, informační a řídicí systémy pro logistiku
 • 10.27.01 Potiskovací, etiketovací a značkovací zařízení
 • 10.27.01.01 Tiskárny čárových kódů
 • 10.27.02 Zařízení pro sběr údajů
 • 10.27.02.01 Terminály pro sběr údajů
 • 10.27.03 Komunikační zařízení pro sklady a logistiku
 • 10.27.04 Identifikační zařízení a systémy
 • 10.27.04.01 Identifikační zařízení a systémy na bázi čárového kódu
 • 10.27.04.02 Identifikační zařízení a systémy na bázi RFID
 • 10.27.04.03 RTLS systémy (Real Time Location System) a jejich příslušenství
 • 10.27.05 Palubní počítače a jejich periferie
 • 10.27.06 GPS (Global Positioning System)
 • 10.27.07 Navigační systémy
 • 10.27.08 Systémy pro sledování pohybu vozidel
 • 10.27.09 Satelitní systémy pro řízení kamionové dopravy
 • 10.27.10 Geografické informační systémy (GIS)
 • 10.27.11 Software pro dopravu, skladování a manipulaci s materiály
 • 10.27.11.01 Aplikační software pro dopravu a spedici
 • 10.27.11.02 Aplikační software pro zásobování
 • 10.27.11.02.01 Software pro řízení materiálových a zbožových toků
 • 10.27.11.03 Aplikační software pro řízení skladů
 • 10.27.11.04 WMS systémy (Warehouse Management System) pro řízení v reálném čase
 • 10.27.11.09 Software pro dopravu, skladování a manipulaci s materiály jiný
 • 10.27.12 Software pro tisk etiket
 • 10.27.13 Software pro řízení podnikových procesů (Enterprise Resource Planning - ERP)
 • 10.27.13.01 Software pro podporu rozhodování (Business Intelligence - BI)
 • 10.27.13.02 Software pro řízení dodavatelsko-odběratelských řetězců (Supply Chain Management - SCM)
 • 10.27.13.03 Software pro řízení vztahu se zákazníkem (Customer Relationship Management - CRM)
 • 10.27.13.04 Software pro řízení toku zakázky pro automatizaci výroby
 • 10.27.99 Telematika, komunikační, informační a řídicí systémy pro logistiku jiné
 • 10.28 Literatura, poradenství, školení, servis v dopravě a logistice
 • 10.28.01 Odborná literatura a časopisy pro dopravu a logistiku
 • 10.28.02 Technické informace v logistice
 • 10.28.03 Poradenství pro dopravu a distribuci
 • 10.28.04 Poradenství v celních záležitostech
 • 10.28.05 Poradenství v oblasti přepravy nebezpečných nákladů
 • 10.28.06 Školení jízdního personálu
 • 10.28.07 Servisní služby pro železniční techniku
 • 10.28.08 Poradenství při organizaci montážní linky
 • 10.28.09 Audit logistických systémů
 • 10.28.10 Školení, vzdělávání a rekvalifikace v oboru logistiky a dopravy
 • 10.28.11 Zákaznická řešení skladovacích zařízení
 • 10.28.12 Projektování logistických systémů
 • 10.28.13 Reengineering logistických systémů
 • 10.28.14 Outsourcing logistických systémů
 • 10.28.15 Dodávky logistických systémů na klíč
 • 10.28.16 Financování a pojištění v logistice a dopravě
 • 10.28.17 Informační a servisní zařízení pro dopravu cestujících
 • 10.28.18 Bezpečnostní služby v oblasti skladování a dopravy
 • 10.28.99 Literatura, poradenství, školení, servis v dopravě a logistice jiný
 • 10.29 Výzkum a vývoj v logistice a dopravě
 • 10.30 Organizace, asociace, svazy, sdružení pro logistiku a dopravu
 • 11 IMT - 13. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů
 • 11.01 Obráběcí stroje
 • 11.01.01 Soustruhy
 • 11.01.01.01 Stolní soustruhy
 • 11.01.01.02 Produkční soustruhy (pro sériovou výrobu)
 • 11.01.01.03 Univerzální hrotové soustruhy
 • 11.01.01.04 Vícenožové produkční soustruhy
 • 11.01.01.05 Vertikální soustruhy, karusely
 • 11.01.01.06 Kopírovací soustruhy
 • 11.01.01.07 Soustruhy s krátkým ložem - dokončovací soustruhy
 • 11.01.01.08 Lícní soustruhy s koníkem
 • 11.01.01.09 Lícní soustruhy s upínací deskou
 • 11.01.01.10 Upichovací soustruhy
 • 11.01.01.11 Soustruhy pro jemnou mechaniku (hodinářské)
 • 11.01.01.12 Přesné stolní soustruhy
 • 11.01.01.13 Soustruhy k podsoustružení
 • 11.01.01.14 Soustruhy na oválné plochy
 • 11.01.01.15 Soustruhy na železniční dvojkolí
 • 11.01.01.16 Soustruhy na kolové nákolky
 • 11.01.01.17 Soustruhy na opracování náprav
 • 11.01.01.18 Soustruhy pro přesoustružení a přeleštění čepů náprav
 • 11.01.01.19 Soustruhy na klikové hřídele
 • 11.01.01.20 Soustruhy na vačkové hřídele
 • 11.01.01.21 Soustruhy na písty
 • 11.01.01.22 Soustruhy na opracování válců
 • 11.01.01.23 Hřídelové soustruhy a loupací stroje
 • 11.01.01.99 Soustruhy jiné
 • 11.01.02 Automatické soustruhy
 • 11.01.02.01 Jednovřetenové univerzální automatické soustruhy
 • 11.01.02.02 Jednovřetenové sklíčidlové automaty
 • 11.01.02.03 Jednovřetenové tyčové automaty
 • 11.01.02.04 Vícevřetenové sklíčidlové automaty
 • 11.01.02.05 Vícevřetenové tyčové automaty
 • 11.01.02.06 Soustruhy s poháněným nástrojem
 • 11.01.02.07 Vertikální automatické soustruhy
 • 11.01.02.08 Vysokorychlostní automatické soustruhy
 • 11.01.02.09 Automatické víceprofesní soustruhy se zásobníkem nástrojů (soustružnická obráběcí centra)
 • 11.01.02.99 Automatické soustruhy jiné
 • 11.01.03 Vrtačky
 • 11.01.03.01 Stolní vrtačky
 • 11.01.03.02 Sloupové vrtačky
 • 11.01.03.03 Stojanové vrtačky
 • 11.01.03.04 Řadové vrtačky
 • 11.01.03.05 Vícevřetenové vrtačky
 • 11.01.03.06 Radiální vrtačky
 • 11.01.03.07 Přesné souřadnicové vrtačky
 • 11.01.03.08 Stroje pro hloubkové vrtání a vyvrtávání
 • 11.01.03.09 Vrtačky s revolverovou hlavou
 • 11.01.03.10 Horizontální vrtačky
 • 11.01.03.11 Automatické vrtačky víceprofesní se zásobníkem nástrojů (vrtací centra)
 • 11.01.03.99 Vrtačky jiné
 • 11.01.04 Vyvrtávací stroje
 • 11.01.04.01 Přesné horizontální vyvrtávací stroje
 • 11.01.04.02 Přesné vertikální vyvrtávací stroje
 • 11.01.04.03 Vyvrtávací a frézovací stroje s pevným stojanem
 • 11.01.04.04 Vyvrtávací a frézovací stroje s pojízdným stojanem
 • 11.01.04.05 Portálové vyvrtávací a frézovací stroje
 • 11.01.04.06 Souřadnicové vyvrtávačky (souřadnicové přesné vyvrtávací a frézovací stroje)
 • 11.01.04.07 Vyvrtávačky bloku válců
 • 11.01.04.99 Vyvrtávací stroje jiné
 • 11.01.05 Frézky
 • 11.01.05.01 Horizontální konzolové frézky
 • 11.01.05.02 Vertikální konzolové frézky
 • 11.01.05.03 Univerzální konzolové frézky
 • 11.01.05.04 Horizontální frézky ložové
 • 11.01.05.05 Vertikální frézky ložové
 • 11.01.05.06 Univerzální frézky ložové
 • 11.01.05.07 Vícevřetenové frézky ložové
 • 11.01.05.08 Kopírovací frézky
 • 11.01.05.09 Frézky s otočným stolem
 • 11.01.05.10 Bubnové frézky
 • 11.01.05.11 Frézky na zápustky
 • 11.01.05.12 Univerzální nástrojářské frézky
 • 11.01.05.13 Frézovací a vyvrtávací stroje
 • 11.01.05.14 Univerzální frézovací a vyvrtávací stroje
 • 11.01.05.15 Obráběcí centra
 • 11.01.05.16 Stolní konzolové frézky s ručním ovládáním
 • 11.01.05.17 Jednostojanové portálové frézky
 • 11.01.05.18 Frézky na drážky, včetně klínových
 • 11.01.05.19 Frézky na klikové a vačkové hřídele
 • 11.01.05.20 Frézky na zkosení hran a na odhrocení
 • 11.01.05.21 Gravírovací frézky
 • 11.01.05.99 Frézky jiné
 • 11.01.06 Stroje na výrobu ozubení
 • 11.01.06.01 Odvalovací frézky na čelní ozubení
 • 11.01.06.02 Frézky na ozubené tyče
 • 11.01.06.03 Odvalovací obrážečky na čelní ozubení
 • 11.01.06.04 Odvalovací frézky a obrážečky pro opracování kuželových kol
 • 11.01.06.05 Válcovačky ozubení
 • 11.01.06.06 Brusky na ozubení
 • 11.01.06.07 Ševingovací stroje
 • 11.01.06.08 Lešticí a lapovací stroje na ozubení
 • 11.01.06.09 Stroje na zaoblování a odstraňování otřepů ozubení
 • 11.01.06.10 Automatické ozubárenské stroje víceprofesní se zásobníkem (ozubárenská centra)
 • 11.01.06.99 Stroje na výrobu ozubení jiné
 • 11.01.07 Stroje na výrobu závitů
 • 11.01.08 Hoblovací, obrážecí, protahovací a protlačovací stroje
 • 11.01.08.01 Hoblovací stroje s možností dalšího opracování
 • 11.01.08.02 Vodorovné obrážečky
 • 11.01.08.03 Svislé obrážečky
 • 11.01.08.04 Hoblovací stroje na opracování plechových hran
 • 11.01.08.05 Kopírovací obrážecí stroje
 • 11.01.08.06 Stroje obrážecí a protahovací a na klínové drážky
 • 11.01.08.07 Hoblovací a obrážecí stroje jiné
 • 11.01.08.08 Vnitřní protahovací stroje
 • 11.01.08.09 Protahovací stroje vnějších ploch
 • 11.01.08.10 Protahovací postupové stroje
 • 11.01.08.11 Protlačovací stroje
 • 11.01.08.12 Hoblovací, obrážecí a protlačovací stroje
 • 11.01.08.99 Hoblovací, obrážecí, protahovací a protlačovací stroje jiné
 • 11.01.09 Pily, pilovací a rozbrušovací stroje
 • 11.01.09.01 Pásové pily
 • 11.01.09.02 Rámové pily
 • 11.01.09.03 Kotoučové pily
 • 11.01.09.04 Rozbrušovací stroje s brusným kotoučem
 • 11.01.09.05 Třecí pily
 • 11.01.09.06 Pilovací stroje
 • 11.01.09.07 Automatické dělicí linky
 • 11.01.09.99 Pily, pilovací a rozbrušovací stroje jiné
 • 11.01.10 Brousicí stroje
 • 11.01.10.01 Horizontální brusky rovinné
 • 11.01.10.02 Vertikální brusky rovinné
 • 11.01.10.03 Univerzální rovinné brusky (s možností natočení brusného vřeteníku)
 • 11.01.10.04 Horizontální rovinné brusky s otočným stolem
 • 11.01.10.05 Svislé rovinné brusky s otočným stolem
 • 11.01.10.06 Brusky hrotové
 • 11.01.10.07 Produkční hrotové brusky s možností broušení zápichem (pro sériovou výrobu)
 • 11.01.10.08 Brusky na vnitřní broušení
 • 11.01.10.09 Univerzální brusky
 • 11.01.10.10 Bezhroté brusky
 • 11.01.10.11 Kopírovací brusky
 • 11.01.10.12 Vysokorychlostní brusky
 • 11.01.10.13 Pásové brusky
 • 11.01.10.14 Rovinné dvoukotoučové brusky
 • 11.01.10.15 Souřadnicové brusky
 • 11.01.10.16 Automatické brusky se zásobníkem nástrojů (brousicí centra)
 • 11.01.11 Speciální brousicí stroje
 • 11.01.11.01 Elektrolytické brusky
 • 11.01.11.02 Superfinišovací brusky
 • 11.01.11.03 Profilové brusky
 • 11.01.11.04 Brusky na válcové plochy
 • 11.01.11.05 Brusky na oválné plochy
 • 11.01.11.06 Polygonové brusky
 • 11.01.11.07 Brusky na drážkové hřídele
 • 11.01.11.08 Brusky na třmenové kalibry (plochy, rovnoběžnost)
 • 11.01.11.09 Brusky na středicí důlky
 • 11.01.11.10 Brusky na vodicí plochy
 • 11.01.11.11 Vačkové brusky
 • 11.01.11.12 Brusky na vačkové hřídele
 • 11.01.11.13 Brusky na klikové hřídele
 • 11.01.11.14 Brusky na ventily
 • 11.01.11.15 Brusky na písty
 • 11.01.11.16 Brusky pro čepy náprav
 • 11.01.11.17 Brusky na drážky ložisek
 • 11.01.11.18 Brusky s ohebnou hřídelí
 • 11.01.11.99 Speciální brousicí stroje jiné
 • 11.01.12 Nástrojové brusky a ostřičky
 • 11.01.12.01 Univerzální nástrojové brusky
 • 11.01.12.02 Brusky na hoblovací a soustružnické nože
 • 11.01.12.03 Ostřičky nástrojů ze slinutých karbidů
 • 11.01.12.04 Brusky na protahovací nástroje
 • 11.01.12.05 Brusky na šroubovité vrtáky
 • 11.01.12.06 Brusky na frézy a výstružníky
 • 11.01.12.07 Ostřičky pilových listů
 • 11.01.12.08 Ostřičky nástrojů ozubárenských strojů
 • 11.01.12.09 Brusky na závitníky
 • 11.01.12.10 Ostřičky a lapovačky nástrojů
 • 11.01.12.11 Brusky závitových čelistí a nožů
 • 11.01.12.12 Ostřičky frézovacích hlav
 • 11.01.12.13 Ostřičky dlouhých a nůžkových nožů
 • 11.01.12.14 Kyvadlové brusky
 • 11.01.12.99 Nástrojové brusky a ostřičky jiné
 • 11.01.13 Brusné nástroje a příslušenství
 • 11.01.13.01 Tmelený brusný materiál
 • 11.01.13.02 Nanášené brusivo
 • 11.01.13.03 Brusné a lešticí pasty
 • 11.01.13.04 Diamantové brusivo
 • 11.01.13.05 Brusné a lešticí kotouče, pásy a tělíska
 • 11.01.13.05.01 Brusné flexokotouče
 • 11.01.13.06 Syntetický diamantový prášek
 • 11.01.13.07 Materiály pro superfinišování
 • 11.01.13.08 Prostředky pro otryskávání
 • 11.01.13.99 Brusné nástroje a příslušenství jiné
 • 11.01.14 Honovací, lapovací, lešticí stroje a stroje na odstraňování otřepů
 • 11.01.14.01 Honovací stroje
 • 11.01.14.02 Honovací stroje na válce
 • 11.01.14.03 Lapovací stroje rovinných a válcových ploch
 • 11.01.14.04 Lapovací stroje jiné
 • 11.01.14.05 Pásové leštičky a brusky
 • 11.01.14.06 Kotoučové lešticí stroje
 • 11.01.14.07 Bezhroté lešticí stroje
 • 11.01.14.08 Dílenské dvoukotoučové brusky a leštičky
 • 11.01.14.09 Brusné, lešticí a omílací bubny
 • 11.01.14.10 Superfinišovací vibrátory
 • 11.01.14.11 Stroje na odstraňování otřepů
 • 11.01.14.12 Lešticí stroje jiné
 • 11.01.14.13 Elektromechanické stroje k odstraňování otřepů
 • 11.01.14.14 Termické stroje k odstraňování otřepů
 • 11.01.14.15 Ultrazvukové lešticí stroje
 • 11.01.15 Speciální výrobní stroje a stavebnicové jednotky
 • 11.01.15.01 Speciální výrobní stroje s rotujícím nástrojem
 • 11.01.15.02 Stroje s otočnými dělicími stoly
 • 11.01.15.03 Polohovací jednotky s otočným stolem a bubnem
 • 11.01.15.04 Postupové výrobní linky
 • 11.01.15.05 Speciální výrobní stroje jiné
 • 11.01.15.06 Soustružnické jednotky
 • 11.01.15.07 Vrtací jednotky
 • 11.01.15.08 Frézovací jednotky
 • 11.01.15.09 Jednotky speciální stavebnicové jiné
 • 11.01.15.10 Stroje na konečné opracování - centrování, obrábění čela
 • 11.01.16 Elektroerozivní obráběcí stroje
 • 11.01.16.01 Elektrochemické obráběcí stroje
 • 11.01.16.02 Elektrolytické obráběcí stroje
 • 11.01.16.03 Elektrojiskrové obráběcí stroje
 • 11.01.16.03.01 Elektrojiskrové hloubicí stroje
 • 11.01.16.03.02 Elektrojiskrové řezací stroje
 • 11.01.16.03.03 Elektrojiskrové vrtací stroje
 • 11.01.17 Laserové obráběcí stroje
 • 11.01.17.01 Laserové obráběcí stroje pro trubky a profily
 • 11.01.17.02 Laserové obráběcí stroje pro plechy
 • 11.01.17.03 Laserové řezací stroje
 • 11.01.18 Obráběcí stroje s paralelní kinematickou strukturou
 • 11.01.19 Mikroobráběcí stroje
 • 11.01.99 Obráběcí stroje jiné
 • 11.02 Tvářecí stroje
 • 11.02.01 Mechanické lisy
 • 11.02.01.01 Výstředníkové lisy jednostojanové
 • 11.02.01.02 Naklápěcí výstředníkové lisy
 • 11.02.01.03 Dvoustojanové lisy mechanické
 • 11.02.01.04 Klikové lisy dvoubodové
 • 11.02.01.05 Kolenové lisy
 • 11.02.01.06 Klikové lisy
 • 11.02.01.07 Postupové lisy mechanické
 • 11.02.01.08 Stolní lisy mechanické
 • 11.02.01.09 Vysoce produkční mechanické lisy s automatickým podáváním
 • 11.02.01.10 Třecí vřetenové lisy
 • 11.02.01.11 Ruční vřetenové lisy
 • 11.02.01.12 Sloupové lisy mechanické
 • 11.02.01.13 Razicí lisy mechanické
 • 11.02.01.14 Tažné lisy s ozubeným soukolím
 • 11.02.01.15 Ruční pákové lisy
 • 11.02.01.16 Klikové širokotažné lisy
 • 11.02.01.17 Čtyřbodové tažné lisy
