Základní údaje

Trojanová Alena

Address:
Clementisova 1017/12
024 01, Kysucké Nové Mesto
Slovakia
ID.NO.: 43496555
Phone: +421-905329121
WWW:  
Location:PAV V / 038

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 10.01 Gift items for moto fans