 • 11.02.01.18 Revolverové lisy mechanické
 • 11.02.01.19 Kalibrovací lisy
 • 11.02.01.20 Přesné vysekávací lisy
 • 11.02.01.99 Mechanické lisy jiné
 • 11.02.02 Hydraulické lisy
 • 11.02.02.01 Dvojčinné lisy
 • 11.02.02.02 Dvousloupové a čtyřsloupové hydraulické lisy
 • 11.02.02.03 Širokotažné lisy
 • 11.02.02.04 Postupové lisy hydraulické
 • 11.02.02.05 Stolní lisy hydraulické
 • 11.02.02.06 Dvoustojanové lisy hydraulické
 • 11.02.02.07 Jednostojanové lisy hydraulické
 • 11.02.02.08 Razidlové lisy hydraulické
 • 11.02.02.09 Revolverové lisy hydraulické
 • 11.02.02.10 Rozklepávací lisy
 • 11.02.02.11 Tušírovací lisy
 • 11.02.02.12 Jemné vysekávací lisy
 • 11.02.02.13 Speciální hydraulické lisy
 • 11.02.02.14 Hlubokotažné lisy
 • 11.02.02.15 Pneumatické a hydropneumatické lisy
 • 11.02.03 Lisy pro speciální užití
 • 11.02.03.01 Ostřihovací lisy
 • 11.02.03.02 Lisy na ražení mincí
 • 11.02.03.03 Lisy na práškovou metalurgii
 • 11.02.03.04 Kalibrovací lisy pro speciální užití
 • 11.02.03.05 Paketovací a briketovací lisy na kovový šrot
 • 11.02.03.06 Lemovací lisy
 • 11.02.03.07 Razicí (zápustkové) lisy
 • 11.02.03.08 Ohýbací a rovnací lisy
 • 11.02.04 Kovací stroje a buchary
 • 11.02.04.01 Buchary
 • 11.02.04.02 Kovací stroje a lisy
 • 11.02.04.03 Postupové kovací automaty
 • 11.02.04.99 Kovací stroje a buchary jiné
 • 11.02.05 Stroje na tváření tyčí, profilů a trubek
 • 11.02.05.01 Rovnací stroje
 • 11.02.05.02 Ohýbací stroje tyčí a profilů
 • 11.02.05.03 Ohýbací stroje na betonářskou ocel
 • 11.02.05.04 Stroje na jemné a hluboké válečkování povrchu
 • 11.02.05.05 Stroje na zakružování profilů
 • 11.02.05.06 Stroje na zakružování kruhových tvarů
 • 11.02.05.07 Stroje na tvarování, svařování a řezání trubek
 • 11.02.05.08 Stroje na ohýbání trubek
 • 11.02.05.09 Stroje na zužování a rozšiřování trubek
 • 11.02.05.10 Stroje na konečnou úpravu trubek
 • 11.02.05.11 Automatické postupové linky na tváření tyčí, profilů a trubek
 • 11.02.05.99 Stroje na tváření tyčí, profilů a trubek jiné
 • 11.02.06 Stroje na tváření a opracování drátu
 • 11.02.06.01 Stroje na tažení drátu
 • 11.02.06.02 Stroje na rovnání a odstřihování drátu
 • 11.02.06.03 Stroje na ohýbání drátu
 • 11.02.06.04 Stroje a přístroje pro navíjení pružin
 • 11.02.06.05 Stroje na výrobu řetězů
 • 11.02.06.06 Stroje na drátěné pletivo
 • 11.02.06.07 Stroje na válcování závitů, šroubů a svorníků
 • 11.02.06.08 Stroje na výrobu lan a kabelů
 • 11.02.06.09 Stroje na výrobu hřebíků
 • 11.02.06.99 Stroje na tváření a opracování drátu jiné
 • 11.02.07 Stroje na výrobu svorníků, šroubů, matek a nýtů
 • 11.02.07.01 Lisy na lisování svorníků a šroubů za studena a za tepla
 • 11.02.07.02 Stroje na odřezávání svorníků
 • 11.02.07.03 Fazetovací stroje na svorníky a šrouby
 • 11.02.07.04 Lisy na matky
 • 11.02.07.05 Stroje na řezání závitů matek
 • 11.02.07.06 Stroje na řezání závitů šroubů a svorníků
 • 11.02.07.07 Stroje na válcování závitů a svorníků a šroubů
 • 11.02.07.08 Stroje na opracování hlav šroubů
 • 11.02.07.09 Stroje na odstraňování otřepů u svorníků, matek a nýtů
 • 11.02.07.10 Stroje na výrobu vrutů
 • 11.02.07.11 Postupové lisy na tvarování dílů
 • 11.02.07.99 Stroje na výrobu svorníků, šroubů, matek a nýtů jiné
 • 11.02.08 Stroje na tváření plechu a zařízení používající laser
 • 11.02.08.01 Centra na tváření plechu, včetně strojů vybavených laserem nebo zařízením na obrábění plazmou
 • 11.02.08.02 Niblovací stroje
 • 11.02.08.03 Stroje na vyrovnávání a dělení pásů
 • 11.02.08.04 Linky pro podélné a příčné dělení
 • 11.02.08.05 Rovnací stroje na plech
 • 11.02.08.06 Stroje pro tvarování plechu
 • 11.02.08.07 Válcovačky na plech
 • 11.02.08.08 Kovotlačitelské stroje
 • 11.02.08.09 Ohýbačky s výkyvným ramenem
 • 11.02.08.10 Mechanické ohraňovací lisy
 • 11.02.08.11 Hydraulické ohraňovací lisy
 • 11.02.08.12 Zakružovačky plechů
 • 11.02.08.13 Rýhovací, lemovací, vroubkovací a svinovací stroje
 • 11.02.08.14 Obrubovačky
 • 11.02.08.15 Značkovací stroje
 • 11.02.08.16 Stroje na výrobu plechovek
 • 11.02.08.17 Nýtovací stroje
 • 11.02.08.18 Navíjecí zařízení
 • 11.02.08.19 Stroje a nástroje na stlačování a spojování tlakem
 • 11.02.08.99 Stroje na tváření plechu a zařízení používající laser jiné
 • 11.02.09 Nůžky, lisovadla, vysekávací stroje
 • 11.02.09.01 Tvářecí centra na děrování a lisování
 • 11.02.09.02 Tabulové nůžky s mechanickým pohonem
 • 11.02.09.03 Tabulové nůžky s hydraulickým pohonem
 • 11.02.09.04 Kotoučové nůžky
 • 11.02.09.05 Páskové nůžky a nůžky s kruhovým nožem
 • 11.02.09.06 Křivkové vysekávací a vystřihovací nůžky
 • 11.02.09.07 Univerzální nůžky s děrovadlem na tvarovou ocel (eventuálně s vysekávacím zařízením)
 • 11.02.09.08 Nůžky na betonářskou ocel
 • 11.02.09.09 Vrubovačky
 • 11.02.09.10 Vysekávací stroje
 • 11.02.09.11 Děrovací lisy
 • 11.02.09.99 Nůžky, lisovadla, vysekávací stroje jiné
 • 11.02.10 Mikrotvářecí stroje
 • 11.02.99 Tvářecí stroje jiné
 • 11.03 Stroje pro nekonvenční a speciální technologie
 • 11.03.01 Zařízení pro rapid prototyping
 • 11.03.02 Stroje pro obrábění ultrazvukem
 • 11.03.03 Stroje pro obrábění vodním paprskem
 • 11.03.04 Stroje pro obrábění svazkem elektronů
 • 11.03.05 Stroje pro obrábění svazkem plazmy
 • 11.03.06 Stroje pro nekonvenční obrábění jiné
 • 11.03.07 Laminovací (plátovací) stroje a zařízení pro kompozitní materiály
 • 11.03.08 Stroje na lití kovů pod tlakem
 • 11.03.09 Stroje na podélné a kruhové dělení
 • 11.03.10 Stroje na konečnou úpravu (adjustovací)
 • 11.03.11 Stroje a přístroje na ražení, cejchování a značení
 • 11.03.12 Laserové popisovací stroje
 • 11.03.13 Povlakovací stroje
 • 11.03.99 Stroje pro nekonvenční a speciální technologie jiné
 • 11.04 Řízení kvality v oblasti obrábění a tváření
 • 11.04.01 Měřicí a kontrolní přístroje pro obrábění a tváření
 • 11.04.01.01 Měřicí přístroje délek pro obrábění a tváření
 • 11.04.01.02 Měřicí přístroje úhlu a sklonu pro obrábění a tváření
 • 11.04.01.03 Měřicí přístroje chvění pro obrábění a tváření
 • 11.04.01.04 Měřicí přístroje počtu otáček pro obrábění a tváření
 • 11.04.01.05 Měřicí přístroje jakosti povrchu pro obrábění a tváření
 • 11.04.01.06 Měřicí přístroje tloušťky, vrstvy pro obrábění a tváření
 • 11.04.01.07 Měřicí přístroje hluku pro obrábění a tváření
 • 11.04.01.08 Měřicí přístroje teploty pro oblast obrábění a tváření
 • 11.04.01.09 Měřicí přístroje síly a momentu pro obrábění a tváření
 • 11.04.01.10 Měřicí přístroje upínací síly pro obrábění a tváření
 • 11.04.01.11 Měřicí přístroje tlaku pro obrábění a tváření
 • 11.04.01.12 Měřicí přístroje profilu a tvaru pro obrábění a tváření
 • 11.04.01.13 Měřicí přístroje závitu pro obrábění a tváření
 • 11.04.01.14 Měřicí přístroje obvodových nepřesností pro obrábění a tváření
 • 11.04.01.15 Měrky a kalibry pro obrábění a tváření
 • 11.04.01.16 Měřicí a zkušební zařízení, etalony pro obrábění a tváření
 • 11.04.01.17 Mechanické přesné měřicí přístroje pro obrábění a tváření
 • 11.04.01.18 Optické přesné měřicí přístroje pro obrábění a tváření
 • 11.04.01.19 Elektrické přesné měřicí přístroje pro obrábění a tváření
 • 11.04.01.20 Elektronické přesné měřicí přístroje pro obrábění a tváření
 • 11.04.01.21 Pneumatické přesné měřicí přístroje pro obrábění a tváření
 • 11.04.01.22 Laserové měřicí přístroje pro oblast obrábění a tváření
 • 11.04.01.23 Snímače měřené hodnoty pro obrábění a tváření
 • 11.04.01.24 Zesilovače měřené hodnoty pro obrábění a tváření
 • 11.04.01.25 Měřicí stoly pro oblast obrábění a tváření
 • 11.04.01.26 Digitální odečítací systémy
 • 11.04.01.27 Systémy k zajišťování zlomu a opotřebení
 • 11.04.01.28 Měřicí mikroskopy pro oblast obrábění a tváření
 • 11.04.01.29 Příměrné desky a zařízení na měření rovinnosti
 • 11.04.02 Měřicí stroje
 • 11.04.02.01 Měřicí a orýsovací stroje
 • 11.04.02.02 Měřicí stroje vybavené počítačem pro oblast obrábění a tváření
 • 11.04.02.03 Seřizovací přístroje pro nástroje
 • 11.04.02.04 Přístroje na měření odvalovacích fréz
 • 11.04.02.05 Testovací přístroje na měření ozubených kol
 • 11.04.02.06 Třídicí stroje a zařízení
 • 11.04.02.07 Měřicí roboty
 • 11.04.02.08 Měřicí stroje pro hromadnou výrobu v oblasti obrábění a tváření
 • 11.04.02.09 Měřicí projektory
 • 11.04.02.10 Souřadnicové a vícesouřadnicové měřicí stroje
 • 11.04.02.11 Systémy pro 3D scanning
 • 11.04.02.12 Příslušenství k měřicím strojům
 • 11.04.03 Zkušební stroje pro oblast obrábění a tváření
 • 11.04.03.01 Zkušební stroje pro tah, tlak, ohyb a další vlastnosti
 • 11.04.03.02 Stroje pro zkoušení tahem
 • 11.04.03.03 Kyvadlová kladiva pro zkoušení materiálu
 • 11.04.03.04 Padací kladiva pro zkoušení materiálu
 • 11.04.03.05 Stroje a přístroje na zkoušení tvrdosti
 • 11.04.03.06 Stroje na zkoušení pružin
 • 11.04.03.07 Stroje na zkoušení únavy materiálu (tahem, tlakem a ohybem)
 • 11.04.03.08 Stroje na zkoušky krutem
 • 11.04.03.09 Stroje na zkoušení hlubokotažnosti
 • 11.04.03.10 Stroje a přístroje pro nedestruktivní zkoušení materiálu
 • 11.04.03.11 Stroje pro zkoušení ozubených kol a převodů
 • 11.04.03.12 Vyvažovací stroje pro oblast obrábění a tváření
 • 11.04.03.13 Elektronická vyvažovací zařízení pro oblast obrábění a tváření
 • 11.04.03.14 Ultrazvukové zkušební stroje pro oblast obrábění a tváření
 • 11.04.03.15 Stolice na měření výkonu pro oblast obrábění a tváření
 • 11.04.03.16 Stroje na zkoušení povrchu pro oblast obrábění a tváření
 • 11.04.03.17 Stereomikroskopy
 • 11.04.03.18 Přístroje na zjišťování vířivých proudů
 • 11.04.03.99 Zkušební stroje pro oblast obrábění a tváření jiné
 • 11.04.04 Zpracování obrazových dat v oblasti obrábění a tváření
 • 11.04.04.01 Systémy pro zpracování obrazu v oblasti obrábění a tváření
 • 11.04.04.02 Videosystémy a endoskopy
 • 11.04.04.03 Senzorové systémy pro rozpoznávání obrazu a signálových vzorků pro oblast obrábění a tváření
 • 11.04.04.04 Zařízení pro vizuální geometrická měření
 • 11.04.04.05 Měřicí mikroskopy s digitálním zpracováním obrazu
 • 11.04.05 Software pro zajištění kvality v oblasti obrábění a tváření
 • 11.04.05.01 Software pro pořizování měřených elektrických dat v oblasti obrábění a tváření
 • 11.04.05.02 Software pro pořizování měřených neelektrických dat v oblasti obrábění a tváření
 • 11.04.05.03 Software pro zpracování a vyhodnocení měřených dat v oblasti obrábění a tváření
 • 11.04.05.04 Diagnostické systémy pro oblast obrábění a tváření
 • 11.04.05.05 Software pro automatizaci testování v oblasti obrábění a tváření
 • 11.04.05.06 Software pro aplikace FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
 • 11.04.05.07 Software pro pořizování technologických údajů v oblasti obrábění a tváření
 • 11.04.05.08 Software pro pořizování provozních údajů v oblasti obrábění a tváření
 • 11.04.05.09 Informační a řídicí systémy kvality v oblasti obrábění a tváření
 • 11.04.05.10 Software pro řízení a správu zkušebních prostředků v oblasti obrábění a tváření
 • 11.04.05.11 Software pro plánování testů a vyhodnocení zkušebních dat v oblasti obrábění a tváření
 • 11.04.99 Řízení kvality v oblasti obrábění a tváření jiné
 • 11.05 Pružné výrobní systémy
 • 11.05.01 Počítačové systémy a periférie pro pružné výrobní systémy
 • 11.05.01.01 Systémy pro zpracování dat pružných výrobních systémů
 • 11.05.01.02 Počítačové systémy pro pružné výrobní systémy vytvořené na klíč
 • 11.05.01.03 Pracovní stanice pro CAD systémy
 • 11.05.01.04 Servery pro pružné výrobní systémy
 • 11.05.01.05 Prvky datových sítí pro pružné výrobní systémy
 • 11.05.01.06 Komunikační adaptéry
 • 11.05.01.07 Pracoviště operátorů pro pružné výrobní systémy
 • 11.05.01.08 Vstupní zařízení pro pružné výrobní systémy
 • 11.05.01.09 Interaktivní terminály pro pružné výrobní systémy
 • 11.05.01.10 Digitizéry, tablety pro pružné výrobní systémy
 • 11.05.01.11 Skenery pro pružné výrobní systémy
 • 11.05.01.12 Plottery pro pružné výrobní systémy
 • 11.05.01.13 Tiskárny pro pružné výrobní systémy
 • 11.05.01.14 Systémy pro NC-programování
 • 11.05.01.99 Počítačové systémy a periférie pro pružné výrobní systémy jiné
 • 11.05.02 Software pro pružné výrobní systémy
 • 11.05.02.01 CAD/CAM systémy pro obráběcí a tvářecí stroje
 • 11.05.02.01.01 CAD/CAM systémy pro obráběcí stroje
 • 11.05.02.01.02 CAD/CAM systémy pro tvářecí stroje
 • 11.05.02.02 Software pro TPV a PDM (Product Data Management)
 • 11.05.02.03 Software pro CNC řízení
 • 11.05.02.04 Software pro PLC řízení
 • 11.05.02.05 Software pro pevnostní, dynamické a tepelné výpočty metodou konečných prvků
 • 11.05.02.06 Software pro elektrotechnické konstruování
 • 11.05.02.07 Software pro plánování a řízení výroby v pružných výrobních systémech
 • 11.05.02.08 Software pro pružné montážní systémy
 • 11.05.02.09 Software pro zpracování provozních dat v pružných výrobních systémech
 • 11.05.02.10 Software pro kapacitní a termínové plánování
 • 11.05.02.11 Software pro řízení zásob
 • 11.05.02.12 Software pro skladové a materiálové hospodářství
 • 11.05.02.13 Software pro databáze materiálů
 • 11.05.02.14 Software pro průmyslové roboty v pružných výrobních systémech
 • 11.05.02.15 Software pro simulační výpočty v pružných výrobních systémech
 • 11.05.02.16 Software pro skladové a přepravní systémy v pružných výrobních systémech
 • 11.05.02.99 Software pro pružné výrobní systémy jiný
 • 11.05.03 Řízení a pohony
 • 11.05.03.01 CNC řídicí systémy
 • 11.05.03.02 Programovatelné řídicí systémy (PLC)
 • 11.05.03.03 Programovací systémy pro školení CNC
 • 11.05.03.04 Měřicí systémy pro nastavování polohy v ose
 • 11.05.03.05 Řízení robotů v pružných výrobních systémech
 • 11.05.03.06 Pohony posuvů v pružných výrobních systémech
 • 11.05.03.07 Hlavní pohony v pružných výrobních systémech
 • 11.05.03.07.01 Servopohony pro obráběcí a tvářecí stroje
 • 11.05.03.08 Aktuátory
 • 11.05.03.09 Výkonová elektronika pro řízení a pohony obráběcích a tvářecích strojů
 • 11.05.03.99 Řízení a pohony jiné
 • 11.05.04 Elektrické a elektronické vybavení pro obráběcí a tvářecí stroje
 • 11.05.04.01 Elektromotory pro obráběcí a tvářecí stroje
 • 11.05.04.02 Generátory
 • 11.05.04.03 Konvertory
 • 11.05.04.04 Usměrňovače pro elektro vybavení obráběcích a tvářecích strojů
 • 11.05.04.05 Elektrické, elektronické a elektromagnetické spínací a ovládací zařízení
 • 11.05.04.06 Elektrická a elektronická měřicí a odečítací zařízení
 • 11.05.04.07 Elektrické a elektronické snímací, měřicí, zkoušecí a ochranné přístroje
 • 11.05.04.08 Elektrické a elektronické stavebnicové prvky a uzly v pružných výrobních systémech
 • 11.05.04.09 Piezoelektrické motory, ovladače, systémy v pružných výrobních systémech
 • 11.05.04.10 Optoelektronické díly pro laserové obráběcí stroje
 • 11.05.04.11 Silová elektronika, elektronické systémy se zpětnou vazbou v pružných výrobních systémech
 • 11.05.04.12 Pohyblivé přívody energie
 • 11.05.04.13 Ovládací a napájecí flexibilní kabely pro pružné výrobní systémy
 • 11.05.04.14 Elektrické řídicí panely a skříně v pružných výrobních systémech
 • 11.05.04.15 Elektrická zařízení pro indukční ohřev
 • 11.05.04.99 Elektrické a elektronické vybavení pro obráběcí a tvářecí stroje jiné
 • 11.05.05 Montážní a průmyslové roboty v pružných výrobních systémech
 • 11.05.05.01 Pružné montážní systémy
 • 11.05.05.02 Individuální montážní pracoviště
 • 11.05.05.03 Montážní zařízení a montážní automatické stroje
 • 11.05.05.04 Montážní linky v pružných výrobních systémech
 • 11.05.05.05 Stavebnicové jednotky pro montážní systémy
 • 11.05.05.06 Manipulační zařízení pro skladování, vstup a výstup obrobků, polotovarů v pružných výrobních systémech
 • 11.05.05.07 Manipulační zařízení pro uspořádání a polohování obrobků
 • 11.05.05.08 Podávací a posuvná zařízení pro obráběcí stroje
 • 11.05.05.09 Upínací prostředky a upínací automatické přípravky
 • 11.05.05.10 Výměnná zařízení pro úchopné hlavice robotů
 • 11.05.05.11 Manipulátory v pružných výrobních systémech
 • 11.05.05.12 Průmyslové roboty v pružných výrobních systémech
 • 11.05.05.13 Pracovní nástroje pro průmyslové roboty
 • 11.05.05.99 Montážní a průmyslové roboty v pružných výrobních systémech jiné
 • 11.05.06 Automatizace skladování a přepravy pro oblast obrábění a tváření
 • 11.05.06.01 Dopravníkové systémy pro oblast obrábění a tváření
 • 11.05.06.02 Dopravníky pro obrobky pro oblast obrábění a tváření
 • 11.05.06.03 Bezobslužné pozemní dopravníky pro oblast obrábění a tváření
 • 11.05.06.04 Bezobslužné skladové dopravníky pro oblast obrábění a tváření
 • 11.05.06.05 Díly k propojení jednotlivých výrobních uzlů
 • 11.05.06.06 Zásobníky obrobků, výlisků, polotovarů
 • 11.05.06.07 Skladovací systémy pro oblast obrábění a tváření
 • 11.05.06.08 Systémy paletizace obrobků a nástrojů
 • 11.05.06.09 Systémy skladování obrobků a nástrojů
 • 11.05.06.10 Paletizační systémy pro oblast obrábění a tváření
 • 11.05.06.11 Skladovací zařízení pro výrobní provozy v oblasti obrábění a tváření
 • 11.05.06.12 Drtiče kovových třísek v pružných výrobních systémech
 • 11.05.06.13 Dopravníky třísek pro pružné výrobní systémy
 • 11.05.06.14 Odolejovávací zařízení třísek
 • 11.05.99 Pružné výrobní systémy jiné
 • 11.06 Přesné nástroje
 • 11.06.01 Nástroje pro obrábění
 • 11.06.01.01 Výstružníky
 • 11.06.01.02 Vyvrtávací tyče
 • 11.06.01.03 Břitové destičky
 • 11.06.01.04 Nástroje protahovací
 • 11.06.01.05 Nástroje na ozubení
 • 11.06.01.06 Kruhové závitové čelisti
 • 11.06.01.07 Nástroje na závity (řezné)
 • 11.06.01.08 Frézy a obrážecí kotoučové nože
 • 11.06.01.09 Záhlubníky a výhrubníky
 • 11.06.01.10 Pilové kotouče na kovy, včetně kotoučů s destičkami ze slinutých karbidů
 • 11.06.01.11 Pilové listy na kov
 • 11.06.01.12 Pilové pásy na kov
 • 11.06.01.13 Pilové kotouče segmentové
 • 11.06.01.14 Válcové pily, vyřezávací pily
 • 11.06.01.15 Břitové destičky z řezné keramiky
 • 11.06.01.16 Nástroje s břitem ze slinutého karbidu, destičky ze slinutého karbidu
 • 11.06.01.17 Šroubovité a středicí vrtáky
 • 11.06.01.18 Kopinaté vrtáky
 • 11.06.01.19 Stupňovité vrtáky
 • 11.06.01.20 Dělové vrtáky
 • 11.06.01.21 Vyvrtávací nástroje
 • 11.06.01.22 Nástroje pro přesné vyvrtávání
 • 11.06.01.23 Soustružnické nože a držáky
 • 11.06.01.24 Diamantové nástroje, diamantové pasty a průmyslové diamanty
 • 11.06.01.25 Orovnávací nástroje
 • 11.06.01.26 Nástroje pro ševingování a odjehlování
 • 11.06.01.27 Hoblovací a obrážecí nástroje
 • 11.06.01.28 Honovací, lapovací a lešticí nástroje
 • 11.06.01.29 Řezné nástroje povlakované
 • 11.06.01.30 Řezné nástroje kódované
 • 11.06.01.31 Poháněné nástroje
 • 11.06.01.32 Grafitové materiály pro elektroerozivní obrábění (EDM - Electro discharge machining)
 • 11.06.01.33 Elektrody, řezací drátky, spotřební materiál pro elektrojiskrové obráběcí stroje
 • 11.06.01.34 Speciální nástroje pro obrábění
 • 11.06.01.35 Prostředky na ošetření nástrojů pro obrábění
 • 11.06.01.99 Nástroje pro obrábění jiné
 • 11.06.02 Nástroje pro tváření
 • 11.06.02.01 Střižné nástroje
 • 11.06.02.02 Nože pro nůžky na plech, strojní nože pro průmyslové účely
 • 11.06.02.03 Vystřihovací nástroje
 • 11.06.02.04 Tvářecí nástroje
 • 11.06.02.05 Razicí nástroje, raznice
 • 11.06.02.06 Značkovací nástroje
 • 11.06.02.07 Lisovníky
 • 11.06.02.08 Rýhovací, vroubkovací nástroje
 • 11.06.02.09 Kotouče na válcování závitů
 • 11.06.02.10 Nástroje na závity (tvářecí)
 • 11.06.02.10.01 Hlavy pro válcování závitů za studena
 • 11.06.02.11 Nástroje pro válečkování, nástroje pro hlazení a zpevňování
 • 11.06.02.12 Průvlaky
 • 11.06.02.13 Zápustky
 • 11.06.02.14 Hlubokotažné nástroje
 • 11.06.02.15 Nástroje pro tváření povlakované
 • 11.06.02.16 Rychloupínací zařízení pro tvářecí nástroje
 • 11.06.02.17 Systémy výměny nástrojů pro lisy
 • 11.06.02.18 Speciální nástroje pro tváření
 • 11.06.02.19 Formy pro tlakové lití kovů
 • 11.06.02.20 Vodicí stojánky
 • 11.06.02.21 Normalizované díly pro tvářecí nástroje a formy (razníky, střižníky, sloupky, pouzdra)
 • 11.06.02.22 Klínové jednotky
 • 11.06.02.99 Nástroje pro tváření jiné
 • 11.06.03 Upínací nářadí
 • 11.06.03.01 Upínky a ostatní upínací prvky
 • 11.06.03.02 Ovládací elementy pro přípravky a stroje
 • 11.06.03.03 Kleštinová upínací pouzdra
 • 11.06.03.04 Strojní svěráky
 • 11.06.03.05 Vrtačková sklíčidla
 • 11.06.03.06 Sklíčidla pro brusky ručně ovládaná
 • 11.06.03.07 Sklíčidla pro brusky silově ovládaná
 • 11.06.03.08 Soustružnická sklíčidla ručně ovládaná
 • 11.06.03.09 Soustružnická sklíčidla silově ovládaná
 • 11.06.03.10 Upínací hroty a unášeče pro soustruhy
 • 11.06.03.11 Upínací trny
 • 11.06.03.12 Magnetické upínače
 • 11.06.03.13 Frézovací trny
 • 11.06.03.14 Upínací pouzdra
 • 11.06.03.15 Dělicí upínací přístroje
 • 11.06.03.16 Magnetické upínací desky
 • 11.06.03.17 Vakuové upínací desky
 • 11.06.03.18 Lícní desky
 • 11.06.03.19 Nožové držáky
 • 11.06.03.20 Nástrojové držáky
 • 11.06.03.21 Otočné stoly, včetně NC řízených
 • 11.06.03.22 Křížové stoly, včetně NC řízených
 • 11.06.03.23 Upínací kódované nářadí
 • 11.06.03.24 Upínací systémy, včetně modulárních
 • 11.06.03.99 Upínací nářadí jiné
 • 11.06.04 Nástrojové systémy
 • 11.06.04.01 Nástrojové systémy modulární
 • 11.06.04.02 Otočné zásobníky nástrojů
 • 11.06.04.03 Výměníky a zásobníky nástrojů
 • 11.06.04.04 Software pro nástrojové vybavení
 • 11.06.04.05 Vícevřetenové hlavy
 • 11.06.04.06 Vyvrtávací hlavy a hlavy pro čelní obrábění
 • 11.06.04.07 Vrtací revolverové hlavy
 • 11.06.04.08 Obrážecí hlavy
 • 11.06.04.09 Frézovací hlavy
 • 11.06.04.10 Nožové držáky s možností připojení pohonu
 • 11.06.04.11 Kopírovací zařízení
 • 11.06.04.12 Zařízení pro podsoustružení
 • 11.06.04.13 Zařízení pro orovnávání a tvarování brusných kotoučů
 • 11.06.04.14 Závitořezné přístroje
 • 11.06.04.15 Frézovací přístroje
 • 11.06.04.16 Vyvrtávací přístroje
 • 11.06.04.17 Brousicí přístroje
 • 11.06.04.18 Systémy pro identifikaci nástrojů
 • 11.06.04.19 Zařízení pro identifikaci zlomených nástrojů
 • 11.06.04.20 Přístroje na měření a seřizování nástrojů
 • 11.06.04.21 Systémy pro údržbu nástrojů
 • 11.06.04.22 Přístroje a zařízení na soustružení kulových ploch
 • 11.06.04.99 Nástrojové systémy jiné
 • 11.06.99 Přesné nástroje jiné
 • 11.07 Příslušenství pro kovoobrábění a tváření
 • 11.07.01 Mazání a chlazení kovoobráběcích a tvářecích strojů
 • 11.07.01.01 Mazací oleje a prostředky pro obráběcí a tvářecí stroje
 • 11.07.01.02 Chladicí a mazací látky
 • 11.07.01.03 Centrální mazací zařízení
 • 11.07.01.04 Mazací systémy
 • 11.07.01.05 Chladicí zařízení
 • 11.07.01.06 Zařízení pro čištění chladicích a mazacích prostředků, filtry, odstředivky
 • 11.07.01.07 Zařízení pro čištění a odmašťování kovů
 • 11.07.01.08 Ostřikovací zařízení pro kovací stroje
 • 11.07.01.09 Zařízení na čištění sudů
 • 11.07.01.10 Hadice na chladicí prostředky
 • 11.07.02 Likvidace odpadů v oblasti obrábění a tváření
 • 11.07.02.01 Zařízení a komponenty pro udržení čistoty vzduchu
 • 11.07.02.02 Odsávací zařízení v oblasti obrábění a tváření
 • 11.07.02.03 Odsávače prachu, filtrační zařízení, filtry
 • 11.07.02.04 Zařízení a komponenty pro čištění odpadních vod v oblasti obrábění a tváření
 • 11.07.02.05 Zařízení a komponenty pro úpravu vody v oblasti obrábění a tváření
 • 11.07.02.06 Zařízení pro čištění emulze
 • 11.07.02.07 Zařízení pro úpravu chladicích a mazacích látek
 • 11.07.02.08 Zařízení pro odlučování olejů a olejové mlhy
 • 11.07.02.09 Sběrné nádrže na použité oleje
 • 11.07.02.10 Zařízení pro filtraci, ultrafiltraci
 • 11.07.02.11 Drtiče třísek
 • 11.07.02.12 Dopravníky třísek
 • 11.07.02.13 Briketovací lisy na třísky
 • 11.07.02.14 Odmašťovací zařízení na třísky
 • 11.07.02.15 Sklopné nádoby na odstraňování třísek
 • 11.07.02.16 Průmyslové vysavače k čištění strojů
 • 11.07.02.17 Zařízení pro úpravy vody pro superfinišovací zařízení
 • 11.07.03 Mechanické díly a příslušenství pro stavbu obráběcích a tvářecích strojů
 • 11.07.03.01 Armatury pro obráběcí a tvářecí stroje
 • 11.07.03.02 Těsnění pro obráběcí a tvářecí stroje
 • 11.07.03.03 Pružné podložky a ustavovací prvky
 • 11.07.03.04 Pružiny pro obráběcí a tvářecí stroje
 • 11.07.03.05 Pohonné prvky pro obráběcí a tvářecí stroje
 • 11.07.03.06 Převodová ústrojí pro obráběcí a tvářecí stroje
 • 11.07.03.07 Převodová ústrojí s plynulou změnou otáček pro obráběcí a tvářecí stroje
 • 11.07.03.08 Redukční převodová ústrojí pro obráběcí a tvářecí stroje
 • 11.07.03.09 Spojky pro obráběcí a tvářecí stroje
 • 11.07.03.10 Třecí spojky pro obráběcí a tvářecí stroje
 • 11.07.03.11 Brzdy pro obráběcí a tvářecí stroje
 • 11.07.03.12 Kluzná a valivá ložiska pro obráběcí a tvářecí stroje
 • 11.07.03.13 Lineární vedení pro obráběcí a tvářecí stroje
 • 11.07.03.14 Kuličková a válečková vedení, pneumatická vedení
 • 11.07.03.15 Kuličkové šrouby a matice
 • 11.07.03.16 Strojní elementy pro obráběcí a tvářecí stroje
 • 11.07.03.17 Hydraulické pohony, čerpadla, motory, válce, hnací ústrojí a agregáty
 • 11.07.03.18 Hydraulická řídicí a regulační technika pro obráběcí a tvářecí stroje
 • 11.07.03.19 Vysokotlaká vedení a hadice, ohebné trubky
 • 11.07.03.20 Armatury, přípojky pro obráběcí a tvářecí stroje
 • 11.07.03.21 Vysokotlaká čerpadla a jejich příslušenství ke strojům pro řezání vodním paprskem
 • 11.07.03.22 Pneumatické pohony, řídicí a regulační technika, komponenty pro obráběcí a tvářecí stroje
 • 11.07.03.23 Kompresory pro obráběcí a tvářecí stroje
 • 11.07.03.24 Zařízení pro úpravu tlakového vzduchu
 • 11.07.03.25 Malá zvedací a přepravní válečková zařízení
 • 11.07.03.26 Pneumatické a olejopneumatické zvedací mechanismy
 • 11.07.03.27 Navíjecí a odvíjecí zařízení
 • 11.07.03.28 Zásobníky a podavače tyčí
 • 11.07.03.29 Zásobníky a podavače plechů
 • 11.07.03.30 Brusná vřetena
 • 11.07.03.31 Vysokootáčková vřetena pro obráběcí stroje
 • 11.07.03.32 Hlavní vřetena pro soustružnické, frézovací, vrtací a vyvrtávací stroje
 • 11.07.03.33 Stěrače vodicích ploch obráběcích strojů
 • 11.07.03.34 Stojany, lože a díly z polymerbetonu
 • 11.07.03.35 Osvětlení strojů
 • 11.07.03.36 Pracovní ochranné prostředky
 • 11.07.03.37 Ochranná zařízení
 • 11.07.03.38 Ochranné kryty pro obráběcí stroje, pro vodicí šrouby a vodicí plochy
 • 11.07.03.39 Bezpečnostní a ochranná vybavení pro obráběcí a tvářecí stroje
 • 11.07.03.40 Protiskluzové rohože ke strojům
 • 11.07.03.41 Skříňky pro nástroje a nářadí k obráběcím strojům
 • 11.07.03.42 Zařízení dílen pro kovoobrábění a tváření
 • 11.07.99 Příslušenství pro kovoobrábění a tváření jiné
 • 11.08 Servis a opravy kovoobráběcích a tvářecích strojů, repasované stroje
 • 11.08.01 Náhradní díly k obráběcím strojům
 • 11.08.02 Náhradní díly k tvářecím strojům
 • 11.08.03 Generální opravy obráběcích a tvářecích strojů
 • 11.08.03.01 Generální opravy obráběcích strojů
 • 11.08.03.02 Generální opravy tvářecích strojů
 • 11.08.04 Rekonstrukce a modernizace obráběcích a tvářecích strojů
 • 11.08.04.01 Modernizace elektrické výbavy obráběcích a tvářecích strojů
 • 11.08.04.02 Modernizace periferií u NC a CNC strojů
 • 11.08.04.03 Rekonstrukce a modernizace obráběcích strojů
 • 11.08.04.04 Rekonstrukce a modernizace tvářecích strojů
 • 11.08.05 Repasované obráběcí stroje
 • 11.08.06 Repasované tvářecí stroje
 • 11.08.99 Servis a opravy kovoobráběcích a tvářecích strojů, repasované stroje jiné
 • 11.09 Mechanizované ruční nářadí
 • 11.09.01 Pneumatické ruční nářadí
 • 11.09.01.01 Ruční pneumatické vrtačky
 • 11.09.01.02 Ruční pneumatické závitořezné stroje
 • 11.09.01.03 Ruční pneumatické utahováky a šroubováky
 • 11.09.01.04 Ruční pneumatické brusky, rozbrušovačky a leštičky
 • 11.09.01.05 Ruční pneumatické nůžky
 • 11.09.01.06 Ruční pneumatické nýtovací kleště
 • 11.09.01.99 Pneumatické ruční nářadí jiné
 • 11.09.02 Elektrické ruční nářadí, včetně AKU programu
 • 11.09.02.01 Ruční elektrické vrtačky a kladiva
 • 11.09.02.02 Ruční elektrické brusky, rozbrušovačky a leštičky
 • 11.09.02.03 Ruční elektrické pily, nůžky a frézky
 • 11.09.02.04 Ruční elektrické utahováky, šroubováky a závitořezy
 • 11.09.02.05 Ruční elektrické sponkovačky
 • 11.09.02.06 Ruční elektrické nýtovací kleště
 • 11.09.02.07 Mikronářadí
 • 11.09.02.99 Elektrické ruční nářadí, včetně AKU programu jiné
 • 11.09.03 Ruční nářadí hydraulické
 • 11.09.04 Ruční nářadí poháněné spalovacím motorem
 • 11.09.05 Mechanizované ruční nářadí mobilní a závěsné
 • 11.09.99 Mechanizované ruční nářadí jiné
 • 11.10 Ruční nemechanizované nářadí
 • 11.10.01 Ruční kladiva
 • 11.10.02 Kleště, hasáky
 • 11.10.03 Ruční nástroje na odjehlování, pilníky
 • 11.10.04 Sekáče, sekery
 • 11.10.05 Šroubováky
 • 11.10.06 Klíče, momentové klíče
 • 11.10.07 Ruční řezací nářadí
 • 11.10.08 Svěráky
 • 11.10.09 Svěrky (ztužidla)
 • 11.10.10 Stahováky
 • 11.10.11 Ruční zvedáky
 • 11.10.12 Kufry a brašny na nářadí
 • 11.10.99 Ruční nemechanizované nářadí jiné
 • 11.11 Instituce, literatura a služby v oblasti kovoobrábění a tváření
 • 11.11.01 Sdružení, organizace v oblasti kovoobrábění a tváření
 • 11.11.02 Technická vydavatelství, literatura, odborné časopisy
 • 11.11.03 Poradenství v oblasti obráběcích a tvářecích strojů
 • 11.11.04 Inženýrské a projekční služby v oblasti obráběcích a tvářecích strojů
 • 11.11.04.01 Inženýrské a projekční služby v oblasti obráběcích strojů
 • 11.11.04.02 Inženýrské a projekční služby v oblasti tvářecích strojů
 • 11.11.05 Technologie pro obrábění a tváření
 • 11.11.06 Výroba jednoúčelových obráběcích a tvářecích strojů na zakázku
 • 11.11.06.01 Výroba jednoúčelových obráběcích strojů na zakázku
 • 11.11.06.02 Výroba jednoúčelových tvářecích strojů na zakázku
 • 11.11.07 Realizace investičních celků pro obrábění a tváření
 • 11.11.08 Obchodní služby v oblasti obráběcích a tvářecích strojů
 • 11.11.09 Leasing kovoobráběcích a tvářecích strojů
 • 11.11.10 Povlakování řezných a tvářecích nástrojů na zakázku
 • 11.11.11 Renovace a regenerace nástrojů na zakázku
 • 11.11.11.01 Renovace lisovacích forem
 • 11.11.12 Služby reverzního inženýrství
 • 11.11.13 Rychlé vytváření prototypů na zakázku
 • 11.11.14 Nabídka výrobních kapacit v oblasti obrábění a tváření
 • 11.11.14.01 Dělení materiálů na zakázku
 • 11.11.14.02 Zpracování plechů na zakázku
 • 11.11.14.03 Kovovýroba na zakázku
 • 11.11.14.04 Nabídka výrobních kapacit v oblasti obrábění
 • 11.11.14.04.01 CNC obrábění na zakázku
 • 11.11.14.04.02 Vysokorychlostní (HSC) obrábění na zakázku
 • 11.11.14.04.03 Obrábění obtížně obrobitelných materiálů na zakázku
 • 11.11.14.04.04 Laserové značení, popisování, gravírování na zakázku
 • 11.11.14.04.05 Leštění obrobků na zakázku
 • 11.11.14.05 Nabídka výrobních kapacit v oblasti tváření
 • 11.11.99 Instituce, literatura a služby v oblasti kovoobrábění a tváření jiné
 • 11.99 Kovoobráběcí a tvářecí stroje, ruční nářadí jiné
 • 12 FOND-EX - 19. mezinárodní slévárenský veletrh
 • 12.01 Vsázkové suroviny pro slévárny
 • 12.01.01 Surová železa
 • 12.01.02 Neželezné kovy, jejich slitiny a předslitiny
 • 12.01.03 Kovový odpad (šrot)
 • 12.01.04 Dezoxidační přísady
 • 12.01.05 Legující přísady
 • 12.01.05.01 Feroslitiny
 • 12.01.06 Struskotvorné přísady
 • 12.01.07 Slévárenský koks
 • 12.01.99 Vsázkové suroviny pro slévárny jiné
 • 12.02 Zařízení tavíren
 • 12.02.01 Zařízení tavíren litiny
 • 12.02.02 Zařízení tavíren oceli
 • 12.02.03 Zařízení tavíren neželezných kovů
 • 12.03 Žáruvzdoroviny
 • 12.03.01 Netvarové žárovzdorné materiály
 • 12.03.02 Tvarové žárovzdorné materiály, tvarovky
 • 12.03.03 Keramické filtry, sítka pro slévárenství
 • 12.03.04 Tavicí a udržovací kelímky pecí a pánví
 • 12.03.05 Chemické suroviny a přísady pro výrobu žárovzdorných výrobků
 • 12.03.99 Žáruvzdoroviny jiné
 • 12.04 Technické plyny pro slévárenství
 • 12.05 Modelová zařízení
 • 12.05.01 Modelová zařízení (modely, jaderníky, šablony)
 • 12.05.01.01 Modelová zařízení ze dřeva
 • 12.05.01.02 Modelová zařízení z plastu, pryskyřice
 • 12.05.01.03 Modelová zařízení z kovu
 • 12.05.01.04 Modelová zařízení z vosku
 • 12.05.01.99 Modelová zařízení (modely, jaderníky, šablony) jiná
 • 12.05.02 Stroje a pomůcky na výrobu modelových zařízení
 • 12.05.03 Výroba modelů s pomocí systému Rapid Prototyping
 • 12.05.04 Materiály pro výrobu modelových zařízení
 • 12.06 Materiály pro formovací a jádrové směsi
 • 12.06.01 Ostřiva
 • 12.06.02 Pojiva
 • 12.06.02.01 Pojiva anorganická
 • 12.06.02.02 Pojiva organická
 • 12.06.03 Přísady do formovacích a jádrových směsí
 • 12.06.04 Formovací a jádrové směsi
 • 12.07 Zařízení pro úpravu formovacích a jádrových směsí
 • 12.07.01 Zařízení pro úpravu vazných směsí
 • 12.07.02 Zařízení pro úpravu nevazných směsí
 • 12.07.03 Zařízení pro regeneraci vratných formovacích směsí
 • 12.07.03.01 Magnety, separátory a detektory kovů pro slévárenství
 • 12.08 Vtoková a nálitková technika
 • 12.09 Zařízení formoven a jádroven
 • 12.09.01 Zařízení formoven
 • 12.09.01.01 Stroje pro formování bentonitové směsi v rámech
 • 12.09.01.02 Automatické formovací linky s rámy a jejich příslušenství
 • 12.09.01.03 Automatické bezrámové formovací linky a jejich příslušenství
 • 12.09.01.04 Pískomety, pískometné linky a jejich příslušenství
 • 12.09.01.05 Stroje a zařízení pro použití ST (samovolně tvrdnoucí) technologie
 • 12.09.01.06 Zařízení na výrobu skořepinových forem
 • 12.09.01.07 Zařízení pro zpevňování forem vakuuem (V-proces)
 • 12.09.01.08 Zařízení na výrobu forem bez pojiva na spalitelný model
 • 12.09.01.99 Zařízení formoven jiná
 • 12.09.02 Zařízení jaderen
 • 12.09.02.01 Vstřelovací stroje
 • 12.09.02.02 Zařízení pro vstřelování jader z ST (samovolně tvrdnoucích) směsí
 • 12.09.02.03 Zařízení pro vytvrzování jader teplem
 • 12.09.02.04 Zařízení pro výrobu CB (Cold Box) jader
 • 12.09.02.05 Automatizované linky a jejich příslušenství pro výrobu jader
 • 12.09.02.99 Zařízení jaderen jiná
 • 12.09.03 Sušárny, sušicí komory
 • 12.09.04 Pomůcky, pomocné prostředky pro formovny a jaderny
 • 12.09.05 Pomocné materiály a příslušenství pro nálitky
 • 12.10 Slévárenské tavicí a udržovací pece
 • 12.10.01 Slévárenské palivové pece
 • 12.10.02 Slévárenské elektrické pece
 • 12.10.02.01 Slévárenské indukční kelímkové a kanálkové pece (nízkofrekvenční a středofrekvenční)
 • 12.10.02.02 Slévárenské obloukové pece
 • 12.10.02.03 Slévárenské odporové pece
 • 12.10.03 Slévárenské vakuové pece
 • 12.10.04 Slévárenské plazmové pece
 • 12.10.05 Slévárenské elektronové pece
 • 12.10.06 Příslušenství slévárenských pecí
 • 12.10.06.01 Palivové hořáky
 • 12.10.06.02 Cívky pro indukční pece
 • 12.10.99 Slévárenské tavicí a udržovací pece jiné
 • 12.11 Licí stroje a zařízení, příslušenství
 • 12.11.01 Licí stroje a zařízení
 • 12.11.01.01 Licí pánve
 • 12.11.01.02 Stroje a zařízení na výklopné a gravitační lití
 • 12.11.01.03 Stroje a zařízení pro nízkotlaké lití
 • 12.11.01.04 Kokilové licí stroje
 • 12.11.01.05 Tlakové licí stroje
 • 12.11.01.06 Stroje a zařízení pro odstředivé lití kovů
 • 12.11.01.07 Automatizovaná licí zařízení
 • 12.11.01.99 Licí stroje a zařízení jiná
 • 12.11.02 Trvalé formy
 • 12.11.02.01 Trvalé formy z kovu
 • 12.11.02.02 Trvalé formy z keramických materiálů
 • 12.11.02.99 Trvalé formy jiné
 • 12.11.03 Pomocné materiály a příslušenství pro licí stroje a zařízení
 • 12.11.03.01 Nářadí pro licí stroje a zařízení
 • 12.11.03.02 Chemické prostředky pro lití a licí stroje
 • 12.11.03.03 Temperovací zařízení pro tlakové licí formy
 • 12.11.99 Licí stroje a zařízení, příslušenství jiné
 • 12.12 Zařízení a pomůcky pro uvolňování odlitků z forem
 • 12.13 Zařízení a příslušenství pro dokončování surových odlitků
 • 12.13.01 Zařízení a příslušenství k čištění povrchu odlitků
 • 12.13.02 Zařízení a příslušenství pro oddělování vtoků a nálitků
 • 12.13.03 Zařízení a příslušenství pro apreturu odlitků
 • 12.14 Zařízení a materiál pro svařování, řezání a opravy odlitků
 • 12.15 Zařízení a materiály pro úpravu a opracování odlitků
 • 12.16 Vzduchotechnika pro slévárny
 • 12.17 Dopravní a skladovací zařízení pro slévárenství
 • 12.18 Roboty, manipulátory, manipulační zařízení a jejich příslušenství pro slévárenství
 • 12.19 Řídicí a regulační technika pro slévárenství
 • 12.20 Měřicí a zkušební technika pro slévárenství
 • 12.21 Výpočetní technika, řízení, kalkulace, simulace
 • 12.21.01 CAD, CAM, CIM pro slévárenství
 • 12.22 Ochrana životního prostředí a likvidace odpadů ve slévárenství
 • 12.23 Odlitky
 • 12.23.01 Odlitky z litiny
 • 12.23.01.01 Odlitky z šedé litiny
 • 12.23.01.02 Odlitky z tvárné litiny
 • 12.23.01.03 Odlitky z temperované litiny
 • 12.23.01.04 Odlitky z litiny s červíkovým grafitem
 • 12.23.01.05 Odlitky z bílé litiny
 • 12.23.01.06 Odlitky z tvrzené litiny
 • 12.23.01.07 Odlitky z legované litiny
 • 12.23.02 Odlitky z oceli
 • 12.23.02.01 Odlitky z uhlíkaté oceli
 • 12.23.02.02 Odlitky z legované oceli
 • 12.23.03 Odlitky z neželezných kovů a slitin
 • 12.23.03.01 Odlitky z hliníkových slitin
 • 12.23.03.02 Odlitky z hořčíkových slitin
 • 12.23.03.03 Odlitky z měděných slitin
 • 12.23.03.04 Odlitky ze zinkových slitin
 • 12.23.03.99 Odlitky z neželezných kovů a slitin jiné
 • 12.23.04 Odlitky pro vybrané oblasti průmyslu a koncové spotřeby
 • 12.23.04.01 Odlitky pro automobilový průmysl
 • 12.23.04.02 Odlitky pro zemědělské stroje
 • 12.23.04.03 Odlitky pro všeobecné strojírenství
 • 12.23.04.04 Odlitky pro chemický a petrochemický průmysl
 • 12.23.04.05 Odlitky pro potravinářský průmysl
 • 12.23.04.06 Odlitky pro stavebnictví
 • 12.23.04.07 Odlitky pro energetiku
 • 12.23.04.08 Odlitky pro elektrotechniku, letectví, medicínskou techniku
 • 12.23.04.09 Odlitky pro domácí spotřebiče, zahradní techniku, hobby
 • 12.23.04.10 Odlitky uměleckého slévárenství, sochy, sošky, ozdobné předměty
 • 12.23.04.99 Odlitky pro vybrané oblasti průmyslu a koncové spotřeby jiné
 • 12.23.99 Odlitky jiné
 • 12.24 Výzkum, služby, instituce, literatura v oblasti slévárenství
 • 12.24.01 Výzkum v oblasti slévárenství
 • 12.24.02 Nabídka výrobních kapacit v oblasti slévárenství
 • 12.24.02.01 Výroba modelů na zakázku
 • 12.24.02.02 Výroba jader na zakázku
 • 12.24.02.03 Výroba forem na zakázku
 • 12.24.02.04 Výroba odlitků na zakázku
 • 12.24.03 Poradenství v oblasti slévárenství
 • 12.24.04 Inženýrské a projekční služby v oblasti slévárenství
 • 12.24.05 Servis a opravy strojů a zařízení pro slévárenství
 • 12.24.06 Rekonstrukce a modernizace strojů a zařízení ve slévárenství
 • 12.24.07 Repasované stroje a zařízení pro slévárenství
 • 12.24.08 Výroba prototypových a jednoúčelových zařízení pro slévárenství
 • 12.24.09 Technologie pro slévárenství
 • 12.24.10 Realizace investičních celků pro slévárenství
 • 12.24.11 Odborná literatura, tisk v oblasti slévárenství
 • 12.24.12 Instituce a organizace v oblasti slévárenství
 • 12.24.13 Odborné školy v oblasti slévárenství
 • 12.24.14 Odborné kurzy a vzdělávání v oblasti slévárenství
 • 12.24.99 Výzkum, služby, instituce a literatura v oblasti slévárenství jiné
 • 13 WELDING - 26. mezinárodní veletrh svařovací techniky
 • 13.01 Stroje a zařízení pro svařování a navařování plamenem a řezání kyslíkem
 • 13.02 Stroje a zařízení pro svařování, navařování a řezání elektrickým obloukem
 • 13.02.01 Stroje a zařízení pro ruční svařování, navařování a řezání elektrickým obloukem
 • 13.02.02 Stroje a zařízení pro svařování a navařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře plynů odtavitelnou elektrodou (MIG, MAG)
 • 13.02.03 Stroje a zařízení pro svařování a navařování elektrickým obloukem neodtavitelnou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu (WIG, TIG)
 • 13.02.04 Stroje a zařízení pro svařování a navařování pod tavivem
 • 13.02.99 Stroje a zařízení pro svařování, navařování a řezání elektrickým obloukem jiné
 • 13.03 Stroje a zařízení pro žárové nástřiky
 • 13.04 Stroje a zařízení pro odporové svařování
 • 13.04.01 Stroje a zařízení pro bodové odporové svařování
 • 13.04.02 Stroje a zařízení pro odporové švové svařování
 • 13.04.03 Stroje a zařízení pro výstupkové odporové svařování
 • 13.04.04 Stroje a zařízení pro stykové a odtavovací odporové svařování
 • 13.04.05 Stroje a zařízení pro svařování pod roztavenou struskou
 • 13.04.99 Stroje a zařízení pro odporové svařování jiné
 • 13.05 Stroje a zařízení pro svařování tlakem (svařování třením, difuzní, za studena, ultrazvukové)
 • 13.06 Stroje a zařízení pro ostatní metody svařování, navařování, řezání a pájení
 • 13.06.01 Zařízení pro aluminotermické svařování
 • 13.06.02 Stroje a zařízení pro svařování plazmou
 • 13.06.03 Stroje a zařízení pro svařování laserem
 • 13.06.04 Stroje a zařízení pro svařování elektronovým paprskem
 • 13.06.05 Stroje a zařízení pro přivařování svorníků
 • 13.06.06 Stroje a zařízení pro průvarkové svařování
 • 13.06.07 Stroje a zařízení pro svařování plastů
 • 13.06.08 Stroje a zařízení pro pájení
 • 13.06.09 Stroje a zařízení pro speciální metody řezání
 • 13.06.10 Stroje a zařízení pro řezání plazmou
 • 13.06.99 Stroje a zařízení pro ostatní metody svařování, navařování, řezání a pájení jiné
 • 13.07 Přídavné a pomocné materiály
 • 13.07.01 Svařovací a řezací elektrody
 • 13.07.02 Svařovací dráty, trubičkové elektrody, pásky a tyčky
 • 13.07.03 Pájky
 • 13.07.04 Tavidla pro svařování a pájení
 • 13.07.05 Plyny pro svařování, řezání a pájení
 • 13.07.06 Prostředky pro moření a pasivaci svarů legovaných antikorozních ocelí
 • 13.07.07 Kapaliny, oleje a spreje pro svařování a pájení
 • 13.07.99 Přídavné a pomocné materiály jiné
 • 13.08 Roboty, manipulátory a příslušenství pro svařování
 • 13.08.01 Svařovací roboty
 • 13.08.02 Účelové manipulátory pro svařování a dělení materiálů a polohovací manipulátory
 • 13.08.03 Kontrolní, měřicí, řídicí, senzorické a další systémy a subsystémy pro svařování
 • 13.08.04 Hardware a software pro svářecí techniku
 • 13.09 Ostatní prvky, stroje a zařízení pro svařování
 • 13.09.01 Odsávací a filtrační zařízení pro oblast svařování
 • 13.09.02 Pracovní ochranné prostředky (kukly, brýle, pracovní a ochranné oděvy, bezpečnostní rohože apod.)
 • 13.09.03 Nástroje, přípravky a prvky strojů a zařízení pro svařování a příbuzné technologie (pneumatické, hydraulické prvky apod.)
 • 13.09.04 Stroje a zařízení na zpracování svařovaných konstrukcí (vibrační, tepelné zpracování apod.)
 • 13.09.05 Defektoskopická technika pro destruktivní a nedestruktivní zkoušení svarových spojů
 • 13.09.06 Sušárny přídavných materiálů v oblasti svařování
 • 13.09.99 Ostatní prvky, stroje a zařízení pro svařování jiné
 • 13.10 Zařízení pro lepení kovů
 • 13.11 Svařované konstrukce, subdodávky svařovaných dílů
 • 13.11.01 Svařence
 • 13.12 Výzkum, služby, instituce v oblasti svařování, řezání, pájení a lepení kovů
 • 13.12.01 Výzkum v oblasti svařování, řezání, pájení a lepení kovů
 • 13.12.02 Nabídka výrobních kapacit v oblasti svařování, řezání, pájení a lepení kovů
 • 13.12.03 Poradenství v oblasti svařování, řezání, pájení a lepení kovů
 • 13.12.04 Inženýrské a projekční služby v oblasti svařování, řezání, pájení a lepení kovů
 • 13.12.05 Servis a opravy strojů a zařízení pro svařování, řezání, pájení a lepení kovů
 • 13.12.06 Repasované stroje a zařízení pro svařování, řezání, pájení a lepení kovů
 • 13.12.07 Výroba prototypových a jednoúčelových zařízení pro svařování, řezání, pájení a lepení kovů
 • 13.12.08 Technologie pro svařování, řezání, pájení a lepení kovů
 • 13.12.09 Realizace investičních celků pro svařování, řezání, pájení a lepení kovů
 • 13.12.10 Odborná literatura, tisk v oblasti svařování, řezání, pájení a lepení kovů
 • 13.12.11 Instituce a organizace v oblasti svařování, řezání, pájení a lepení kovů
 • 13.12.12 Odborné školy v oblasti svařování, řezání, pájení a lepení kovů
 • 13.12.13 Odborné kurzy a vzdělávání v oblasti svařování, řezání, pájení a lepení kovů
 • 13.12.99 Výzkum, služby, instituce v oblasti svařování, řezání, pájení a lepení kovů jiné
 • 14 PROFINTECH - 9. mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy
 • 14.01 Zařízení na čištění a úpravu povrchů
 • 14.01.01 Omílací stroje
 • 14.01.02 Otryskávací stroje
 • 14.01.02.01 Vysokotlaké otryskávací stroje s vodním paprskem
 • 14.01.03 Kartáčovací stroje
 • 14.01.03.01 Průmyslové kartáče
 • 14.01.04 Odmašťovací a čisticí zařízení
 • 14.01.04.01 Odmašťovací a čisticí zařízení s organickými roztoky
 • 14.01.04.02 Odmašťovací a čisticí zařízení s vodními roztoky
 • 14.01.04.03 Zařízení pro vakuové odmašťování
 • 14.01.04.04 Odrezovací zařízení
 • 14.01.04.05 Laserová čisticí zařízení
 • 14.01.04.06 Ultrazvuková čisticí zařízení
 • 14.01.04.07 Čisticí a odmašťovací zařízení na bázi mikroorganismů
 • 14.01.04.99 Odmašťovací a čisticí zařízení jiná
 • 14.01.05 Mořicí zařízení
 • 14.01.06 Pasivační zařízení
 • 14.01.07 Fosfátovací zařízení
 • 14.01.08 Chromátovací zařízení
 • 14.01.09 Zařízení na odstraňování laku a vrstev laku
 • 14.01.09.01 Odlakovací a čisticí pece
 • 14.01.10 Přípravky a spotřební materiál pro zařízení na čištění a úpravu povrchů
 • 14.01.10.01 Abraziva pro omílací a otryskávací stroje
 • 14.01.10.02 Čisticí, odmašťovací prostředky
 • 14.01.10.03 Odrezovací prostředky
 • 14.01.10.04 Odlakovače
 • 14.01.10.05 Antikorozní prostředky
 • 14.01.10.06 Mořidla
 • 14.01.10.07 Chromátovací, fosfátovací prostředky
 • 14.01.10.99 Přípravky a spotřební materiál pro zařízení na čištění a úpravu povrchů jiné
 • 14.01.99 Zařízení na čištění a úpravu povrchů jiná
 • 14.02 Galvanotechnická zařízení
 • 14.02.01 Zařízení pro galvanické pokovování
 • 14.02.02 Zařízení pro galvanické čištění a leštění
 • 14.02.03 Zařízení pro elektrolytickou oxidaci a barvení
 • 14.02.04 Zařízení pro galvanoplastiku
 • 14.02.05 Zařízení pro elektrotechnické leptání
 • 14.02.06 Galvanotechnická zařízení pro přípravu desek plošných spojů
 • 14.02.07 Zařízení pro pásové pokovování
 • 14.02.08 Galvanizační linky
 • 14.02.09 Zařízení pro bezproudové (chemické) pokovování
 • 14.02.10 Přídavná a pomocná zařízení pro galvanotechniku
 • 14.02.10.01 Zdroje elektrického proudu pro galvanotechnická zařízení
 • 14.02.10.02 Regulační a řídicí zařízení pro galvanotechniku
 • 14.02.10.03 Nádrže, nádoby pro galvanotechniku
 • 14.02.10.04 Ohřevná zařízení pro galvanizační lázně
 • 14.02.10.05 Koše pro výrobky zpracovávané galvanotechnicky
 • 14.02.10.06 Odstředivkové bubny pro galvanotechniku
 • 14.02.10.07 Filtrační aparáty pro galvanotechniku
 • 14.02.10.08 Recyklační zařízení pro galvanotechniku
 • 14.02.10.99 Přídavná a pomocná zařízení pro galvanotechniku jiná
 • 14.02.11 Anody pro galvanotechniku
 • 14.02.12 Chemikálie pro galvanotechniku
 • 14.02.99 Galvanotechnická zařízení jiná
 • 14.03 Lakovací zařízení, zařízení pro smaltování, zařízení pro nanášení plastových povlaků
 • 14.03.01 Zařízení pro nanášení nátěrových hmot pneumatickým stříkáním
 • 14.03.02 Zařízení na nanášení nátěrových hmot vysokotlakým stříkáním
 • 14.03.03 Zařízení na stříkání ohřátých nátěrových hmot
 • 14.03.04 Zařízení pro nanášení nátěrových hmot máčením
 • 14.03.05 Zařízení pro nanášení nátěrových hmot poléváním
 • 14.03.06 Bubnové stroje pro nanášení nátěrových hmot
 • 14.03.07 Zařízení pro navalování nátěrových hmot
 • 14.03.08 Lakovací elektrostatická zařízení na mokré nátěrové hmoty
 • 14.03.09 Lakovací zařízení na práškové nátěrové hmoty
 • 14.03.09.01 Rozprašovače pro elektrostatické nanášení prášku
 • 14.03.09.02 Pece a jejich příslušenství pro výpal práškových nátěrových hmot
 • 14.03.10 Zařízení pro elektroforézní nanášení nátěrových hmot
 • 14.03.11 Kabiny pro lakování, sušení a vypalování nátěrů
 • 14.03.11.01 Protipožární ochrana lakovacích kabin
 • 14.03.11.02 Vypalování nátěrů infračerveným zářením
 • 14.03.11.03 Indukční vypalování nátěrů
 • 14.03.11.04 Vytvrzování nátěrů ultrafialovým zářením
 • 14.03.11.05 Vytvrzování nátěrů elektronovým zářením
 • 14.03.12 Zařízení pro smaltování
 • 14.03.13 Zařízení pro nanášení plastů, pryží na povrchy
 • 14.03.14 Dopravníky pro lakovací zařízení
 • 14.03.15 Roboty, manipulátory a jejich příslušenství pro povrchové úpravy
 • 14.03.16 Kompresory a čerpadla pro zařízení na lakování
 • 14.03.17 Nátěrové hmoty a tmely
 • 14.03.17.01 Syntetické nátěrové hmoty
 • 14.03.17.02 Olejové nátěrové hmoty
 • 14.03.17.03 Asfaltové nátěrové hmoty
 • 14.03.17.04 Akrylátové nátěrové hmoty
 • 14.03.17.05 Akryluretanové nátěrové hmoty
 • 14.03.17.06 Epoxidové nátěrové hmoty
 • 14.03.17.07 Epoxyesterové nátěrové hmoty
 • 14.03.17.08 Epoxyakrylátové nátěrové hmoty
 • 14.03.17.09 Polyuretanové nátěrové hmoty
 • 14.03.17.10 Nátěrové hmoty ředitelné vodou
 • 14.03.17.11 Práškové nátěrové hmoty
 • 14.03.17.12 Ředidla a rozpouštědla
 • 14.03.17.13 Tmely pro povrchové úpravy
 • 14.03.17.14 Krycí a maskovací materiály pro lakovny
 • 14.03.17.99 Nátěrové hmoty a tmely jiné
 • 14.03.18 Nanolaky
 • 14.03.19 Barviva, pigmenty
 • 14.03.20 Smalty
 • 14.03.21 Fólie pro úpravu povrchu výrobků
 • 14.03.30 Dekorovací stroje a zařízení
 • 14.04 Zařízení pro chemicko-tepelné úpravy kovů
 • 14.04.01 Zařízení pro difuzní sycení povrchu oceli
 • 14.04.01.01 Zařízení pro cementování
 • 14.04.01.02 Zařízení pro nitridování
 • 14.04.01.03 Zařízení pro nitrocementování
 • 14.04.01.04 Zařízení pro karbonitridování
 • 14.04.01.05 Zařízení pro sulfonitridování
 • 14.04.01.06 Zařízení pro boridování
 • 14.04.01.07 Zařízení pro alitování
 • 14.04.02 Pece pro chemicko-tepelné úpravy povrchů a jejich příslušenství
 • 14.04.03 Pevné, kapalné a plynné látky pro chemicko-tepelné zušlechťování povrchů
 • 14.04.99 Zařízení pro chemicko-tepelné úpravy povrchů jiná
 • 14.05 Zařízení pro vytváření povlaků laserem a plazmovými technologiemi
 • 14.05.01 Laserová zařízení na nanášení povlaků
 • 14.05.02 Zařízení pro vytváření povlaků technologií PVD (Physical Vapour Deposition)
 • 14.05.03 Zařízení pro vytváření povlaků technologií CVD (Chemical Vapour Deposition)
 • 14.05.04 Plazmatická zařízení na nanášení povlaků iontovým svazkem
 • 14.05.05 Díly a příslušenství vakuových zařízení pro technologie vytváření povlaků laserem a plazmou
 • 14.05.99 Zařízení pro vytváření povlaků laserem a plazmovými technologiemi jiná
 • 14.06 Zařízení pro termické nástřiky
 • 14.06.01 Zařízení na stříkání kovů plamenem
 • 14.06.02 Zařízení na stříkání kovů elektrickým obloukem
 • 14.06.03 Zařízení na stříkání kovů plazmou
 • 14.06.99 Zařízení pro termické nástřiky jiná
 • 14.07 Speciální zařízení pro úpravu povrchů
 • 14.07.01 Zařízení pro tepelnou úpravu povrchu kovů
 • 14.07.01.01 Žíhací zařízení
 • 14.07.01.02 Kalicí a popouštěcí zařízení
 • 14.07.01.03 Pece a jejich příslušenství pro žíhání, kalení, popouštění
 • 14.07.01.04 Kalicí lázně a prostředky
 • 14.07.02 Brunýrovací zařízení
 • 14.07.03 Zařízení pro metalizaci
 • 14.07.04 Zařízení na žárové zinkování
 • 14.07.05 Zařízení na žárové cínování
 • 14.07.06 Lešticí, brousicí, lapovací zařízení a jejich příslušenství
 • 14.07.07 Netermická zařízení pro tvrzení povrchu
 • 14.07.08 Tamponový tisk, sítotisk
 • 14.07.09 Průmyslová značení povrchu
 • 14.07.09.01 Zařízení pro elektrochemické značení
 • 14.07.09.02 Mikroúderové značicí stroje
 • 14.07.09.03 Zařízení pro značení povrchu aplikací fólie
 • 14.07.09.04 Samolepicí materiály
 • 14.07.09.05 Gravírovací a rycí stroje a zařízení
 • 14.07.09.05.01 Laserové značkovací a gravírovací stroje
 • 14.07.09.06 Popisovací tiskárny
 • 14.07.09.07 Aplikátory etiket
 • 14.07.09.08 Razidla
 • 14.07.09.09 Razicí pistole
 • 14.07.09.10 Razicí lisy
 • 14.07.09.99 Průmyslová značení povrchu jiná
 • 14.07.99 Speciální zařízení pro úpravu povrchů jiná
 • 14.08 Ekotechnika v oblasti povrchových úprav
 • 14.08.01 Zařízení na úpravu vody pro techniku na povrchové úpravy
 • 14.08.02 Zařízení na čištění odpadních vod pro povrchovou techniku
 • 14.08.03 Zařízení na čištění vzdušin z povrchových úprav
 • 14.08.04 Likvidace odpadů z povrchových úprav
 • 14.08.05 Poradenství pro ekotechniku v oblasti povrchových úprav
 • 14.08.99 Ekotechnika v oblasti povrchových úprav jiná
 • 14.09 Výpočetní, zkušební a měřicí technika pro povrchové úpravy
 • 14.09.01 Počítačové systémy pro řízení firem na povrchové úpravy
 • 14.09.02 Software pro podporu jakosti (CAQ)
 • 14.09.03 CAD, CAM, CIM pro povrchové úpravy
 • 14.09.04 Regulační a řídicí zařízení pro technologie povrchových úprav
 • 14.09.05 Zkušební a měřicí technika pro oblast povrchových úprav
 • 14.09.05.01 Zkušební a měřicí technika pro oblast nanotechnologií
 • 14.09.99 Výpočetní, zkušební a měřicí technika pro povrchové úpravy jiná
 • 14.10 Výzkum, služby, instituce v oblasti povrchových úprav
 • 14.10.01 Výzkum v oblasti povrchových úprav
 • 14.10.02 Nabídka výrobních kapacit v oblasti povrchových úprav
 • 14.10.02.01 Čištění a předúprava povrchů na zakázku
 • 14.10.02.02 Galvanotechnické práce na zakázku
 • 14.10.02.03 Tepelné úpravy kovů na zakázku
 • 14.10.02.03.01 Kalení, žíhání na zakázku
 • 14.10.02.04 Chemicko-tepelné úpravy kovů na zakázku
 • 14.10.02.05 Nanášení technických povlaků na zakázku
 • 14.10.02.05.01 Povlakování nástrojů metodami PVD a CVD na zakázku
 • 14.10.02.06 Lakování na zakázku
 • 14.10.02.07 Antikorozní ochrana bez šestimocného chrómu na zakázku
 • 14.10.02.08 Metalizace povrchů na zakázku
 • 14.10.02.09 Žárové zinkování na zakázku
 • 14.10.02.10 Termické nástřiky na zakázku
 • 14.10.02.11 Plátování na zakázku
 • 14.10.02.12 Nanášení plastových povlaků na zakázku
 • 14.10.02.12.01 Nanášení fluoroplastových povlaků na zakázku
 • 14.10.03 Poradenství v oblasti povrchových úprav
 • 14.10.04 Inženýrské a projekční služby v oblasti povrchových úprav
 • 14.10.05 Servis a opravy strojů a zařízení pro povrchové úpravy
 • 14.10.06 Repasované stroje a zařízení pro povrchové úpravy
 • 14.10.07 Výroba prototypových a jednoúčelových zařízení pro povrchové úpravy
 • 14.10.08 Technologie pro povrchové úpravy
 • 14.10.08.01 Technologické projekty pro povrchové úpravy
 • 14.10.08.02 Technologické dodávky pro průmysl povrchových úprav
 • 14.10.09 Realizace investičních celků pro povrchové úpravy
 • 14.10.10 Finanční služby, leasing pro oblast povrchových úprav
 • 14.10.11 Odborná literatura, tisk v oblasti povrchových úprav
 • 14.10.12 Instituce a organizace v oblasti povrchových úprav
 • 14.10.13 Odborné školy v oblasti povrchových úprav
 • 14.10.14 Odborné kurzy a vzdělávání v oblasti povrchových úprav
 • 14.10.99 Výzkum, služby, instituce v oblasti povrchových úprav jiné
 • 15 PLASTEX - 8. mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů
 • 15.01 Polymery - suroviny a aditiva
 • 15.01.01 Termoplasty
 • 15.01.01.01 Polyolefiny
 • 15.01.01.01.01 Polyethyleny (PE)
 • 15.01.01.01.01.01 PE s velmi nízkou hustotou (ULDPE)
 • 15.01.01.01.01.02 PE s nízkou hustotou (LDPE)
 • 15.01.01.01.01.03 Lineární PE s nízkou hustotou (LLDPE)
 • 15.01.01.01.01.04 PE se střední hustotou (MDPE)
 • 15.01.01.01.01.05 PE s vysokou hustotou (HDPE)
 • 15.01.01.01.01.06 PE s vysokou molekulovou hmotností (HMW-HDPE)
 • 15.01.01.01.01.07 PE s ultravysokou molekulovou hmotností (UHMW-HDPE)
 • 15.01.01.01.01.08 Modifikované PE, kopolymery, odbouratelné typy
 • 15.01.01.01.01.99 Polyethyleny jiné
 • 15.01.01.01.02 Polypropyleny (PP)
 • 15.01.01.01.03 Polybuten (PB) a polyisobutylen (PIB)
 • 15.01.01.01.99 Polyolefiny jiné
 • 15.01.01.02 Polystyrenové plasty
 • 15.01.01.02.01 Standardní polystyren (PS)
 • 15.01.01.02.02 Zpěňovatelný polystyren (EPS)
 • 15.01.01.02.03 Houževnatý polystyren (S/B, HIPS)
 • 15.01.01.02.04 Kopolymery styren-akrylonitril (SAN)
 • 15.01.01.02.05 Akrylonitril-butadien-styren (ABS)
 • 15.01.01.02.99 Polystyrenové plasty jiné
 • 15.01.01.03 Vinylchloridové plasty
 • 15.01.01.03.99 Vinylchloridové plasty jiné
 • 15.01.01.04 Fluoroplasty
 • 15.01.01.04.01 Polytetrafluorethylen (PTFE)
 • 15.01.01.04.99 Fluoroplasty jiné
 • 15.01.01.05 Akryláty
 • 15.01.01.05.01 Polymethylmetakrylát (PMMA)
 • 15.01.01.05.02 Kopolymery a směsi akrylátové
 • 15.01.01.06 Polyoxymethylen (POM)
 • 15.01.01.07 Polyamidy (PA)
 • 15.01.01.07.01 Polyamidy PA 6
 • 15.01.01.07.02 Polyamidy PA 66
 • 15.01.01.07.03 Polyamidy PA 11
 • 15.01.01.07.04 Polyamidy PA 12
 • 15.01.01.07.05 Polyamidy PA 46, 610, 612
 • 15.01.01.07.06 Ostatní typy PA
 • 15.01.01.07.07 Aromatické polyamidy (polyarylamidy)
 • 15.01.01.07.08 Kopolymery a slitiny polyamidů
 • 15.01.01.08 Polyarylestery
 • 15.01.01.08.01 Polykarbonáty (PC)
 • 15.01.01.08.02 Kopolymery a směsi polyarylesterové
 • 15.01.01.08.03 Polyethylentereftalát (PETP, PET)
 • 15.01.01.08.04 Polybutylentereftalát (PBTP)
 • 15.01.01.08.05 Polyaryláty (PAR, PEC)
 • 15.01.01.09 Polysulfidy
 • 15.01.01.09.01 Polyfenylensulfid (PPS)
 • 15.01.01.10 Polysulfony
 • 15.01.01.11 Termoplastické polyimidy (PI)
 • 15.01.01.12 Kapalné krystalické polymery (LCP)
 • 15.01.01.13 Polyfenylenoxidy (POP, PPE) a jejich směsi
 • 15.01.01.14 Polyetheretherketon (PEEK)
 • 15.01.01.15 Deriváty celulosy
 • 15.01.01.16 Vysoce tepelně odolné termoplasty
 • 15.01.01.99 Termoplasty jiné
 • 15.01.02 Termoplastické elastomery (TPE)
 • 15.01.03 Reaktoplasty
 • 15.01.03.01 Fenoplasty (PF)
 • 15.01.03.02 Aminoplasty
 • 15.01.03.03 Nenasycené polyestery (UP)
 • 15.01.03.04 Epoxidy (EP)
 • 15.01.03.05 Vysoce tepelně odolné reaktoplasty
 • 15.01.03.99 Reaktoplasty jiné
 • 15.01.04 Polyurethany (PUR)
 • 15.01.04.01 Polyurethany nepěněné
 • 15.01.04.02 Polyurethanové měkké pěny
 • 15.01.04.03 Polyurethanové tvrdé pěny
 • 15.01.04.04 Polyurethanové pěny integrální
 • 15.01.04.05 Polyuretanové elastomery
 • 15.01.04.99 Polyurethany (PUR) jiné
 • 15.01.05 Kaučuky a pryže
 • 15.01.06 Polymerní materiály pro výrobu nátěrových hmot
 • 15.01.06.01 Polymerní materiály pro výrobu transparentních laků
 • 15.01.06.02 Polymerní materiály pro výrobu pigmentovaných barev a emailů
 • 15.01.07 Polymerní materiály pro výrobu lepidel
 • 15.01.08 Polymerní materiály a plniva pro výrobu tmelů
 • 15.01.08.01 Polymerní materiály pro výrobu termoplastických tmelů
 • 15.01.09 Aditiva a plniva pro zpracování plastů a kaučukových směsí
 • 15.01.09.01 Aditiva a plniva pro zpracování plastů
 • 15.01.09.01.01 Barviva, pigmenty pro plasty
 • 15.01.09.01.02 Barviva a aditiva pro plasty ve formě koncentrátů (masterbatches)
 • 15.01.09.01.03 Plniva
 • 15.01.09.01.04 Změkčovadla
 • 15.01.09.01.05 Stabilizátory (termooxidační aj.)
 • 15.01.09.01.06 Antistatická činidla
 • 15.01.09.01.07 Retardéry hoření
 • 15.01.09.01.08 Síťovací činidla
 • 15.01.09.01.09 Nukleační činidla
 • 15.01.09.01.10 Prostředky pro usnadnění přípravy polymerních směsí (kompatibilizátory)
 • 15.01.09.01.11 Nadouvadla
 • 15.01.09.01.12 Dispergátory
 • 15.01.09.01.13 Nepravá rozpouštědla
 • 15.01.09.01.14 Maziva, vosky pro zpracování plastů
 • 15.01.09.01.15 Separační činidla
 • 15.01.09.01.99 Aditiva a plniva pro zpracování plastů jiná
 • 15.01.09.02 Aditiva a plniva pro zpracování kaučukových směsí
 • 15.01.10 Biopolymery
 • 15.01.11 Měniče iontů na bázi syntetických polymerů
 • 15.01.99 Polymery - suroviny a aditiva jiné
 • 15.02 Stroje a zařízení pro zpracování plastů a pryží
 • 15.02.01 Stroje na úpravu polymerních hmot
 • 15.02.01.01 Míchací a hnětací stroje
 • 15.02.01.02 Rozmělňovací stroje
 • 15.02.01.03 Filtrační systémy
 • 15.02.01.04 Stroje na výrobu směsí z plastů a pryží
 • 15.02.01.99 Stroje na úpravu polymerních hmot jiné
 • 15.02.02 Kalandry - válcovací stroje
 • 15.02.02.01 Stroje a linky pro výrobu fólií a podlahových krytin z plastů
 • 15.02.03 Extrudery - vytlačovací stroje na plast a kaučukové směsi
 • 15.02.03.01 Extrudery na plasty
 • 15.02.03.01.01 Stroje a linky na výrobu desek, fólií, trubek a profilů z termoplastů
 • 15.02.03.02 Extrudery pro gumárenský průmysl
 • 15.02.03.02.01 Vytlačovací zařízení na kaučuk
 • 15.02.04 Lisy pro tváření reaktoplastů a kaučuku
 • 15.02.04.01 Vstřikolisy pro reaktoplasty a kaučukové směsi
 • 15.02.04.02 Etážové lisy pro výrobu vrstvených hmot
 • 15.02.05 Vstřikovací lisy
 • 15.02.05.01 Hydraulické vstřikovací lisy
 • 15.02.05.02 Hybridní (elektro-mechanické) vstřikovací lisy
 • 15.02.05.03 Elektrické vstřikovací lisy
 • 15.02.05.04 Vstřikovací lisy pro vícebarevné a multikomponentní vstřikování
 • 15.02.05.05 Vstřikovací lisy na reaktoplasty
 • 15.02.05.06 Vstřikovací lisy na výrobky z technické pryže
 • 15.02.05.07 Vstřikovací lisy s tlakovým inertním plynem
 • 15.02.05.08 Vstřikovací lisy pro technologii PIM (Powder Injection Moulding)
 • 15.02.05.99 Vstřikovací lisy jiné
 • 15.02.06 Stroje na výrobu pěnových hmot a zpracování reakčních pryskyřic
 • 15.02.07 Vulkanizační zařízení
 • 15.02.08 Stroje pro výrobu pneumatik
 • 15.02.09 Stroje na výrobu pryžových hadic
 • 15.02.10 Vyfukovací stroje pro výrobu dutých těles
 • 15.02.10.01 Extrudační vyfukovací stroje
 • 15.02.10.02 Vstřikovací vyfukovací stroje
 • 15.02.11 Licí stroje a zařízení pro zpracování kapalných polymerů
 • 15.02.12 Zařízení pro poplastování plastem nebo kaučukem
 • 15.02.13 Formy, nástroje, přípravky
 • 15.02.13.01 Formy pro vstřikovací stroje
 • 15.02.13.02 Formy pro vyfukování
 • 15.02.13.03 Formy pro lisování
 • 15.02.13.04 Formy, nástroje, přípravky pro extrudery
 • 15.02.13.05 Normalizované díly pro formy, nástroje, přípravky
 • 15.02.13.06 Temperované vstřikovací systémy
 • 15.02.13.07 Systémy horkých vtoků
 • 15.02.13.08 Systémy horkých vtoků pro tlakové lití zinku a hořčíku
 • 15.02.13.99 Formy, nástroje, přípravky jiné
 • 15.02.14 Periferní stroje a zařízení pro plastikářský a gumárenský průmysl
 • 15.02.14.01 Sila a jejich příslušenství
 • 15.02.14.02 Sušičky granulátu
 • 15.02.14.03 Dopravníky materiálu
 • 15.02.14.04 Separátory kovů
 • 15.02.14.05 Nasávače granulátu
 • 15.02.14.06 Dávkovací zařízení
 • 15.02.14.07 Temperovací přístroje
 • 15.02.14.08 Chladicí jednotky
 • 15.02.14.09 Průtokoměry
 • 15.02.14.10 Digitální váhy
 • 15.02.14.11 Zařízení pro separaci a oddělování vtoků od výlisků
 • 15.02.14.12 Roboty, manipulátory a jejich příslušenství pro stroje na zpracování plastů a pryží
 • 15.02.14.13 Systémy pro automatickou výměnu forem
 • 15.02.14.14 Pásové dopravníky na výlisky
 • 15.02.14.99 Periferní stroje a zařízení pro plastikářský a gumárenský průmysl jiné
 • 15.02.15 Barvicí jednotky pro plastové materiály
 • 15.02.16 Zařízení pro přívod a úpravu vzduchu a plynů pro technologické účely
 • 15.02.17 Stroje na odstraňování přetoků na plastových a pryžových dílech
 • 15.02.18 Stroje na tvarování plastů za tepla
 • 15.02.19 Stroje a pomůcky pro svařování plastů
 • 15.02.19.01 Stroje pro svařování plastových fólií
 • 15.02.20 Stroje pro třískové obrábění plastů
 • 15.02.21 Stroje a zařízení na dokončovací operace
 • 15.02.22 Stroje, zařízení a materiály na zušlechťování, dekorování, tisk a označování výrobků z plastů a pryží
 • 15.02.23 Zařízení a technologie pro Rapid Prototyping, Rapid Tooling a RTV (Room Temperature Vulcanization)
 • 15.02.24 Řídicí a regulační technika pro plastikářské a gumárenské stroje
 • 15.02.25 Díly a komponenty plastikářských a gumárenských strojů
 • 15.02.25.01 Šneky
 • 15.02.25.02 Hydraulické a pneumatické válce
 • 15.02.25.03 Válce pro kalandry
 • 15.02.25.04 Čerpadla pro plastikářské a gumárenské stroje
 • 15.02.25.05 Trysky
 • 15.02.25.06 Topné prvky
 • 15.02.25.07 Strojové nože
 • 15.02.25.08 Spojky
 • 15.02.25.09 Elektromotory a pohony
 • 15.02.25.99 Díly a komponenty plastikářských a gumárenských strojů jiné
 • 15.02.26 Zařízení pro neutralizaci a využití statické elektřiny při výrobě
 • 15.02.99 Stroje a zařízení pro zpracování plastů a pryží jiné
 • 15.03 Kompozity
 • 15.03.01 Výztuže kompozitů
 • 15.03.01.01 Vláknové výztuže
 • 15.03.01.01.01 Skleněná vlákna
 • 15.03.01.01.01.01 Skleněné pramence (rovingy)
 • 15.03.01.01.01.02 Sklotextilní tkaniny
 • 15.03.01.01.01.03 Sklotextilní rohože
 • 15.03.01.01.99 Vláknové výztuže jiné
 • 15.03.01.99 Výztuže kompozitů jiné
 • 15.03.02 Materiály pro vytváření kompozitních matric
 • 15.03.03 Stroje a zařízení pro výrobu prepregů
 • 15.03.04 Technologie, stroje a zařízení pro výrobu vláknových kompozitů s reaktoplastickou matricí
 • 15.03.04.01 Technologie lisování za tepla a tlaku (metoda BMC nebo DMC)
 • 15.03.04.02 Technologie ručního kladení za mokra (ruční laminování)
 • 15.03.04.03 Technologie navíjení (rovingů, pásů tkaniny)
 • 15.03.04.04 Technologie RTM (Resin Transfer Moulding)
 • 15.03.04.05 Technologie VARTM (Vacuum Assisted RTM)
 • 15.03.04.06 Technologie SCRIMP (Seeman Composite Resin Infusion Moulding Process)
 • 15.03.04.07 Technologie vtahování (pultruze)
 • 15.03.04.08 Technologie lisování prepregů - SMC (Sheet Moulding Composed)
 • 15.03.04.99 Technologie, stroje a zařízení pro výrobu vláknových kompozitů s reaktoplastickou matricí jiné
 • 15.03.05 Technologie, stroje a zařízení pro výrobu vláknových kompozitů s termoplastickou matricí
 • 15.03.06 Technologie částicových kompozitů s polymerní matricí
 • 15.03.07 Technologie kompozitů s kovovou matricí
 • 15.03.08 Technologie kompozitů s keramickou matricí
 • 15.03.09 Nanokompozity
 • 15.03.10 Polotovary z kompozitů
 • 15.03.10.01 Kompozitní konstrukční profily, tyče, trubky, desky
 • 15.03.10.02 Kompozitní panely se sendvičovým jádrem
 • 15.03.11 Výrobky z kompozitů
 • 15.03.11.01 Plastové výrobky vyztužené skleněnými vlákny
 • 15.03.99 Kompozity jiné
 • 15.04 Polotovary a výrobky z plastů
 • 15.04.01 Polotovary z plastů
 • 15.04.01.01 Fólie, listy, pásky, pásy
 • 15.04.01.02 Bloky, desky
 • 15.04.01.03 Profily
 • 15.04.01.04 Tyče
 • 15.04.01.05 Vlákna, vlasce, struny
 • 15.04.01.06 Trubky, hadice
 • 15.04.01.07 Polotovarové odlitky z plastů
 • 15.04.01.99 Polotovary z plastů jiné
 • 15.04.02 Výrobky z plastů
 • 15.04.02.01 Ložiska a jejich části
 • 15.04.02.02 Ozubená kola
 • 15.04.02.03 Hřídelové spojky
 • 15.04.02.04 Pružiny a pružné elementy
 • 15.04.02.05 Těsnění, vlnovce
 • 15.04.02.06 Dopravní pásy
 • 15.04.02.07 Dopravní řetězy, napínáky
 • 15.04.02.08 Dopravní a pohonné řemeny
 • 15.04.02.09 Dopravní válečky, šneky
 • 15.04.02.10 Energetické řetězy
 • 15.04.02.11 Trubky
 • 15.04.02.12 Roury, díly kanalizační a drenážní
 • 15.04.02.13 Hadice
 • 15.04.02.14 Armatury, fitinky, rychlospojky
 • 15.04.02.15 Čerpadla
 • 15.04.02.16 Pojezdová kola, kladky, lanovice
 • 15.04.02.17 Montážní prvky
 • 15.04.02.17.01 Spojovací prvky - šrouby, matice, nýty, kolíky
 • 15.04.02.17.02 Výškově stavitelné prvky - distanční sloupky, opěrné patky, stavěcí roury
 • 15.04.02.17.03 Ochranné prvky - krytky, zátky, záslepky, pouzdra, uzávěry
 • 15.04.02.17.04 Upevňovací prvky - příchytky stěnové, svěrky, spony, stahovací objímky, montážní vázací pásky, hmoždinky, panty
 • 15.04.02.18 Ovládací prvky - rukojeti, držadla, madla, koule, kolečka, páčky, hvězdice
 • 15.04.02.19 Velkoobjemové nádrže, sila, zásobníky
 • 15.04.02.20 Nádoby, sudy, kanystry, lahve
 • 15.04.02.21 Palety, přepravky, kontejnery, bedny, krabice, proložky
 • 15.04.02.22 Lana, šňůry, vázací pásky
 • 15.04.02.23 Filtry
 • 15.04.02.24 Síta
 • 15.04.02.25 Výstelky a obklady, zařízení pro dopravu a skladování sypkých a abrazivních materiálů
 • 15.04.02.26 Stožáry
 • 15.04.02.27 Protihlukové, tepelně izolační, hydroizolační a tlumicí díly, panely a výplně
 • 15.04.02.28 Fasádní obkladové a dekorační panely, střešní krytiny
 • 15.04.02.29 Elektroizolační panely a součásti
 • 15.04.02.30 Velkoplošné a malé skříně, kryty a víka
 • 15.04.02.31 Stavební a nábytkové lišty a součásti
 • 15.04.02.32 Pytle, sáčky
 • 15.04.02.33 Kelímky, hrnečky, talíře, tácky a kuchyňské potřeby
 • 15.04.02.34 Podlahoviny, průmyslové rohože
 • 15.04.02.35 Výrobky ze syntetických usní, koženek, plastů kombinovaných s papírem, textilem
 • 15.04.02.36 Pracovní ochranné a bezpečnostní pomůcky
 • 15.04.02.99 Výrobky z plastů jiné
 • 15.04.03 Plastové konstrukční díly
 • 15.04.03.01 Vstřikované konstrukční díly z plastů
 • 15.04.03.02 Lisované konstrukční díly z plastů
 • 15.04.03.03 Vyfukované konstrukční díly
 • 15.04.03.04 Konstrukční díly z plastů tvářené za tepla
 • 15.04.03.05 Konstrukční díly z lehčených plastů
 • 15.04.03.06 Konstrukční díly z polykarbonátů
 • 15.04.03.07 Konstrukční díly z polyamidů
 • 15.04.03.08 Konstrukční díly z polyoxymethylenu
 • 15.04.03.09 Konstrukční díly se zalitou vložkou
 • 15.04.03.10 Vyztužené konstrukční díly
 • 15.04.03.11 Obráběné konstrukční díly z plastů
 • 15.04.03.12 Kluzné a otěruvzdorné konstrukční díly
 • 15.04.03.99 Plastové konstrukční díly jiné
 • 15.04.04 Díly a výrobky z plastů pro vybrané oblasti průmyslu a koncové spotřeby
 • 15.04.04.01 Díly a výrobky z plastů pro strojírenství
 • 15.04.04.02 Díly a výrobky z plastů pro dopravu
 • 15.04.04.03 Díly a výrobky z plastů pro automobilový průmysl
 • 15.04.04.03.01 Interiérové autodíly z plastů
 • 15.04.04.03.02 Exteriérové autodíly z plastů
 • 15.04.04.03.03 Díly z plastů pro automobilové agregáty
 • 15.04.04.04 Díly a výrobky z plastů pro energetiku
 • 15.04.04.05 Díly a výrobky z plastů pro stavebnictví
 • 15.04.04.06 Díly a výrobky z plastů pro oblast životního prostředí
 • 15.04.04.07 Díly a výrobky z plastů pro zemědělství
 • 15.04.04.08 Díly a výrobky z plastů pro potravinářství
 • 15.04.04.09 Díly a výrobky z plastů pro polygrafický a obalový průmysl
 • 15.04.04.10 Díly a výrobky z plastů pro elektrotechnický průmysl
 • 15.04.04.11 Díly a výrobky z plastů pro elektroniku
 • 15.04.04.12 Díly a výrobky z plastů pro výpočetní, sdělovací a kancelářskou techniku
 • 15.04.04.13 Díly a výrobky z plastů pro zdravotnictví
 • 15.04.04.14 Díly a výrobky z plastů pro textilní a oděvní průmysl
 • 15.04.04.15 Díly a výrobky z plastů pro nábytkářství
 • 15.04.04.16 Díly a výrobky z plastů pro domácí spotřebiče, domácnost
 • 15.04.04.17 Díly a výrobky z plastů pro školní a kancelářské potřeby
 • 15.04.04.18 Díly a výrobky z plastů pro zahradu, zahradní techniku
 • 15.04.04.19 Díly a výrobky z plastů pro hry, hobby, sport, volný čas
 • 15.04.04.20 Díly a výrobky z plastů pro reklamu, reklamní předměty
 • 15.04.04.99 Díly a výrobky z plastů pro jiné vybrané oblasti průmyslu a koncové spotřeby
 • 15.04.05 Polotovary a výrobky z polyuretanových elastomerů
 • 15.04.05.01 Desky, bloky
 • 15.04.05.02 Profily
 • 15.04.05.03 Vlnovce, manžety, kryty, kroužky
 • 15.04.05.04 Dilatační kompenzátory
 • 15.04.05.05 PU-kov
 • 15.04.05.06 Gufera
 • 15.04.05.07 Těsnění
 • 15.04.05.08 Tlumiče vibrací
 • 15.04.05.09 Silentbloky
 • 15.04.05.10 Tvarové výrobky
 • 15.04.05.11 Odlitky
 • 15.04.05.12 Polyuretany vyztužené skleněnými vlákny
 • 15.04.05.13 Kola
 • 15.04.05.14 Bezdušová samonosná kola
 • 15.04.05.15 Válce s polyuretanovým povlakem
 • 15.04.05.99 Polotovary a výrobky z PU elastomerů jiné
 • 15.05 Polotovary a výrobky na bázi pryže
 • 15.05.01 Pryžové desky, bloky
 • 15.05.02 Profily z pryže
 • 15.05.03 Pryžová vlákna, šňůry
 • 15.05.04 Pryžové hadice
 • 15.05.05 Pryžové podlahoviny
 • 15.05.06 Pryžové klínové řemeny, ozubené řemeny
 • 15.05.07 Pryžové dopravní pásy
 • 15.05.08 Pryžové vlnovce, manžety, kryty, kroužky
 • 15.05.09 Pryžové dilatační kompenzátory
 • 15.05.10 Gumokov
 • 15.05.11 Gufera
 • 15.05.12 Pryžová těsnění
 • 15.05.13 Pryžové tlumiče vibrací
 • 15.05.14 Silentbloky
 • 15.05.15 Tvarové výrobky z pryže
 • 15.05.16 Výrobky z pryžového textilu
 • 15.05.17 Pryžová kola
 • 15.05.18 Výrobky z lehčené pryže
 • 15.05.19 Pneumatiky a vzdušnice
 • 15.05.20 Nádrže a vaky z pryže
 • 15.05.21 Válce s pogumovaným povrchem
 • 15.05.22 Máčené výrobky
 • 15.05.23 Výrobky z ebonitu
 • 15.05.98 Pryžové komponenty pro všechny druhy automobilových aplikací
 • 15.05.99 Polotovary a výrobky na bázi pryže jiné
 • 15.06 Stoje a zařízení pro recyklaci a využití plastových a pryžových odpadů
 • 15.06.01 Mlýny a drtiče odpadních plastů
 • 15.06.01.01 Kryogenní mlýny a drtiče na odpadní plasty a pryž
 • 15.06.01.02 Drtiče pneumatik
 • 15.06.02 Stroje, zařízení a technologie pro separaci plastových a pryžových odpadů od jejich kontaminantů
 • 15.06.03 Stroje, zařízení a technologie pro chemickou a termickou recyklaci odpadních polymerních látek
 • 15.06.04 Linky na zpracování pevných odpadů (plasty, kabely, pneumatiky)
 • 15.06.05 Regranuláty a odpady z plastů (HDPE, LDPE, PP, PS, PVC, PUR)
 • 15.06.06 Recyklované elastomerní materiály
 • 15.06.07 Poradenství pro recyklaci a využití plastových a pryžových odpadů
 • 15.06.99 Stroje a zařízení pro recyklaci a využití plastových a pryžových odpadů jiné
 • 15.07 Výpočetní, zkušební a měřicí technika pro plasty a pryže
 • 15.07.01 Systémy pro řízení plastikářských a gumárenských firem
 • 15.07.02 Systémy SPC (Statistical Process Control) pro dlouhodobé monitorování výrobního procesu a kvality výroby
 • 15.07.03 CAD, CAM, CIM pro plastikářské a gumárenské provozy
 • 15.07.03.01 CAD systémy pro analýzu a optimalizaci vstřikovacího procesu
 • 15.07.03.02 Systémy pro řízení toku taveniny ve formě
 • 15.07.04 Vývojový software pro designéry
 • 15.07.05 Snímače pro měření rozměrů, tlaků, teplot a sil ve strojích na zpracování plastů a pryží
 • 15.07.06 Měřicí technika pro měření délek, tlouštěk a geometrie povrchu plastových součástek
 • 15.07.06.01 Systémy pro 2D a 3D scanning komplexních tvarů
 • 15.07.07 Reometry, plastometry, viskozimetry
 • 15.07.08 Přístroje pro měření teploty při výrobě a zpracování plastů a pryží
 • 15.07.09 Termomechanické analyzátory
 • 15.07.10 Měřicí přístroje optických vlastností plastů a pryží
 • 15.07.11 Multiparametrické měřicí stanice
 • 15.07.12 Testery tepelné odolnosti materiálů
 • 15.07.13 Testery mechanické a dynamické odolnosti materiálů
 • 15.07.99 Výpočetní, zkušební a měřicí technika pro plasty a pryže jiná
 • 15.08 Výzkum, služby, instituce v oblasti plastů a pryží
 • 15.08.01 Výzkum v oblasti plastů a pryží
 • 15.08.02 Výroba plastových a pryžových dílů na zakázku
 • 15.08.02.01 Výroba plastových dílů na zakázku
 • 15.08.02.02 Výroba pryžových dílů na zakázku
 • 15.08.02.03 Úprava a montáž dílů na zakázku
 • 15.08.03 Poradenství pro plastikářskou a gumárenskou výrobu
 • 15.08.04 Inženýrské a projekční služby pro plastikářskou a gumárenskou výrobu
 • 15.08.05 Servis a opravy plastikářských a gumárenských strojů
 • 15.08.05.01 Náhradní díly pro plastikářské a gumárenské stroje
 • 15.08.05.02 Renovace forem, šneků, komor a válců
 • 15.08.05.03 Generální opravy plastikářských a gumárenských strojů na klíč
 • 15.08.05.04 Rekonstrukce a modernizace plastikářských a gumárenských strojů
 • 15.08.06 Repasované plastikářské a gumárenské stroje
 • 15.08.07 Výroba prototypových a jednoúčelových zařízení pro plastikářský a gumárenský průmysl
 • 15.08.08 Technologie pro plastikářský a gumárenský průmysl
 • 15.08.08.01 Technologické projekty pro plastikářský a gumárenský průmysl
 • 15.08.08.02 Technologické dodávky pro plastikářský a gumárenský průmysl
 • 15.08.09 Realizace investičních celků pro plastikářský a gumárenský průmysl
 • 15.08.10 Finanční služby, leasing pro plastikářský a gumárenský průmysl
 • 15.08.11 Odborná literatura, tisk pro oblast plastikářského a gumárenského průmyslu
 • 15.08.12 Instituce a organizace v oblasti plastikářského a gumárenského průmyslu
 • 15.08.13 Odborné školy v oblasti plastikářského a gumárenského průmyslu
 • 15.08.14 Odborné kurzy a vzdělávání v oblasti plastikářského a gumárenského průmyslu
 • 15.08.99 Výzkum, služby, instituce v oblasti plastů a pryží jiné
 • 16 Chemie pro strojírenství
 • 16.01 Zařízení pro chemický průmysl
 • 16.01.01 Nádrže, nádoby, tlakové nádoby pro chemický průmysl
 • 16.01.02 Kolony
 • 16.01.03 Filtry pro chemickou výrobu
 • 16.01.03.01 Filtry pro kapalné látky
 • 16.01.03.02 Filtry pro plynné látky
 • 16.01.03.03 Filtry s automatickým čištěním filtrové přepážky
 • 16.01.03.04 Zařízení pro membránové technologie, ultrafiltraci a nanofiltraci
 • 16.01.04 Filtrační systémy pro chemický průmysl
 • 16.01.04.01 Filtrační systémy pro plastové a kaučukové taveniny
 • 16.01.04.02 Filtrační systémy pro výrobu syntetických vláken
 • 16.01.04.03 Filtrační systémy pro recyklaci plastových tavenin
 • 16.01.05 Míchací a hnětací stroje
 • 16.01.06 Drtiče
 • 16.01.07 Mlýny pro chemický průmysl
 • 16.01.07.01 Koloidní mlýny
 • 16.01.07.02 Pulverizátory
 • 16.01.07.03 Síta pro chemický průmysl
 • 16.01.08 Odlučovače, separátory
 • 16.01.09 Vzduchové třídiče a prosévače
 • 16.01.10 Odprašovače zařízení
 • 16.01.11 Odstředivky
 • 16.01.12 Odpařovače, odparky
 • 16.01.12.01 Vakuové odparky
 • 16.01.13 Homogenizátory
 • 16.01.14 Dekantéry
 • 16.01.15 Krystalizační zařízení
 • 16.01.16 Čisticí zařízení pro chemii
 • 16.01.17 Výměníky tepla pro chemii
 • 16.01.18 Průmyslové pece pro chemickou výrobu
 • 16.01.19 Dávkovací zařízení pro chemii
 • 16.01.20 Dopravní zařízení pro chemické provozy
 • 16.01.21 Sila
 • 16.01.22 Zařízení na výrobu syntetických vláken
 • 16.01.23 Biochemická a biotechnologická zařízení
 • 16.01.24 Rozvody procesních plynů
 • 16.01.25 Procesní hořáky
 • 16.01.26 Odsávací a odprašovací zařízení pro chemický průmysl
 • 16.01.99 Zařízení chemického průmyslu jiná
 • 16.02 Stroje a příslušenství pro chemický průmysl
 • 16.02.01 Díly a příslušenství ke strojům pro chemický průmysl
 • 16.02.02 Zařízení pro petrochemii
 • 16.02.03 Zařízení pro zpracovávání uhlí a dehtu
 • 16.02.04 Zařízení pro zpracovávání zemního plynu
 • 16.02.05 Zařízení pro anorganickou výrobu
 • 16.02.06 Zařízení pro organickou výrobu
 • 16.02.07 Zařízení pro výrobu makromolekulárních hmot
 • 16.02.08 Zařízení pro výrobu nátěrových hmot
 • 16.02.09 Zařízení pro výrobu agrochemikálií
 • 16.02.10 Zařízení pro výrobu syntetických vláken
 • 16.02.11 Zařízení pro výrobu trhavin
 • 16.02.12 Zařízení pro farmaceutickou výrobu
 • 16.02.13 Stroje na výrobu granulátů
 • 16.02.14 Stroje na výrobu mýdel a čisticích prostředků
 • 16.02.15 Stroje na výrobu kosmetiky
 • 16.02.16 Zařízení pro zpracování krémů, roztoků, suspenzí a emulzí
 • 16.02.17 Zařízení na výrobu stearinu, glycerinu a svíček
 • 16.02.18 Zařízení pro výrobu a skladování technických plynů
 • 16.02.99 Stroje a příslušenství pro chemický průmysl jiné
 • 16.03 Maziva, oleje
 • 16.03.01 Mazací tuky pro průmysl
 • 16.03.02 Mazací oleje pro průmysl
 • 16.03.03 Oleje pro průmyslové převodovky
 • 16.03.04 Hydraulické oleje
 • 16.03.05 Oleje pro válcování
 • 16.03.06 Oleje, emulze, pasty pro antikorozní ochranu
 • 16.03.07 Chladicí maziva a kapaliny
 • 16.03.08 Obráběcí emulzní a řezné oleje
 • 16.03.09 Příměsi do maziv
 • 16.03.10 Ekologická maziva
 • 16.03.11 Oleje pro potravinářský průmysl
 • 16.03.99 Maziva, oleje jiné
 • 16.04 Zařízení na regeneraci minerálních olejů
 • 16.05 Ochranné mazací pasty proti korozi, opotřebení
 • 16.06 Spreje pro povrchové úpravy kovů
 • 16.07 Nátěrové hmoty
 • 16.07.01 Syntetické nátěrové hmoty
 • 16.07.02 Nátěrové hmoty ředitelné vodou
 • 16.07.03 Práškové barvy
 • 16.08 Barviva, pigmenty
 • 16.09 Smalty
 • 16.10 Tmely
 • 16.11 Lepidla
 • 16.12 Lepicí pásky a fólie
 • 16.13 Plyny
 • 16.13.01 Čisté a vzácné plyny a jejich směsi
 • 16.13.02 Technické plyny v kapalné a plynné fázi
 • 16.14 Aktivní uhlí, dřevěné uhlí, saze
 • 16.15 Chemické prostředky pro průmyslovou výrobu
 • 16.15.01 Chemické prostředky pro strojírenství
 • 16.15.01.01 Rozpouštědla, ředidla
 • 16.15.01.02 Odlakovače
 • 16.15.01.03 Odmašťovací a čisticí kapaliny
 • 16.15.01.04 Inhibitory koroze
 • 16.15.01.05 Prostředky pro tváření
 • 16.15.01.06 Teplonosná média
 • 16.15.01.07 Chemikálie pro chemicko-tepelné zpracování železa a oceli
 • 16.15.01.08 Zušlechťovací soli pro lehké kovy
 • 16.15.01.09 Chemikálie pro galvanotechniku
 • 16.15.01.10 Mořidla pro kovy
 • 16.15.01.11 Přípravky proti pěnění
 • 16.15.01.12 Emulgátory
 • 16.15.01.13 Aditivní koncentráty
 • 16.15.01.14 Technické fungicidy
 • 16.15.01.99 Chemické prostředky pro strojírenství jiné
 • 16.15.02 Chemické prostředky pro petrochemický průmysl
 • 16.15.03 Chemické prostředky pro gumárenský průmysl
 • 16.15.04 Chemické prostředky pro farmaceutický a kosmetický průmysl
 • 16.15.05 Chemické prostředky pro průmyslové úpravny vod
 • 16.15.06 Chemické prostředky pro textilní průmysl
 • 16.15.07 Chemické prostředky pro elektrotechnický průmysl
 • 16.15.98 Mycí a čisticí prostředky pro úklid průmyslových provozů
 • 16.15.99 Chemické prostředky pro průmyslovou výrobu jiné
 • 16.16 Průmyslové výbušniny
 • 16.17 CAD, CAM, CIM pro chemické provozy
 • 16.18 Poradenství pro chemickou výrobu
 • 16.19 Inženýrské a projekční služby pro chemickou výrobu
 • 16.20 Servis a opravy strojů chemického průmyslu
 • 16.20.01 Diagnostika strojů chemického průmyslu
 • 16.21 Repasované stroje pro chemický průmysl
 • 16.22 Technologie pro chemický průmysl
 • 16.22.01 Technologické projekty pro chemický průmysl
 • 16.99 Chemie pro strojírenství jiné
 • 17 Průmysl 4.0 a Digitální továrna (Smart Factory) - Integrované procesy a IT řešení
 • 17.01 Systémy pro aditivní výrobu
 • 17.01.01 Systémy aditivní výroby
 • 17.01.01.01 Systémy aditivní výroby, 3D tiskárny s technologií 3DP
 • 17.01.01.02 Systémy aditivní výroby, 3D tiskárny s modelováním fúzovaných depozic, FDM, tisk tepelnou extruzí
 • 17.01.01.03 Systémy aditivní výroby, 3D tiskárny s laminovací technologií, modelování laminovaných objektů, LOM pro nekovy
 • 17.01.01.04 Systémy aditivní výroby, 3D tiskárny s multijetovým modelováním, MJM
 • 17.01.01.05 Systémy aditivní výroby, 3D tiskárny se selektivním tavením laserem, SLM pro kovy
 • 17.01.01.06 Systémy aditivní výroby, 3D tiskárny se selektivním laserovým slinováním, SLS pro nekovy
 • 17.01.01.07 Systémy aditivní výroby, 3D tiskárny se stereolitografií, SLA, STL
 • 17.01.01.08 Jiné systémy aditivní výroby, 3D tiskárny pro nekovy
 • 17.01.02 Průmyslové aplikace pro aditivní výroby s nekovy
 • 17.01.03 Doplňkové systémy a služby pro aditivní výrobu s nekovy
 • 17.01.03.01 3D digitalizační systémy pro adaptivní výrobu
 • 17.01.03.02 3D grafický software a software pro 3D modelování pro aditivní výrobu
 • 17.01.03.03 3D modelování pro aditivní výrobu
 • 17.01.03.04 3D skenery, 3D laserové skenery pro aditivní výrobu
 • 17.01.03.05 3D vizualizace modelů (služby)
 • 17.01.03.06 Vývoj a výroba monofilamentů pro 3D tisk
 • 17.01.03.07 Další doplňkové systémy a služby pro aditivní výrobu s nekovy
 • 17.02 Základní software a softwarová řešení
 • 17.02.01 Komunikační a síťový software pro průmyslové IT
 • 17.02.02 Software pro správu dat pro průmyslové IT
 • 17.02.02.01 Databázové systémy
 • 17.02.02.02 Systémy řízení znalostí
 • 17.02.02.03 Ostatní software pro správu dat pro průmyslové IT
 • 17.02.03 Expertní, diagnostické a simulační systémy
 • 17.02.03.01 Kognitivní výpočetní systémy pro výrobní technologie a výrobní procesy
 • 17.02.03.02 Expertní systémy a umělá inteligence
 • 17.02.03.03 Obecný simulační software pro robotické aplikace
 • 17.02.03.04 Simulační software PLC (programovatelné logické ovládací prvky)
 • 17.02.03.05 Interaktivní simulace orientovaná v reálném čase v průmyslových aplikacích
 • 17.02.03.06 Simulační software pro montážní technologie, manipulační systémy a pneumatiku
 • 17.02.03.07 Simulační software pro navrhování, optimalizaci a provoz ve výrobě
 • 17.02.03.08 Simulační systémy pro optimalizaci toku materiálu a výrobní uspořádání
 • 17.02.03.09 Software pro fuzzy logické systémy a fuzzy řízení v průmyslových aplikacích
 • 17.02.03.10 Systémy a software pro dálkové diagnostické systémy pro stroje a zařízení
 • 17.02.03.11 Nástroje pro simulaci a offline programování průmyslových robotů
 • 17.02.03.12 Jiné odborné systémy, diagnostické systémy a simulační systémy
 • 17.02.04 Software pro zpracování obrazu
 • 17.02.04.01 Technologie pro zpracování obrazu zaměřené na budoucnost
 • 17.02.04.02 Vývojové systémy zpracování obrazu
 • 17.02.04.03 Software pro identifikační systémy
 • 17.02.04.04 Software pro rozpoznávání vzoru, analýzu obrazu, zpracování obrazu
 • 17.02.04.05 Softwarové nástroje pro zpracování obrazu
 • 17.02.05 Internetová řešení pro průmyslové aplikace
 • 17.02.05.01 Internetová řešení pro průmyslovou automatizaci
 • 17.02.05.02 On-line monitorovací systémy
 • 17.02.05.03 Webová řešení pro automatizační systémy
 • 17.02.05.04 Jiná internetová řešení pro průmyslové aplikace
 • 17.02.06 Multimediální software pro průmyslové aplikace
 • 17.02.06.01 Multimediální technické dokumentační systémy produktů
 • 17.02.06.02 Multimediální virtuální vývojové systémy produktů
 • 17.02.07 Operační systémy pro průmyslové IT
 • 17.02.08 Rozšíření operačních systémů a programy na řízení systémů pro průmyslové IT
 • 17.02.08.01 Počítačový bezpečnostní software a software pro zabezpečení sítě
 • 17.02.08.02 OPC ovladače, OPC servery, software pro průmyslové IT, OPC UA
 • 17.02.08.03 Další rozšíření operačního systému pro průmyslové IT
 • 17.02.08.04 Software pro zálohování počítačových dat
 • 17.02.08.05 Software pro správu, údržbu a instalaci počítačů
 • 17.02.09 Další základní software a systémově orientovaný průmyslový software
 • 17.02.10 Systémy a software pro zpracování veřejných prostředků
 • 17.02.11 Software pro vývoj aplikací pro průmyslové IT, vývojové nástroje
 • 17.02.11.01 Systémy pro vývoj aplikací pro řízení CNC
 • 17.02.11.02 Systémy pro vývoj aplikací pro vestavěné systémy
 • 17.02.11.03 Systémy pro vývoj aplikací pro mobilní, průmyslové aplikace
 • 17.02.11.04 Systémy pro vývoj aplikací pro systémy řízení procesů, vizualizační systémy
 • 17.02.11.05 Systémy pro vývoj aplikací pro řízení robotů
 • 17.02.11.06 Systémy pro vývoj aplikací pro systémy Soft-PLC
 • 17.02.11.07 Systémy pro vývoj aplikací používající C ++, C, Basic
 • 17.02.11.08 Systémy pro vývoj aplikací pro jazyk Java
 • 17.02.11.09 Systémy vývoje aplikací, expertní systémy, diagnostické systémy, systémy umělé inteligence
 • 17.02.11.10 Programovací systémy PLC, systémy pro vývoj aplikací pro automatizační zařízení
 • 17.02.11.11 Další software pro vývoj aplikací pro průmyslové IT, vývojové nástroje
 • 17.02.12 Videokonferenční systémy
 • 17.02.13 Systémy virtuální reality pro průmyslové aplikace
 • 17.02.13.01 Obecná virtuální realita v automatizační technice
 • 17.02.13.02 Inteligentní brýle
 • 17.02.13.03 Virtuální prototypové systémy
 • 17.02.13.04 Virtuální realita v plánování výroby
 • 17.02.13.05 Virtuální realita v robotice
 • 17.02.13.06 Software pro virtuální realitu pro průmyslové aplikace
 • 17.02.13.07 Jiné systémy virtuální reality pro průmyslové aplikace
 • 17.02.14 Vizualizační systémy
 • 17.02.14.01 Vizualizační systémy v průmyslových aplikacích
 • 17.02.14.02 Software pro provozní stanice (rozhraní člověk/stroj)
 • 17.02.14.03 Systémy pro provoz a pozorování
 • 17.02.14.04 Vizualizační software
 • 17.02.14.05 Vizualizační systémy (komunikace mezi člověkem a procesy)
 • 17.02.15 Systémy zpracování hlasu
 • 17.02.16 Automatizační softwarová řešení
 • 17.02.17 Software a řešení pro specifická odvětví
 • 17.02.18 Specifický software a specifická řešení
 • 17.02.18.01 Aplikační software pro zajištění kvality a řízení kvality / CAQ
 • 17.02.18.02 Aplikační software pro vertikální integraci IT
 • 17.02.18.03 Řízení životního cyklu produktu, PLM software a řešení
 • 17.02.18.03.01 CAD software a řešení pro generování údajů o produktu
 • 17.02.18.03.02 Kompletní řízení životního cyklu produktů, PLM systémy a řešení
 • 17.02.18.03.03 Software a řešení pro výpočetní techniku, CAE, technické výpočty a simulaci
 • 17.02.18.03.04 Software a řešení pro experimenty, prototyp a vývoj
 • 17.02.18.03.05 Software a řešení pro správu médií, mediální databáze
 • 17.02.18.03.06 Software a řešení pro správu požadavků na produkty
 • 17.02.18.03.07 Software a řešení pro plánování výroby, produktové plánování
 • 17.02.18.03.08 Software a řešení pro technickou dokumentaci
 • 17.02.18.03.09 Software a řešení pro poskytování a správu údajů o produktu (PDM, EDM)
 • 17.02.18.03.10 Software a řešení pro řízení celkového životního cyklu, TLM
 • 17.02.18.04 Software a řešení pro obchodní analýzu, velké údaje, inteligentní data pro průmysl
 • 17.02.18.04.01 Software a řešení pro velké údaje, inteligentní data pro průmysl
 • 17.02.18.04.02 Software a řešení pro obchodní analýzu, obchodní inteligence pro průmysl
 • 17.02.18.04.03 Software a řešení pro datové sklady a získávání dat pro průmysl
 • 17.02.18.04.04 Další software a řešení pro obchodní analýzu, velké údaje pro průmysl
 • 17.02.18.05 Software a řešení pro CRM, distribuci a marketing
 • 17.02.18.05.01 Aplikační software pro správu vztahů se zákazníky, CRM a technický prodej
 • 17.02.18.05.02 Aplikační software pro technický prodej
 • 17.02.18.05.03 Řešení pro eCommerce a eBusiness
 • 17.02.18.05.04 Software a řešení pro marketing, eMarketing, mobilní marketing
 • 17.02.18.05.05 Software a řešení pro distribuci
 • 17.02.18.06 Software a řešení pro zákaznický servis a podporu
 • 17.02.18.07 Software a řešení pro plánování výroby
 • 17.02.18.07.01 Software a řešení pro plánování podnikových zdrojů, ERP a plánování výroby, PPC
 • 17.02.18.07.02 Software a řešení pro plánování podnikových zdrojů, ERP a zpracování objednávek
 • 17.02.18.07.03 Software a řešení pro integrovanou kontrolu výroby a plánování
 • 17.02.18.07.04 Software a řešení pro plánování výroby a řízení, PPC
 • 17.02.18.07.05 Software a řešení pro plánování výroby / počítačové plánování, CAP
 • 17.02.18.08 Software a řešení pro údržbu a opravy
 • 17.02.18.08.01 MPS, systémy údržby
 • 17.02.18.08.02 Software a řešení pro správu údržby
 • 17.02.18.08.03 Software pro údržbu v průmyslu
 • 17.02.18.08.04 Další software a řešení pro údržbu a opravy
 • 17.02.18.09 Software a řešení pro management a obchodní aktivity
 • 17.02.18.09.01 Software a řešení pro správu majetku
 • 17.02.18.09.02 Software pro správu obsahu
 • 17.02.18.09.03 Systémy správy dokumentů, DMS
 • 17.02.18.09.04 Software pro správu pracovní doby personálu
 • 17.02.18.09.05 Software a řešení pro optimalizaci obchodních procesů, řízení obchodních procesů
 • 17.02.18.09.06 Software a řešení pro management, organizaci a řízení společností
 • 17.02.18.09.07 Software a řešení pro lidské zdroje, personální management
 • 17.02.18.09.08 Software a řešení pro řízení projektů
 • 17.02.18.09.09 Software a řešení pro řízení rizik
 • 17.02.18.09.10 Software pro výpočet výrobních nákladů
 • 17.02.18.09.11 Systémy pro workflow
 • 17.02.18.09.12 Další software a řešení pro správu a komerční sektor
 • 17.02.18.10 Software a řešení pro výrobu, správu výrobních dat a CAM
 • 17.02.18.10.01 Počítačové systémy pro výrobu, řešení CAM
 • 17.02.18.10.02 Systémy řízení informací
 • 17.02.18.10.03 Výrobní systémy, MES
 • 17.02.18.10.04 Software a řešení pro monitorování strojů a řízení strojů
 • 17.02.18.10.05 Software a řešení pro systémy řízení výroby
 • 17.02.18.10.06 Software a řešení pro výrobní systémy, kontrolní stanice výroby
 • 17.02.18.10.07 Software a řešení pro získávání výrobních dat, sběr dat ze závodu, FDC, MDA
 • 17.02.18.10.08 Software a řešení pro správu výrobních dat
 • 17.02.18.10.09 Software a řešení pro řízení výroby
 • 17.02.18.11 Software a řešení pro zadávání zakázek, správu materiálů a logistiku
 • 17.02.18.11.01 Řešení pro pokročilé plánování (APS)
 • 17.02.18.11.02 Software a řešení pro správu logistiky
 • 17.02.18.11.03 Software a řešení pro distribuci a odesílání
 • 17.02.18.11.04 Software a řešení pro elektronické nástěnky, automatické řízení zásob materiálu
 • 17.02.18.11.05 Software a řešení pro řízení toku materiálu a optimalizaci toku materiálu
 • 17.02.18.11.06 Software a řešení pro správu materiálů
 • 17.02.18.11.07 Software a řešení pro řízení a optimalizaci spotřeby materiálu
 • 17.02.18.11.08 Software a řešení pro skladové hospodářství
 • 17.02.18.11.09 Software a řešení pro řízení dodavatelského řetězce, SCM
 • 17.02.18.11.10 Software a řešení pro dopravu, provozní logistiku
 • 17.02.18.11.11 Další software a řešení pro zadávání zakázek, správu materiálů a logistiku
 • 17.03 Cloudové a průmyslové IT služby, služby digitální továrny
 • 17.03.01 Cloudové služby, IT služby a outsourcing
 • 17.03.01.01 Aplikace a hosting systémy
 • 17.03.01.02 Poskytování aplikačních služeb (ASP) pro průmysl
 • 17.03.01.03 Průmyslové cloudové služby
 • 17.03.01.03.01 Cloudové služby pro monitorování stavu, prediktivní údržbu
 • 17.03.01.03.02 Cloudové služby pro mobilní senzorové systémy
 • 17.03.01.03.03 Infrastruktura jako služba, SaaS, pro průmyslové aplikace
 • 17.03.01.03.04 Další cloudové služby pro průmyslové aplikace
 • 17.03.01.03.05 Platforma jako služba, PaaS, pro průmyslové aplikace
 • 17.03.01.03.06 Software jako služba, SaaS, pro průmyslové aplikace
 • 17.03.01.04 IT a síťové služby (outsourcing)
 • 17.03.01.05 Outsourcing podnikových procesů
 • 17.03.01.06 Poradenství v oblasti IT a outsourcingu
 • 17.03.01.07 Řízené služby pro průmyslové aplikace
 • 17.03.01.08 Služby a řešení pro dílny
 • 17.03.01.09 Software pro docházku a údržbu
 • 17.03.02 Vývoj automatizačního softwaru
 • 17.03.02.01 Vývoj specifických řídících modulů pro zákazníky
 • 17.03.02.02 Vývoj a programování PLC
 • 17.03.02.03 Jiný zakázkový software pro automatizaci
 • 17.03.03 Průmyslové inženýrské služby
 • 17.03.03.01 Programování aplikací a inženýring pro automatizaci v továrně
 • 17.03.03.02 Dokumentační služby
 • 17.03.03.03 Jiné služby průmyslového inženýrství
 • 17.03.03.04 Simulace plánování a řízení výroby
 • 17.03.03.05 Softwarové poradenství
 • 17.03.04 Internetové služby pro automatizaci a průmyslové využití
 • 17.03.04.01 Internetové portály pro průmyslový software a inženýrství
 • 17.03.04.02 Jiné internetové služby pro automatizaci a průmyslové využití
 • 17.03.04.03 Služby pro on-line tržiště (průmyslový software a inženýrství)
 • 17.03.05 Organizace a sdružení pro průmyslový software, digitální továrny
 • 17.03.06 Další služby digitální továrny
 • 17.04 Internetové systémy pro průmysl a průmyslovou automatizaci
 • 17.04.01 Inteligentní komponenty obecně
 • 17.04.02 Komponenty, systémy pro internet věcí, IoT v průmyslových aplikacích
 • 17.04.03 Kyberfyzické systémy v průmyslových aplikacích
 • 17.04.04 Průmyslová internetová řešení, průmyslové internetové systémy
 • 17.04.05 Integrovaná průmyslová řešení
 • 17.04.06 Další průmyslová a internetová řešení založená na Průmyslu 4.0
 • 17.04.07 Softwarová řešení pro Průmysl 4.0 a Internet věcí, IoT, Průmyslový internet věcí, IioT
 • 17.05 Automatické výrobní systémy použitelné pro digitální továrnu (Smart Factory)
 • 17.05.01 Systémy pro plánování a automatické řízení výroby v návaznosti na ERP systémy
 • 17.05.02 Systémy pro automatické zpracování požadavků zákazníků
 • 17.05.03 Automatické skladovací systémy vstupního materiálu a surovin
 • 17.05.04 Automatické skladovací nástrojové systémy
 • 17.05.05 Automatické skladovací systémy ostatní
 • 17.05.06 Automatické systémy pro vnitropodnikový transport polotovarů a výrobků
 • 17.05.07 Automatické manipulační systémy
 • 17.05.07.01 Manipulační roboty se schopností analýzy obrazu
 • 17.05.07.02 Robotické systémy určené pro obsluhu technologických zařízení a obráběcích strojů
 • 17.05.07.03 Ostatní robotické systémy
 • 17.05.08 Automatické kontrolní a měřící stanice zapojitelné do technologických procesů
 • 17.05.09 Stroje a zařízení použitelné v automatických provozech
 • 17.05.10 Automatické monitorovací a vyhodnocovací systémy
 • 17.05.11 Automatizační softwarová řešení specifická pro daná odvětví
 • 17.05.11.01 Automatizační softwarová řešení pro běžné průmyslové aplikace
 • 17.05.11.02 Automatizační softwarová řešení pro všeobecné strojírenství
 • 17.05.11.03 Automatizační softwarová řešení pro měření technologií a řídicí technologie
 • 17.05.11.04 Automatizační softwarová řešení pro další aplikace specifické pro daný obor
 • 17.05.11.05 Automatizační softwarová řešení pro konstrukci jiných vozidel
 • 17.05.11.06 Automatizační softwarová řešení pro automobilový průmysl
 • 17.05.11.07 Automatizační softwarová řešení pro stavebnictví
 • 17.05.11.08 Automatizační softwarová řešení pro elektrotechnický a elektronický průmysl
 • 17.05.11.09 Automatizační softwarová řešení pro kovodělný a kovozpracující průmysl
 • 17.05.11.10 Automatizační softwarová řešení pro obalový průmysl
 • 17.05.11.11 Automatizační softwarová řešení pro tiskový průmysl

Základní údaje

Název:
MSV

Datum konání:
8. - 11. 10. 2024

Místo konání:
Brno - výstaviště

Pořadatel:
Veletrhy Brno, a.s.

Webové stránky:
https://www.bvv.cz/msv/profil-akce